Lingea

LINGEA Lexicon5 Platinum nemecko-slovenský slovensko-nemecký najväčší slovník

LINGEA Lexicon5 Platinum nemecko-slovenský slovensko-nemecký najväčší slovník shop >>

Jazykový softvér Nová generácia elektronických slovníkov poskytuje širokú škálu pokročilých vlastností, rozsiahlu slovnú zásobu, detailné spracovanie hesiel s množstvom príkladov a slovných spojení. Ďalej obsahuje prehľadné tabuľky, tvaroslovie, ozvučenie hesiel, tematické okruhy, prehľad gramatiky a mnohé ďalšie. Lexikón je určený všetkým vážnym záujemcom o cudzí jazyk, rozsiahle uplatnenie nachádza vo firmách, na vysokých školách a v štátnej správe. - 230.000 hesiel - 329.000 významov - 183.000 príkladov a fráz - 650.000 prekladov - 50.000 nahovorených hesiel - 300 tematických okruhov - prehľad gramatiky - korpus písaných textov Určené pre operačné systémy MS Windows (od verzie 98 po Vista), Linux a Mac OS X.. Zistiť viac >>LINGEA Lexicon5 Veľký slovník španielsko-slovenský slovensko-španielsky

LINGEA Lexicon5 Veľký slovník španielsko-slovenský slovensko-španielsky shop >>

Nová generácia elektronických slovníkov nadväzuje na predchádzajúcu mimoriadne úspešnú sériu. Lexicon 5 má viacero nových funkcií: dokonalejšie vyhľadávanie, rýchly náhľad pre fulltext, našepkávač, nové graficky spracované tabuľky tvaroslovia alebo funkciu preberania textu pod kurzorom myši. Lexicon 5 ponúka používateľovi možnosť voľby medzi "klasickou" aplikáciou pre Windows a úplnou grafickou aplikáciou, ktorá sa môže používať pod operačnými systémami Windows (od verzie 98 po Vista), Linux a Mac OS X. K dispozícii je aj variant vhodný na začlenenie do firemného intranetu. Pôvodné autorské dielo firmy Lingea. Všeobecný slovník stredného rozsahu ponúka na obidvoch stranách vyše 94 000 najfrekventovanejších hesiel. Vychádza .. Zistiť viac >>LINGEA Lexicon5 Veľký slovník francúzsko-slovenský slovensko-francúzsky

LINGEA Lexicon5 Veľký slovník francúzsko-slovenský slovensko-francúzsky shop >>

Nová generácia elektronických slovníkov nadväzuje na predošlú mimoriadne úspešnú sériu. Lexicon 5 má celý rad nových funkcií: vylepšené vyhľadávanie, rýchly náhľad pre fulltext, našepkávač, nové graficky spracované tabuľky tvaroslovia i funkciu preberania textu pod kurzorom myši. Lexicon 5 ponúka používateľovi možnosť voľby medzi "klasickou" aplikáciou pre Windows a úplnou grafickou aplikáciou, ktorú možno používať v operačných systémoch Windows (verzie 98 - Vista), Linux a Mac OS X. K dispozícii je tiež variant vhodný na začlenenie do firemného intranetu. Heslá sú zobrazené prehľadne vrátane upresnenia významov, vysvetlení, odkazov na príbuzné slová, slovné väzby, štýlové, geografické a odborové príznaky a príklady.. Zistiť viac >>LINGEA Lexicon5 Veľký slovník nemecko-slovenský slovensko-nemecký

LINGEA Lexicon5 Veľký slovník nemecko-slovenský slovensko-nemecký shop >>

Nová generácia elektronických slovníkov nadväzuje na predchádzajúci mimoriadne úspešný rad slovníkov. Lexicon 5 má niekoľko nových funkcií: zdokonalené vyhľadávanie, rýchly náhľad na fulltext, automatické dopĺňanie zadávaných hesiel, nové grafické spracovanie tabuliek tvaroslovia či funkciu preberania textu pod kurzorom myši. Lexicon 5 ponúka používateľovi možnosť vybrať si medzi “klasickou” aplikáciou pre Windows a plne grafickou aplikáciou, ktorú je možné používať pod operačnými systémami Windows (od verzie 98 po Vista), Linux a Mac OS X. K dispozícii je tiež variant vhodný na začlenenie do firemného intranetu. Tento rozsiahly všeobecný slovník je určený všetkým, ktorí pracujú s nemčinou na vyššej jazykovej úrovni,.. Zistiť viac >>LINGEA Lexicon5 Veľký slovník anglicko-slovenský slovensko-anglický

LINGEA Lexicon5 Veľký slovník anglicko-slovenský slovensko-anglický shop >>

Nová generácia elektronických slovníkov nadväzuje na predchádzajúci, mimoriadne úspešný rad slovníkov. Lexicon 5 má množstvo nových funkcií: zdokonalené vyhľadávanie, rýchly fulltextový náhľad, automatické dopĺňanie zadávaných hesiel, nové grafické spracovanie tabuliek tvaroslovia alebo funkciu preberania textu pod kurzorom myši. Lexicon 5 ponúka používateľovi možnosť zvoliť si medzi "klasickou" aplikáciou pre Windows a plne grafickou aplikáciou, ktorú možno používať pod operačnými systémami Windows (od verzie 98 po Vista), Linux a Mac OS X. K dispozícii je tiež variant vhodný na začlenenie do firemného intranetu. Vo svojej najnovšej verzii je asi najrozsiahlejším obojstranným slovníkom na trhu. V ucelenej forme slovník ponúka po.. Zistiť viac >>LINGEA Lexicon5 Veľký slovník rusko-slovenský slovensko-ruský

