MIKULA s.r.o.

Latinsko - slovenský slovník

Latinsko - slovenský slovník shop >>

Ide o nové nezmenené vydanie slovníka, ktorý má približne 30 000 základných hesiel klasickej latinčiny, ale aj výrazy stredovekej a novovekej latinčiny, či základné odborné termíny z botaniky, chémie, medicíny, farmácie, zoológie a práva. Slovník obsahuje aj veľké množstvo vlastných mien, zemepisné názvy týkajúce sa antických reálií i výrazy z mytológie. Je vítanou pomôckou pre študentov gymnázií, vysokých škôl, historikov, prekladateľov a pod. V slovníku sa nachádza ja stručný prehľad latinskej gramatiky... Zistiť viac >>Španielsko-slovenský a slovensko-španielsky frazeologický slovník - Ladislav Trup, Jana Bakytová

Španielsko-slovenský a slovensko-španielsky frazeologický slovník - Ladislav Trup, Jana Bakytová shop >>

Najväčší španielsky frazeologický slovník vydaný na Slovensku. Je určený učiteľom a všetkým študentom španielskeho jazyka, tlmočníkom a prekladateľom. Frazeologické jednotky tvoria pevnú súčasť slovnej zásoby každého jazyka. Odzrkadľujú spôsob života, práce, spôsob myslenia, postoj k životu a tvorivú schopnosť nositeľov národného jazyka, sociálne, kultúrne a spoločenské pomery vo vývine národa. Vyjadrujú bohatstvo a rozmanitosť vyjadrovacích možností najmä hovorového štýlu, vytvárajú určité špecifikum a národný kolorit. Nie je teda možné poznať a ovládať cudzí jazyk bez poznania jeho frazeológie, tento slovník je preto vynikajúcou učebnou pomôckou... Zistiť viac >>Nemecko-slovenský stavebný slovník - Marta Juríková

Nemecko-slovenský stavebný slovník - Marta Juríková shop >>

Zahŕňa všetky oblasti stavebníctva a architektúry - cestné inžinierstvo, dopravné stavby, geodézia, geológia, geotechnika, hydrológia, hydrotechnika, konštrukcie pozemných stavieb, poľnohospodárske stavby, skúšobníctvo, stavebné materiály, stavebné stroje, stavebná mechanika, technické zariadenie budov, urbanizmus, železničné staviteľstvo a železničná doprava. Heslár reflektuje aj pomerne rozsiahlu slovnú zásobu z príbuzných odborov, s ktorými odborné texty pracujú (baníctvo, drevárstvo,ekológia, ekonómia, matematika, odpadové hospodárstvo, strojárstvo, výpočtová technika)... Zistiť viac >>Španielsko-slovenský slovník - Ladislav Trup, Eva Tallová

Španielsko-slovenský slovník - Ladislav Trup, Eva Tallová shop >>

Publikácia je určená predovšetkým študentom španielčiny, ale aj širšej verejnosti, a to najmä tlmočníkom a prekladateľom (umeleckých i odborných textov), diplomatickým pracovníkom na zastupiteľských úradoch Slovenskej republiky v hispanofónnych oblastiach a vôbec všetkým organizáciám, ktoré sú v nejakom kontakte so Španielskom a s krajinami, kde je úradným jazykom španielčina... Zistiť viac >>Skloňovanie podstatných mien v slovenčine s korpusovými príkladmi

Skloňovanie podstatných mien v slovenčine s korpusovými príkladmi shop >>

Ide o slovník tvarov viac ako 13 000 podstatných mien v slovenčine vrátane frekventovaných vlastných mien prehľadne zachytáva spôsob ich skloňovania. Ide o unikátne dielo, ktoré vzniklo výskumom reálneho používania slov v textoch Slovenského národného korpusu. Všetky fungujúce tvary sú doložené krátkym kontextom s uvedením zdroja. Slovník je určený slovakistom, slavistom, učiteľom, žiakom, študentom a všetkým záujemcom o poznanie morfológie podstatných mien v slovenčine... Zistiť viac >>Veľký nemecko - slovenský a slovensko - nemecký slovník