LINGEA Lexicon5 Veľký slovník rusko-slovenský slovensko-ruský shop >>

Nová generácia elektronických slovníkov nadväzuje na predchádzajúcu mimoriadne úspešnú sériu. Lexicon 5 má celý rad nových funkcií: vylepšené vyhľadávanie, rýchly náhľad pre fulltext, našepkávač, nové graficky spracované tabuľky tvaroslovia alebo funkciu preberania textu pod kurzorom myši. Lexicon 5 ponúka používateľovi možnosť voľby medzi „klasickou“ aplikáciou pre Windows a úplnou grafickou aplikáciou, ktorú možno používať pod operačnými systémami Windows (od verzie 98 po Vista), Linux a Mac OS X. K dispozícii je tiež variant vhodný pre začlenenie do firemného intranetu. Pôvodné autorské dielo firmy Lingea. Všeobecný slovník stredného rozsahu ponúka na oboch stranách cez 93 000 najfrekventovanejších hesiel. Heslá s.. Zistiť viac >>NČ-ČN velký slovník ...nejen pro překladatele

NČ-ČN velký slovník ...nejen pro překladatele shop >>

Třetí, rozšířené vydání velkého německo-českého a česko-německého slovníku. Jde o zcela původní autorské dílo snažící se co nejvěrněji zachytit současný psaný i mluvený jazyk. Přes své všeobecné zaměření obsahuje i terminologii z oblasti ekonomiky, práva, vědy a techniky. Jedná se v současné době o jediný průběžně aktualizovaný překladový slovník tohoto rozsahu. Jelikož víme, jak rychle se v dnešní době mění a obohacuje slovní zásoba, považujeme za nutnost neustále doplňovat a aktualizovat obsah našeho slovníku, abychom tak poskytli uživateli co nejaktuálnější a nejpraktičtější slovní zásobu jak češtiny, tak němčiny. Naším cílem je, abyste ve slovníku našli především hesla, významy, obraty, fráze a .. Zistiť viac >>Anglicko-český, česko-anglický velký slovník ...nejen pro překladatele - 3. vydání

Anglicko-český, česko-anglický velký slovník ...nejen pro překladatele - 3. vydání shop >>

Představujeme vám již 3. vydání našeho nového největšího jednosvazkového knižního slovníku pro Angličtinu. Anglicko-český česko-anglický velký slovník Na 1680 stranách obsahuje přes 108 000 hesel, 90 000 idiomů, příkladů a frází a na 445 000 překladů. Kromě výrazně rozšířeného aktuálního obsahu ve slovníku přibyl ve formě příloh i seznam několika tisíc frekventovaných anglických zkratek, přehled světových měst s jejich anglickými výslovnostmi a rozsáhlá srovnávací tabulka rozdílů mezi britskou a americkou angličtinou. Věříme, že výsledkem naší práce je skutečně praktický slovník, jehož kvality ocení všichni, kdo pracují s cizím jazykem a chtějí mít k dispozici aktuální slovní zásobu v co nejširším roz.. Zistiť viac >>RČ-ČR velký slovník

RČ-ČR velký slovník shop >>

Tento slovník je dosud největší u nás vydaný jednosvazkový rusko-český a česko-ruský slovník. Jde o zcela původní autorské dílo snažící se co nejvěrněji zachytit současný psaný i mluvený jazyk. Přes své všeobecné zaměření obsahuje i terminologii z oblasti ekonomiky, práva, vědy a techniky. Naším cílem bylo, abyste ve slovníku našli hesla, významy, fráze a idiomy, které se v současnosti skutečně používají. Při práci na ruské části slovníku jsme vycházeli z nejnovějších ruských výkladových slovníků renomovaných ruských nakladatelství jako jsou EKSMO, Ruský jazyk, AST, Astrel, řady speciálních slovníků idiomatických a frazeologických, odborných slovníků, encyklopedií, a v neposlední řadě též z vlastních korpu.. Zistiť viac >>Španielsko-slovenský slovensko-španielsky veľký slovník

Španielsko-slovenský slovensko-španielsky veľký slovník shop >>

O B S A H • 100 000 hesiel • 63 000 príkladov, idiómov a fráz • 363 000 prekladov HLAVNÉ VLASTNOSTI · Najväčší jednozväzkový obojstranný slovník. · Aktuálna slovná zásoba verne odrážajúca súčasný písaný aj hovorený jazyk · Množstvo výrazov z ekonomiky, práva, vedy a techniky · Určený všetkým vážnym záujemcom o cudzí jazyk – od študentov po učiteľov a prekladateľov.. Zistiť viac >>LINGEA francúzsko-slovenský slovensko-francúzsky veľký slovník...nielen pre prekladateľov

LINGEA francúzsko-slovenský slovensko-francúzsky veľký slovník...nielen pre prekladateľov shop >>

O B S A H S L O V N Í K A • 92 000 hesiel • 80 000 príkladov, idiómov a fráz • 345 000 prekladov Najväčší jednozväzkový obojstranný slovník Aktuálna slovná zásoba verne odrážajúca súčasný písaný i hovorený jazyk Veľké množstvo termínov z ekonomiky, práva, vedy a techniky Určený všetkým vážnym záujemcom o cudzí jazyk – od študentov až po učiteľov a prekladateľov... Zistiť viac >>LINGEA-Grécko-slovenský slovník-Od Homéra po kresťanských autorov - Helena Panczová

LINGEA-Grécko-slovenský slovník-Od Homéra po kresťanských autorov - Helena Panczová shop >>

O B S A H S L O V N Í K A · 32 000 hesiel · prvý slovník starej gréčtiny zachytávajúci slovnú zásobu od Homéra cez klasických autorov, helenistické obdobie, Nový zákon, až po kresťanských spisovateľov neskorej antiky/ranej Byzancie · každé základné heslo uvádza významy, všetky štandardné gramatické údaje, etymológiu, výskyt daného výrazu v rôznych obdobiach, u rôznych autorov a v rôznych dialektoch · obsahuje krátky prehľad dejín gréckeho jazyka · slovník je určený pre študentov starej gréčtiny a širšiu odbornú verejnosť.. Zistiť viac >>Japonsko-český česko-japonský velký slovník (CZ)

Japonsko-český česko-japonský velký slovník (CZ) shop >>

Největší jednosvazkový oboustranný slovník současné japonštiny. Zcela nový a svého druhu první japonský slovník u nás. Původní autorské dílo, jehož hlavním cílem je co nejvěrněji zachytit psaný i mluvený jazyk. Přes své všeobecné zaměření slovník pokrývá také odbornou terminologii, najdete v něm množství termínů z japonské kultury, historie či geografie. Velký japonský slovník je určen všem vážným zájemcům o jazyk... Zistiť viac >>LINGEA - Rusko-slovenský a slovensko-ruský veľký slovník

LINGEA - Rusko-slovenský a slovensko-ruský veľký slovník shop >>

Obsah slovníka: - 1360 strán - 94 000 hesiel - 74 000 príkladov, idiómov a fráz - 330 000 prekladov.. Zistiť viac >>ŠČ-ČŠ velký slovník

ŠČ-ČŠ velký slovník shop >>

Tento slovník je dosud největší u nás vydaný jednosvazkový španělsko-český a česko-španělský slovník. Jde o zcela původní autorské dílo zachycující co nejvěrněji současný psaný i mluvený jazyk. Přes své všeobecné zaměření obsahuje i terminologii z oblasti ekonomiky, práva, vědy a techniky. Naším cílem bylo, abyste ve slovníku našli hesla, významy, fráze a idiomy, které se v současnosti skutečně používají. Při práci na španělské části slovníku jsme vycházeli z nejnovějších španělských výkladových slovníků renomovaných zahraničních nakladatelství, jako jsou Santillana, SGEL (Sociedad General Espanola), RAE (Real Academia Espanola), Ediciones SM (Fundación Santa María), Espasa Calpe či Grupo ANAYA, ze speciálních .. Zistiť viac >>Indonésko-český,česko-indonéský praktický slovník

Indonésko-český,česko-indonéský praktický slovník shop >>

- 816 stran - 50 000 hesel, 17 000 příkladů, idiomů a frází, 106 000 překladů - Největší oboustranný slovník současné indonéštiny - Aktuální slovní zásoba zachycující psaný i mluvený jazyk včetně hovorových výrazů - Dvoubarevný tisk pro lepší přehlednost hesel PŘÍLOHA: Indonéská přísloví a rčení - 320 přísloví s oslovnými překlady i českými ekvivalenty - Historicko-kulturní poznámky a další zajímavosti.. Zistiť viac >>Lingea-Jazyky sveta - História a súčasnosť - Jozef Genzor

Lingea-Jazyky sveta - História a súčasnosť - Jozef Genzor shop >>

Najucelenejšia publikácia z oblasti lingvistickej antropológie na slovenskom trhu. Úplný prehľad takmer 2 000 jazykov všetkých kontinentov. Vývoj tvaroslovia a slovnej zásoby od prajazyka až po súčasnosť. Zaujímavé informácie v rámčekoch. 200 pútavých fotografií dokresľujúcich rozmanitosť a krásu nášho sveta. Mapy, schémy jazykov a ukážky písem. Podrobný register a zoznam použitých jazykovedných termínov... Zistiť viac >>LINGEA CZ-Turecko-český a česko-turecký slovník

LINGEA CZ-Turecko-český a česko-turecký slovník shop >>

Největší slovník současné turečtiny - Aktuální slovní zásoba zachycující psaný i mluvený jazyk včetně hovorových výrazů - Fonetický přepis výslovnosti, stručná gramatika - Dvoubarevný tisk pro lepší přehlednost hesel - Užitečný pomocník pro studenty, překladatele, podnikatele, obchodníky i turisty Obsah slovníku 30 000 hesel a 40 000 významů 6 000 příkladů, idiomů a frází 46 000 překladů 608 stran... Zistiť viac >>Norsko - velký průvodce

Norsko - velký průvodce shop >>

Nový velký průvodce po Norsku. Nechte se zlákat a vydejte se objevovat Skandinávii. Kniha nabízí nejkrásnější místa, nejzajímavější města i dobrodružství, která zažijete jenom na severu. Užijte si svobodného toulání po lesích a horách přírodní krásy, vodopády a fjordy, ale také malebná městečka, poutavá muzea a hlavně spoustu relaxace... Zistiť viac >>Finsko - velký průvodce

Finsko - velký průvodce shop >>

Historie a současnost Historické a kulturní souvislosti vám pomohou pochopit, co dnes hýbe touto zemí a jejími obyvateli. Úžasné fotografie Objevte ty nejkrásnější destinace a památky a nechte se inspirovat poutavými fotografiemi. Přehledné mapy S orientací vám pomohou detailní mapy s odkazy na konkrétní zajímavosti v každé kapitole. Co byste měli vidět Informace o tom, co byste rozhodně neměli minout, nabízíme v kapitole Top zajímavosti. Praktické rady Naplánujte si vaši cestu od A po Z s pomocí našich užitečných doporučení... Zistiť viac >>Vietnam - velký průvodce

Vietnam - velký průvodce shop >>

Nový velký průvodce popisuje Vietnam velmi podrobně. Kromě turistických cílů a památek se věnuje také historii a současnosti Vietnamu, jeho tradicím, kultuře, gastronomii i přírodě. Hlavní devizou této knihy jsou velkolepé barevné fotografie. Přiblíží vám atmosféru země a pomohou s rozhodováním, která místa navštívit. Na cestách oceníte praktické rady i mapy s odkazy na konkrétní zajímavosti. Naplánujte si svou cestu s pomocí našeho průvodce a poznejte vše, co tato exotická země nabízí!.. Zistiť viac >>Peru - velký průvodce

Peru - velký průvodce shop >>

Podrobný barevný průvodce po Peru, novinka. Nechte se inspirovat poutavými fotografiemi. Incké ruiny, amazonská džungle, horské vrcholky a fascinující kmenové obyčeje činí z Peru přední destinaci pro cestovatele se zájmem o přírodu a kulturu. Navzdory své drsné a často nehostinné krajině se Peru řadí mezi nejproslulejší centra starověkých civilizací na světě... Zistiť viac >>Itálie - velký průvodce

Itálie - velký průvodce shop >>

Historie a současnost Historické a kulturní souvislosti vám pomohou pochopit, co dnes hýbe touto zemí a jejími obyvateli. Úžasné fotografie Objevte ty nejkrásnější destinace a památky a nechte se inspirovat poutavými fotografiemi. Přehledné mapy S orientací vám pomohou detailní mapy s odkazy na konkrétní zajímavosti v každé kapitole. Co byste měli vidět Informace o tom, co byste rozhodně neměli minout, nabízíme v kapitole Top zajímavosti. Praktické rady Naplánujte si vaši cestu od A po Z s pomocí našich užitečných doporučení... Zistiť viac >>Irsko - velký průvodce