Veľký nemecko - slovenský a slovensko - nemecký slovník shop >>

Slovník je vítanou jazykovou pomôckou pri prekladoch z modernej nemčiny. Zostavený je podľa najnovšej nemeckej gramatiky. Je to rozsiahly slovník, ktorý obsahuje asi 60 000 základných hesiel a viac ako 200 000 významov, slovných spojení a fráz zo spoločenského života a mnohých vedných odborov. Je určený širokej verejnosti, študentom nemeckého jazyka, prekladateľom a tlmočníkom. Slovník je obohatený o zhrnutie nemeckej gramatiky, spolu so slovníkom najčastejšie používa-ných slov a slovných spojení s pravopisnými zmenami a zoznamom časovania silných slovies. Novinkou v slovníku je prehľadné zaradenie veľkého množstva synoným v nemecko-slovenskej časti, čo výrazne zvyšuje kvalitu jeho využitia.Slovník sa svojim rozsahom a kvalitnou lexiko.. Zistiť viac >>Francúzsko-slovenský a slovensko-francúzsky slovník

Francúzsko-slovenský a slovensko-francúzsky slovník shop >>

Nový slovník s výslovnosťou 40000 základných francúzskych hesiel,dvojfarebná tlač 1176 strán... Zistiť viac >>Veľký nemecko-slovenský slovensko-nemecký slovník - Táňa Balcová

Veľký nemecko-slovenský slovensko-nemecký slovník - Táňa Balcová shop >>

Slovník je vítanou pomôckou pri prekladoch z modernej nemčiny. Zostavený podľa najnovšej gramatiky. Na konci slovníka sa nachádza obrazová príloha. Je to rozsiahly slovník, ktorý obsahuje ai 55 000 základných hesiel a 150 000 významov, slovných spojení a fráz zo spoločenského života a mnohých vedných odborov... Zistiť viac >>Leximapping na cestě za uspěchem - Petra Kacafírková

Leximapping na cestě za uspěchem - Petra Kacafírková shop >>

Převratní novinka na trhu učení se cizích jazyků. Jde o ucelený systém cizojazyčné výuky založený na kontextovém a hloubkovém učení a efektivním zápisu a opakování. Je určen pro samouky a učitele cizích jazyků, ale také pro všechny ty, kteří se snaží dosáhnout plynulosti a přirozenosti při používání cizího jazyka. Funguje ve vebové i mobilní aplikaci. V tiskové podobě je vydán set, který obsahuje knížku, 90 lexikaret v anglickém jazyce, 4 testovací karty a přístupové heslo do platené části vebové aplikace Leximapping... Zistiť viac >>LEXIMAPPING – na ceste za úspechom - Petra Kacafírková

LEXIMAPPING – na ceste za úspechom - Petra Kacafírková shop >>

Prevratná novinka na trhu učenia sa cudzích jazykov. Ide o ucelený systém výuky cudzích jazykov založený na kontextovom a hĺbkovom učení a efektívnom zápise a opakovaní. Jeho hlavnou časťou je tvorba lexikariet na základe myšlienkových máp. Je určený pre samoukov a učiteľov cudzích jazykov, ale aj pre všetkých, ktorí sa snažia dosiahnuť plynulosť a prirodzenosť pri používaní cudzieho jazyka. Funguje vo vebovej aj mobilnej aplikácii a v tlačenej podobe je vydaná knižka, ku ktorej je priložených 90 ks lexikariet a 4 testovacie karty. Set obsahuje: Knihu 90 ks lexikariet z 3 tematických setov - angličtina 4 ks testovacích kariet Prístupové heslo do platenej časti vebovej aplikácie Leximapping Všetko je zabalené vo far.. Zistiť viac >>Moderná učebnica angličtiny pre všetkých (ne)náročných - Martina Šipošová, Edina Borovská