Irsko - velký průvodce shop >>

Nový velký průvodce Irskem. Po staletích pohnuté historie je dnes tento zelený ostrov oblíbenou destinací, která má návštěvníkům co nabídnout: starobylá města, ruiny hradů, kamenné kříře, malebnou přírodu a dokonce i písečné pláže. Ale také moderní architekturu a města tepající životem. Užijí si zde i příznivci kultury, hudby, zábavy i dobrého pití. Průvodce popisuje celý ostrov podrobně, jednotlivé kapitoly doplňují velkolepé barevné fotografie... Zistiť viac >>Bali a Lombok - velký průvodce

Bali a Lombok - velký průvodce shop >>

Vydejte se za exotikou s naším podrobným průvodcem! V knize najdete to nejlepší z Bali a Lomboku, ale poznáte i místa méně navštěvovaná. Objevujte starobylé chrámy, vydejte se na cestu krajinou plnou terasových rýžových polí, vodopádů a hor nebo prozkoumejte poklady světa skrytého pod hladinou. Doporučíme vám nejlepší pláže i široké sportovní a kulturní využití. Nechte se inspirovat poutavými fotografiemi, objevte ta nejkrásnější místa a zažijte pár dní v ráji. Historické a kulturní souvislosti vám pomohou pochopit, co dnes hýbe touto zemí. V kapitole Top zajímavosti najdete informace o tom, co byste rozhodně neměli minout. S orientací vám pomohou podrobné mapy s odkazy na konkrétní zajímavosti. Praktické .. Zistiť viac >>Ekvádor a Galapágy -  velký průvodce

Ekvádor a Galapágy - velký průvodce shop >>

Nový podrobný průvodce celou zemí. Popisuje historii i současnost, starobylá města, písečné pláže, zasněžené sopky, amazonské deštné pralesy, Galapágy… Rozmanitost Ekvádoru je jedním z jeho největších lákadel. Starodávné civilizace po sobě zanechaly velké množství kulturních památek, neobyčejná příroda zase dává nespočet možností pro outdoorové aktivity. Ekvádor je plný barev a emocí. Poznejte tuto exotickou zemi v celé kráse... Zistiť viac >>Filipíny - velký průvodce

Filipíny - velký průvodce shop >>

Průvodce po Filipínách pro zkušené cestovatele. Nechte se inspirovat a užijte si opravdu exotickou dovolenou. V knize najdete přehled nejkrásnějších pláží a letovisek, nejlepší potápěčské lokality, nejzajímavější památky i zábavní čtvrti. Nechybí výpravy do divočiny, výlety za kulturou, tipy na nákupy ani lákadla pro rodiny s dětmi. Nechte se inspirovat poutavými fotografiemi, objevte ta nejkrásnější místa a zažijte pár dní ráje. Historické a kulturní souvislosti vám pomohou pochopit, co dnes hýbe touto zemí. V kapitole Top zajímavosti najdete informace o tom, co byste rozhodně neměli minout. S orientací vám pomohou podrobné mapy s odkazy na konkrétní zajímavosti. Praktické rady na cesty vám pomohou s plánov.. Zistiť viac >>Island - velký průvodce

Island - velký průvodce shop >>

Historie a současnost Historické a kulturní souvislosti vám pomohou pochopit, co dnes hýbe touto zemí a jejími obyvateli. Úžasné fotografie Objevte ty nejkrásnější destinace a památky a nechte se inspirovat poutavými fotografiemi. Přehledné mapy S orientací vám pomohou detailní mapy s odkazy na konkrétní zajímavosti v každé kapitole. Co byste měli vidět Informace o tom, co byste rozhodně neměli minout, nabízíme v kapitole Top zajímavosti. Praktické rady Naplánujte si vaši cestu od A po Z s pomocí našich užitečných doporučení... Zistiť viac >>Nový Zéland - velký průvodce

Nový Zéland - velký průvodce shop >>

Nový velký průvodce pro hloubavé cestovatele. Nechte se inspirovat poutavými fotografiemi a objevte ta nejkrásnější místa Nového Zélandu. Průvodce popisuje také historii a současnost země, věnuje se obyvatelům, tradicím i kultuře. Odhaluje hlavní památky i místa méně navštěvovaná, nabízí tipy na pozorování zvířat, aktivní turistiku i relaxaci v termálech. Nový Zéland je také ráj pro milovníky adrenalinu. Užijete si zde více vzrušení, než si dokážete představit... Zistiť viac >>Španělsko - velký průvodce

Španělsko - velký průvodce shop >>

Historie a současnost Historické a kulturní souvislosti vám pomohou pochopit, co dnes hýbe touto zemí a jejími obyvateli. Úžasné fotografie Objevte ty nejkrásnější destinace a památky a nechte se inspirovat poutavými fotografiemi. Přehledné mapy S orientací vám pomohou detailní mapy s odkazy na konkrétní zajímavosti v každé kapitole. Co byste měli vidět Informace o tom, co byste rozhodně neměli minout, nabízíme v kapitole Top zajímavosti. Praktické rady Naplánujte si vaši cestu od A po Z s pomocí našich užitečných doporučení.. Zistiť viac >>Maroko - velký průvodce

Maroko - velký průvodce shop >>

Podrobný průvodce představuje tuto tajuplnou zemi v celé kráse. Nechte se inspirovat a objevte ta nejzajímavější místa. O Maroku se často říká, že je zemí kontrastů. Právě ty tvoří nedílnou součást půvabu země a jsou odměnou pro všechny, kteří se rozhodnou je prozkoumat. Kniha popisuje sedm zeměpisných a kulturních oblastí země, najdete v ní historické i kulturní poznámky, zajímavosti a praktické informace na cesty... Zistiť viac >>Keňa - velký průvodce