Moderná učebnica angličtiny pre všetkých (ne)náročných - Martina Šipošová, Edina Borovská shop >>

Nový moderný typ učebnice angličtiny, ktorá je určená všetkým, ktorí už došli do kontaktu s angličtinou v školách, na kurzoch či formou samoštúdia. Štruktúra učebnice je úplne odlišná od bežných učebníc pre samoukov v tom, že dejová línia je postavená na životných príbehoch jednotlivých postáv, ktoré v knihe vystupujú. 30 lekcií plnofarebného textu zabezpečuje rozsah A1.1 až B1.2. Kniha je doplnená nahrávkami na audio CD vo formáte MP3, ktoré nahrali rodení Angličania... Zistiť viac >>Slovíčkárna - 500 nejdůležitějších anglických slovíček super-rychle + CD - Ján Cibulka

Slovíčkárna - 500 nejdůležitějších anglických slovíček super-rychle + CD - Ján Cibulka shop >>

Znáte ten pocit, jako byste byli v začarovaném kruhu? Snažíte se začít s angličtinou a zdokonalit se v ní – a ono to jde tak pomalu a těžce! Přiznejte se! Stálo vás to tolik námahy, ale když přijde na konverzaci se zahraničními přáteli, neumíte najít ta správná slova? Zaseknete se uprostřed věty a celá vaše snaha se ocitne ve slepé uličce? Nebojte se, nejste sami! Držíte knihu, která využívá nejnovější vědecké poznatky, aby vás naučila nejdůležitější slovní zásobu za rekordně krátký čas. Nejenže vás vyvede ze začarovaného kruhu, ale zábavným způsobem také procvičí vaši paměť; výsledky se pak odrazí ve všech oblastech vašeho života! My se zaměřujeme jen na to nejdůležitější – kvalitní slovní zásobu za re.. Zistiť viac >>Veľký taliansko-slovenský frazeologický slovník - Roman Sehnalová Zlata, Sehnal

Veľký taliansko-slovenský frazeologický slovník - Roman Sehnalová Zlata, Sehnal shop >>

Predkladaný slovník je určený ako pomôcka pri štúdiu všetkým aktívnym používatľom talianskeho jazyka, predovšetkým však tým, ktorí ho používajú profesionálne: študentom talianistiky, prekladateľom, tlmočníkom... Zistiť viac >>Němčina – vazby sloves s předložkami - Táňa Balcová

Němčina – vazby sloves s předložkami - Táňa Balcová shop >>

Jde o jedinečný soubor sloves s předložkami a s pády, které jsou s nimi spojeny. Ti, kteří mají zkušenosti s němčinou, vědí, že jde o často problematickou oblast jazyka a ti, kteří s němčinou ještě jenom začínají, nemusí mít z této problematiky obavy, protože právě tato kniha jim usnadní práci s tak náročnou částí německé gramatiky. Tato kniha je právě knihou praxe, knihou, která nám ukazuje, jak správně skládat německé věty, jak používat slovesa bez chyb a se správnými předložkami a pády... Zistiť viac >>Česko -slovenský slovensko -český slovník - 2.vydanie - Táňa Balcová , Štefan Greňa

Česko -slovenský slovensko -český slovník - 2.vydanie - Táňa Balcová , Štefan Greňa shop >>

Druhé vydanie pôvodného slovníka teraz dvojfarebná tlač a kvalitný papier... Zistiť viac >>Taliančina pre samoukov + CD - Michaela Saccardinová

Taliančina pre samoukov + CD - Michaela Saccardinová shop >>

Publikácia približuje tento románsky jazyk pre tých, ktorí sa majú záujem naučiť sa jeho základy. V lekciách sú vysvetlené základy gramatiky so zameraním sa na témy a situácie, kde možno najčastejšie uplatniť cudzí jazyk (s CD)... Zistiť viac >>Česko-slovenský a slovensko-český diferenčný slovník - Táňa Balcová , Štefan Greňa