Keňa - velký průvodce shop >>

Nový podrobný průvodce do Keni. Nechte se inspirovat poutavými fotografiemi a objevte ty nejzajímavější rezervace. Ve volné přírodě zde žije mimořádné množství živočišných druhů a jejich pozorování je skvělým zážitkem. Průvodce popisuje také historii a současnost země, věnuje se obyvatelům, tradicím i kultuře. Odhaluje hlavní památky i místa méně navštěvovaná, nabízí tipy pro aktivní turistiku i relaxaci u vody. Poznejte s naším průvodcem vše, co tato exotická země nabízí... Zistiť viac >>Izrael - velký průvodce

Izrael - velký průvodce shop >>

Podrobný průvodce po Izraeli, aktuální novinka. Do Izraele je to jen pár hodin cesty, během kterých se ocitnete v úplně jiném světě. A protože v létě se tu teplota pohybuje okolo 40 °C, jsou zima a jaro tím pravým obdobím, kdy se do těchto končin vydat. Vybavte se naším průvodcem a poznejte vše, co tato rozmanitá země nabízí. Objevte ty nejkrásnější destinace a památky, nechte se inspirovat poutavými fotografiemi. Historické a kulturní souvislosti vám pomohou pochopit, co dnes hýbe touto zemí. V kapitole Top zajímavosti najdete informace o tom, co byste rozhodně neměli minout. S orientací vám pomohou podrobné mapy s odkazy na konkrétní zajímavosti. Praktické rady na cesty vám pomohou s plánováním dovolené v Izraeli.. Zistiť viac >>USA národní parky západ - velký průvodce

USA národní parky západ - velký průvodce shop >>

Podrobný průvodce po národních parcích amerického Západu, letošní novinka. Zvláště zajímavá místa jsou označena číselným odkazem na mapu. Nechte se inspirovat a užijte si opravdu nezapomenutelné putování. V knize najdete tipy na nejlepší scenerie, nejlepší pozorování zvířat, nejlepší vyhlídkové jízdy, nejlepší dobrodružství..... Zistiť viac >>Kanada - velký průvodce

Kanada - velký průvodce shop >>

Historie a současnost Historické a kulturní souvislosti vám pomohou pochopit, co dnes hýbe touto zemí a jejími obyvateli. Úžasné fotografie Objevte ty nejkrásnější destinace a památky a nechte se inspirovat poutavými fotografiemi. Přehledné mapy S orientací vám pomohou detailní mapy s odkazy na konkrétní zajímavosti v každé kapitole. Co byste měli vidět Informace o tom, co byste rozhodně neměli minout, nabízíme v kapitole Top zajímavosti. Praktické rady Naplánujte si vaši cestu od A po Z s pomocí našich užitečných doporučení... Zistiť viac >>LINGEA-Portugalsko-slovenský  slovensko-portugalský slovník

LINGEA-Portugalsko-slovenský slovensko-portugalský slovník shop >>

Obsah slovníka: - 864 strán - 45 000 hesiel a 55 000 významov - 10 000 príkladov, idiómov a fráz - 90 000 prekladov.. Zistiť viac >>LINGEA Rusko-slovenský a slovensko-ruský praktický slovník

LINGEA Rusko-slovenský a slovensko-ruský praktický slovník shop >>

Obsah slovníka: - 1 250 strán - 72 000 hesiel - 18 000 príkladov, idiómov a fráz - 190 000 prekladov.. Zistiť viac >>Taliansko-slovenský,slovensko-taliansky praktický slovník

Taliansko-slovenský,slovensko-taliansky praktický slovník shop >>

O B S A H S L O V N Í K A: 1 248 strán 74 000 hesiel 23 000 príkladov, idiómov a fráz 222 000 prekladov • Aktuálna slovná zásoba verne odrážajúca súčasný písaný a hovorený jazyk • Odborná terminológia a ustálené slovné spojenia • Dvojfarebná tlač pre lepšiu prehľadnosť hesiel • Nenahraditeľný pomocník pri práci, štúdiu aj vo voľnom čase.. Zistiť viac >>Rusko-český, česko-ruský praktický slovník ...pro každého

Rusko-český, česko-ruský praktický slovník ...pro každého shop >>

Autorsky původní slovník, při jehož tvorbě bylo naší snahou v co nejhutnější, avšak maximálně přehledné formě postihnout skutečnou slovní zásobu jak češtiny, tak i ruštiny. Ačkoliv jde o slovník rozměrem střední, svým obsahem a záběrem se na našem trhu řadí spíše k slovníkům větším. Všechna hesla a významy jsou ověřeny na základě informací z důvěryhodných zdrojů, pečlivě zpracovány a graficky upraveny tak, aby Vám umožnily co nejrychleji nejen najít správný překlad, ale také jej správně použít v daném kontextu. Při práci na ruské straně slovníku jsme vycházeli z nejnovějších ruských výkladových slovníků renomovaných ruských nakladatelství, jako jsou EKSMO, Ruský jazyk, AST, Astrel, řady speciálních .. Zistiť viac >>LINGEA Nemecko-slovenský, slovensko-nemecký praktický slovník

LINGEA Nemecko-slovenský, slovensko-nemecký praktický slovník shop >>

OBSAH SLOVNÍKA 1 280 strán 82 000 hesiel 19 000 príkladov, idiómov a fráz 200 000 prekladov - Aktuálna slovná zásoba verne odrážajúca súčasný písaný a hovorený jazyk - Odborná terminológia a ustálené slovné spojenia - Dvojfarebná tlač pre lepšiu prehľadnosť hesiel - Nenahraditeľný pomocník pri práci, štúdiu aj vo voľnom čase.. Zistiť viac >>Nemecko-slovenský, slovensko-nemecký praktický slovník - 3. vydanie

Nemecko-slovenský, slovensko-nemecký praktický slovník - 3. vydanie shop >>

OBSAH SLOVNÍKA 1 280 strán 82 000 hesiel 19 000 príkladov, idiómov a fráz 200 000 prekladov - Aktuálna slovná zásoba verne odrážajúca súčasný písaný a hovorený jazyk - Odborná terminológia a ustálené slovné spojenia - Dvojfarebná tlač pre lepšiu prehľadnosť hesiel - Nenahraditeľný pomocník pri práci, štúdiu aj vo voľnom čase.. Zistiť viac >>LINGEA-Biblická gréčtina - Vysokoškolská učebnica - Helena Panczová, Daniel Škoviera

LINGEA-Biblická gréčtina - Vysokoškolská učebnica - Helena Panczová, Daniel Škoviera shop >>

U Č E B N I C A O B S A H U J E • podrobný výklad gramatiky s dôrazom na logické súvislosti preberaných javov • ukážky textov z Nového zákona, Septuaginty, byzantskej liturgie a klasickej literatúry • prehľad slovies a hlavných vzorov skloňovania a časovania Spoľahlivá jazyková učebnica nielen pre študentov základných kurzov gréčtiny, ale aj pre tých, ktorí sa chcú venovať biblistike. Vďaka prehľadnému členeniu na číslované paragrafy a registrom môže slúžiť aj ako referenčná príručka gréckej gramatiky... Zistiť viac >>Nizozemsko-český, česko-nizozemský šikovný slovník...… nejen do školy

Nizozemsko-český, česko-nizozemský šikovný slovník...… nejen do školy shop >>

První vydání nového nizozemsko-českého a česko-nizozemského slovníku, který je určen nejen studentům, ale i všem dalším zájemcům o nizozemštinu. Hesla, významy a překlady jsou pečlivě vybrány tak, abyste zde našli často užívaná slova a obraty ze spisovného i běžně mluveného jazyka. Od starších slovníků vydaných u nás se odlišuje především aktuálností a důsledným uváděním správné výslovnosti. Při tvorbě tohoto titulu jsme vycházeli z nizozemských výkladových slovníků renomovaných nakladatelství (Van Dale aj.) a z vlastního aktuálního výkladového slovníku češtiny. Důraz je kladen na přehlednost, srozumitelnost a užitečné doplňující informace pro studium jazyka. Nechybí ani praktické příklady převzaté z běž.. Zistiť viac >>Norsko-český, česko-norský šikovný slovník...… nejen do školy

Norsko-český, česko-norský šikovný slovník...… nejen do školy shop >>

První vydání nového norsko-českého a česko-norského slovníku, který je určen nejen studentům, ale i všem dalším zájemcům o norštinu. Hesla, významy a překlady jsou pečlivě vybrány tak, abyste zde našli často užívaná slova a obraty ze spisovného i běžně mluveného jazyka. Od starších slovníků vydaných u nás se odlišuje především aktuálností a důsledným uváděním správné výslovnosti. Při tvorbě tohoto titulu jsme vycházeli z norských výkladových slovníků renomovaných nakladatelství (Kunnskapsforlaget) a z vlastního aktuálního výkladového slovníku češtiny. Důraz je kladen na přehlednost, srozumitelnost a užitečné doplňující informace pro studium jazyka. Nechybí ani praktické příklady převzaté z běžného jazyk.. Zistiť viac >>Jižní a Střední Amerika jazykový průvodc

Jižní a Střední Amerika jazykový průvodc shop >>

Nový jazykový průvodce na cesty po Jižní a Střední Americe vás doprovodí všude tam, kde se používá portugalština, španělština nebo kečuánština. Tato výjimečná kompaktní publikace u nás vychází vůbec poprvé... Zistiť viac >>Latinčina - vysokoškolská učebnica - 1. diel - Helena Panczová

Latinčina - vysokoškolská učebnica - 1. diel - Helena Panczová shop >>

Učebnica obshuje: - normatívnu gramatiku klasickej latinčiny - výklady o zmenách v používaní tohto jazyka v neskorom staroveku, stredoveku a novoveku - komentované ukážky textov predovšetkým kresťanského staroveku, ale aj klasickej, stredovekej a humanistickej literatúry Spoľahlivá jazyková príprava pre študentov, ktorí potrebujú získať jazykovú kompetenciu na prácu s textami latinskej kresťanskej kultúry... Zistiť viac >>Finsko-český,česko-finský šikovný slovník

Finsko-český,česko-finský šikovný slovník shop >>

Obsah slovníku: - 36 000 hesel - 5000 příkladů, idiomů a frází - 59 000 překladů - 69 stran konverzačních okruhů -70 studijních poznámek -Pečlivě vybraná aktuální slovní zásoba - Přehled gramatiky s příklady - Dvojbarevný tisk pro lepší přehlednost hesel.. Zistiť viac >>Gramatika súčasnej japončiny

Gramatika súčasnej japončiny shop >>

G R A M A T I K A O B S A H U J E • opis aktuálnych gramatických javov • jasné a stručné výklady • množstvo praktických príkladov • poznámky, výnimky, zaujímavosti • krížové odkazy • podrobný register • prehľadná sadzba • dvojfarebná tlač.. Zistiť viac >>Latinčina - vysokoškolská učebnica - 2. diel - Helena Panczová

Latinčina - vysokoškolská učebnica - 2. diel - Helena Panczová shop >>

Učebnica obshuje: - normatívnu gramatiku klasickej latinčiny - výklady o zmenách v používaní tohto jazyka v neskorom staroveku, stredoveku a novoveku - komentované ukážky textov predovšetkým kresťanského staroveku, ale aj klasickej, stredovekej a humanistickej literatúry Spoľahlivá jazyková príprava pre študentov, ktorí potrebujú získať jazykovú kompetenciu na prácu s textami latinskej kresťanskej kultúry... Zistiť viac >>LINGEA nórsko-slovenský slovensko-nórsky šikovný slovník

LINGEA nórsko-slovenský slovensko-nórsky šikovný slovník shop >>

Obsah slovníka: - 34 000 hesiel - 6 000 príkladov, idiómov a fráz - 60 000 prekladov - 72 strán konverzačných okruhov - 50 študijných poznámok - Starostlivo vybraná aktuálna slovná zásoba - Prehľad gramatiky - Dvojfarebná tlač pre lepšiu prehľadnosť hesiel.. Zistiť viac >>Česko-německý mluvník ekonomický

Česko-německý mluvník ekonomický shop >>

Možná se vám už stalo, že jste potřebovali vytvořit určitý obrat či větu v cizím jazyce a nevěděli jste si s tím rady, ačkoli jste třeba znali překlady jednotlivých slov. S pomocí slovníku jste nakonec větu sestavili, ale úplně jisti její správností jste si stejně nebyli. Máte-li se správně a pohotově vyjadřovat, nestačí vám pouze znát určitá slovíčeka. Musíte se naučit vytvářet konkrétní věty a slovní spojení, správně užívat předložkové vazby, slovosled ap., a navíc si osvojit množství ustálených obratů, které se v daném jazyce běžně používají a nelze je ani doslovně přeložit. K tomu, abyste mohli podobné obraty snadno najít nebo sami vytvářet, vám pomůže právě mluvník. Ekonomický mluvník v sobě spojuje.. Zistiť viac >>Pas de bleme! Slovník slangu a hovorové francouzštiny - 2.vydání

Pas de bleme! Slovník slangu a hovorové francouzštiny - 2.vydání shop >>

Od vydání první verze našeho slovníku hovorové francouzštiny a slangu uplynuly již tři roky a vzhledem k dynamickému vývoji, jímž slang mládeže prochází, jsme se rozhodli připravit pro české uživatele nové vydání. Slovník jsme rozšířili o další zcela nová slova a slovní spojení. Jen samotných hesel přibylo na šest set. Pečlivě jsme sledovali jazyk médií, diskuzní fóra a blogosféru, vyhledávali v nejnovějších slovnících francouzského slangu, abychom českému uživateli pomohli lépe porozumět filmům či textům písní a neztratit se v komunikaci s přáteli v kavárně, ve škole či na internetu. Spojili jsme síly také s přední odbornicí na francouzský slang PhDr. Alenou Polickou, Ph.D., a jejími studenty z Filozofické fakulty.. Zistiť viac >>Česko-franczouský mluvník ekonomický

Česko-franczouský mluvník ekonomický shop >>

Možná se vám už stalo, že jste potřebovali utvořit konkrétní obrat či větu v cizím jazyce a nevěděli jste si s tím rady, ačkoli jste třeba znali překlady jednotlivých slov. S pomocí slovníku jste nakonec větu nějak sestavili, ale úplně jisti její správností jste si stejně nebyli. Máte-li se správně a pohotově vyjadřovat, nestačí vám pouze znát určité množství slovíček. Musíte se naučit vytvářet konkrétní věty a slovní spojení, správně užívat předložkové vazby, slovosled ap., a navíc si osvojit množství ustálených obratů, které se v daném jazyce běžně používají a nelze je ani doslovně přeložit. K tomu, abyste mohli podobné obraty snadno najít nebo sami vytvářet, vám pomůže právě mluvník. Ekonomický mluvn.. Zistiť viac >>Qué pasa? Slovník slangu a hovorové španělštiny

Qué pasa? Slovník slangu a hovorové španělštiny shop >>

Současná hovorová a slangová španělština se velice rychle vyvíjí a mění a díky televizi, filmové tvorbě, internetu a dalším médiím se také rychle šíří do všeobecného povědomí. Z některých slangových termínů se tak časem stávají termíny běžně používané a rozšířené. Díky mnohovýznamovosti velkého množství španělských slov mívají běžná slova kromě svého oficiálního významu i několik významů slangových, které lze často rozlišit až podle kontextu nebo prostředí, z něhož text pochází. Uživateli španělštiny, a to i velmi zkušenému, se proto může nezřídka stát, že ve filmu, sdělovacích prostředcích nebo i běžném hovoru s rodilým mluvčím narazí na termíny nebo obraty, které nejsou prakticky v .. Zistiť viac >>Thajština - konverzace se slovníkem a gramatikou

Thajština - konverzace se slovníkem a gramatikou shop >>

Prosluněné Thajsko je velmi pohostinnou zemí. Kromě starobylých památek a výtečné kuchyně zde můžete objevovat i krásy jazyka. Ponořte se tedy spolu s naší konverzací do tajů exotické thajštiny a záhy zjistíte, že i tomuto zdánlivě neproniknutelnému jazyku se dá s trochou vůle porozumět Jedná se o první titul svého druhu!.. Zistiť viac >>Gruzínština - konverzace

Gruzínština - konverzace shop >>

Pokud plánujete cestu do Gruzie, neměli byste zapomenout na vhodnou konverzaci, neboť gruzínské písmo je pro nás exotické. Gruzínci se projevují ve vztahu k návštěvníkům velmi srdečně, přátelsky a nesmírně pohostinně. Hlavními památkami jsou středověké kláštery a kostely, vyhlášené je také gruzínské víno. 2 600 vět a frází, 1 600 slovíček v tématech 6 000 hesel ve slovníku (pouze v knize) Doporučení a upozornění Přepis výslovnosti všech frází 19 stran gramatiky 9 stran praktických informací o zemi.. Zistiť viac >>Italsko-český, česko italský šikovný slovník...… nejen do školy

Italsko-český, česko italský šikovný slovník...… nejen do školy shop >>

Dostává se vám do rukou zcela nový slovník určený především začínajícím a středně pokročilým žákům a studentům, kteří jej ocení jak ve škole, tak při domácí přípravě, nebo i v jazykovém kurzu. Hesla, významy a překlady jsou pečlivě vybrány tak, abyste zde našli běžně užívaná slova a obraty ze spisovného i hovorového jazyka. Při tvorbě tohoto titulu jsme vycházeli z italských výkladových slovníků renomovaných nakladatelství (Zanichelli, Garzanti, Devotino – Mondadori, Treccani aj.) a z vlastního aktuálního výkladového slovníku češtiny. Důraz je kladen na přehlednost, srozumitelnost a užitečné doplňující informace pro studium jazyka. Nechybí ani praktické příklady převzaté z běžného jazyka, které vám us.. Zistiť viac >>Francouzsko-český, česko-francouzský šikovný slovník...… nejen do školy - 3.vydání

Francouzsko-český, česko-francouzský šikovný slovník...… nejen do školy - 3.vydání shop >>

Nové aktualizované vydání oblíbeného slovníku určeného především začínajícím a středně pokročilým žákům a studentům, kteří jej oceňují jak ve škole, tak při domácí přípravě, nebo i v jazykovém kurzu. Hesla, významy a překlady jsou pečlivě vybrány tak, abyste zde našli běžně užívaná slova a obraty ze spisovné i hovorové francouzštiny. 704 stran 35 000 hesel 4 000 příkladů, idiomů a frází 70 000 překladů 75 stran konverzačních okruhů vhodných pro školní výuku 200 studijních poznámek.. Zistiť viac >>Čínština - konverzace

Čínština - konverzace shop >>

Nejen pokud se chystáte na výlet na Velkou čínskou zeď, do Pekingu nebo Zakázaného města, přibalte si s sebou na cestu konverzaci Lingea. Ačkoli čínské znaky vypadají na první pohled tajemně, neproniknutelně, až přímo nenaučitelně, díky našemu přepisu výslovnosti se vám určitě podaří domluvit se v běžných situacích. Přílohou konverzační části je i stručná gramatika, oboustranný slovníček a základní informace a zajímavosti o krajině... Zistiť viac >>Mongolština - konverzace

Mongolština - konverzace shop >>

Mongolsko je zemí nekonečných stepí, hor a pouští. Zimy bývají mrazivé, hlavní město Ulánbátar je vůbec nejchladnějším hlavním městem světa. Mongolové už dávno nejsou obávanými nájezdníky, ale pohostinným národem s velkou náklonností k naší zemi, češtinou zde vládne kolem 1 % obyvatel. Přesto stojí za to osvojit si před návštěvou země alespoň základy mongolštiny. 2 600 vět a frází, 1 600 slovíček v tématech 6 000 hesel ve slovníku (pouze v knize) Doporučení a upozornění Přepis výslovnosti všech frází 21 stran gramatiky 11 stran praktických informací o zemi.. Zistiť viac >>Gramatika současné nizozemštiny s praktickými příklady

Gramatika současné nizozemštiny s praktickými příklady shop >>

Přesto, že je pro nás nizozemština veskrze exotickým jazykem, učí se ji poměrně velký počet lidí. Přicházíme proto s novým, aktuálním a zcela původním přehledem nizozemské gramatiky. Cílem této příručky je poskytnout uživateli co nejjasnější přehled o současné nizozemské gramatice bez přemíry lingvistické teorie a nadbytečných odborných termínů. Kniha obsahuje všechny běžné gramatické jevy v přehledné grafické úpravě. Jednotlivé jevy jsou přiblíženy na základě jednoduchých a jasně formulovaných pouček a pravidel. Jsou doplněny přehlednými tabulkami, které umožňují snadnou a rychlou orientaci, a především velkým množstvím příkladů, včetně jejich překladů do češtiny. Při práci na této publikaci jsme vyc.. Zistiť viac >>Česko-španělský mluvník - 2. vydání

Česko-španělský mluvník - 2. vydání shop >>

Mluvník v sobě spojuje výhody slovníku a konverzační příručky. Obsahuje abecedně řazená klíčová slova, která pokrývají základ slovní zásoby. V každém hesle pak naleznete množství praktických vět, slovních spojení a idiomů obsahujících dané klíčové slovo. 1 500 klíčových slov tvořících základ slovní zásoby 16 000 užitečných vět a konverzačních obratů praktické poznámky a informace v rámečcích.. Zistiť viac >>Gramatika současné portugalštiny s praktickými příklady

Gramatika současné portugalštiny s praktickými příklady shop >>

Nový, aktuální a svým rozsahem výjimečný přehled portugalské gramatiky. Cílem této příručky je seznámit čtenáře se základy portugalské gramatiky, s nezbytnou lingvistickou teorií a odbornými termíny. Tento přehled se zabývá zejména její evropskou normou, nicméně uvádí i největší rozdíly oproti její brazilské variantě, ať už gramatické či výslovnostní. Naší snahou bylo přiblížit jednotlivé gramatické jevy pomocí jednoduchých pravidel a praktických příkladů tak, aby i uživatel bez hlubšího povědomí o jazyku byl schopen z výkladu pochopit principy tvoření a užívání daného jevu a poté je bez větších problémů aplikovat v běžné komunikaci. Cílem této publikace není podat podrobný popis gramatiky, nicméně své s.. Zistiť viac >>Česko-francouzský mluvník - 2.vydání

Česko-francouzský mluvník - 2.vydání shop >>

Mluvník v sobě spojuje výhody slovníku a konverzační příručky. Obsahuje abecedně řazená klíčová slova, která pokrývají základ slovní zásoby. V každém hesle pak naleznete množství praktických vět, slovních spojení a idiomů obsahujících dané klíčové slovo. 1 500 klíčových slov tvořících základ slovní zásoby 16 000 užitečných vět a konverzačních obratů praktické poznámky a informace v rámečcích.. Zistiť viac >>Gramatika současné maďarštiny s praktickými příklady

Gramatika současné maďarštiny s praktickými příklady shop >>

Zcela nová autorská gramatika současné maďarštiny. Obsahuje všechny běžné gramatické jevy v přehledné grafické úpravě, bez nadměrného používání odborné terminologie, která by mohla zájemce o maďarštinu odradit. Naším cílem bylo každý gramatický jev vysvětlit jednoduchou a jasnou poučkou a přiblížit ho množstvím praktických příkladů. Uživatelé si tak mohou daný jev lehce osvojit a získané vědomosti následně uplatnit v běžné komunikaci. Příkladové věty jsou pečlivě vybrány ze současného tisku a ze spolehlivých internetových zdrojů tak, aby skutečně odrážely současnou podobu maďarštiny. Věty jsou vždy přeloženy do češtiny, což umožňuje dobře si je zapamatovat a obohatit si slovní zásobu. Tato stručná př.. Zistiť viac >>
LUXUR Media SK, s.r.o.     LUVR     LUSJA, s. r. o.     Lukáš Vik     Ľudovít Šurina     Lucka Bohemia, s. r. o.     Lučanský Milan - Vydavateľstvo TATRYA     Ľubica Štefaniková - Ľubka Hupka     LOZZI ROMA s. a. s. di Claudio Lozzi     Low travel     Logos     LOAR, spol. s. r. o.     Loar, spol. s r.o.     Lívia Katona     Litvor, s.r.o.     Little, Brown Book Group Ltd.     Little Brown/Sphere     Little Brown/Abacus     Little Brow/Atom     LIREGO s. r. o.     Lingea s.r.o.     Lingea     2020 Široký výber kníh za skvelé ceny! Kontakt