Česko-slovenský a slovensko-český diferenčný slovník - Táňa Balcová , Štefan Greňa shop >>

Česko-slovenský a slovensko-český diferenčný slovník je práve ten, ktorého potreba s pribúdajúcim časom od rozdelenia Česko-Slovenska neustále narastá. Zameriava sa teda na rozdiely, odlišnosti či slovotvorné odchýlky v slovnej zásobe češtiny a slovenčiny. Vydanie takéhoto typu slovníka si vyžiadalo viacero skutočností. Na jednej strane ide o tie objektívne, súvisiace predovšetkým s rozdelením bývalého spoločného štátu a s tým spojený istý spoločensko-komunikačný odstup, ktorý pociťujú hlavne nové generácie Čechov a Slovákov a na druhej strane potrebu takéhoto slovníka podnietilo aj úsilie o aktívne priateľské udržiavanie výnimočne blízkych vzťahov medzi našimi dvomi národmi. Slovník ponúka širokej českej a slovenskej v.. Zistiť viac >>Slovník cudzích slov - Mária Piťová, Vojtech Piťo

Slovník cudzích slov - Mária Piťová, Vojtech Piťo shop >>

Slovník cudzích slov je určený širokej verejnosti, používateľ v ňom nájde aktuálnu slovnú zásobu zo všetkých oblastí spoločenského života a rôznych vedných odborov. Slovník zahŕňa najbežnejšie slová. Je usporiadaný abecedne, rozsah predstavuje asi 30 000 hesiel. Použil sa stručný výklad jednotlivých slov, ktorý by mal pohotovo slúžiť používateľovi v každodennej jazykovej praxi... Zistiť viac >>Slovenský národný korpus - texty, anotácie, vyhľadávania

Slovenský národný korpus - texty, anotácie, vyhľadávania shop >>

Najnovšia kolektívna práca Jazykovedného ústavu Ľ.Štúra, ktorá je určená lingvistom, učiteľom slovenského jazyka a cudzích jazykov na všetkých stupňoch škôl, prekladateľom, študentom a všetkým záujemcom o korpusové a jazykové databázy. Opisuje tvorbu, štruktúru a možnosti využitia zdrojov Slovenského národného korpusu. V knihe nájdete okrem iného prehľad korpusov, podkorpusov a jazykových zdrojov Slovenského národného korpusu, podrobný opis dvoch základných anotácií (morfologickej a štýlovo-žánrovej), ako aj praktické ukážky (návody) postupov pri vyhľadávaní jazykových javov v rôznych korpusoch... Zistiť viac >>Moderná gramatika španielčiny s cvičeniami - Mária Spišiaková, Diana P. V. Cano

Moderná gramatika španielčiny s cvičeniami - Mária Spišiaková, Diana P. V. Cano shop >>

Moderná gramatika španielčiny s cvičeniami je učebnica španielskej gramatiky na úrovni A1-A2. Učebnica vysvetľuje španielsku gramatiku podľa slovných druhova z pohľadu slovensky hovoriaceho študenta. Všetky príklady na ktorých sa daný gramatický jav vysvetľuje sú preložené do slovenčiny, rovnako ako aj zadania v cvičeniach. Učebnica je vhodná ako doplňujúci materiál pre všetky typy škôl, pretože sa v nej precvičujú javy, ktoré sú dôležité a problematické pre slovenských študentov, a ktoré sa v zahraničných učebniciach nenachádzajú. Rovnako môže slúžiť ako doplňujúci materiál pre samoukov, pretože je písaná po slovensky a obsahuje kľúč správnych riešení... Zistiť viac >>Anglicko-slovenský slovensko-anglický slovník - 55000 hesiel -2. vydanie - Mária Piťová

Anglicko-slovenský slovensko-anglický slovník - 55000 hesiel -2. vydanie - Mária Piťová shop >>

Najmodernejší typ slovníka, ktorý je určený začiatočníkom aj náročnejším používateľom. Obsahuje bohatú slovnú zásobu bežnej spoločenskej komunikácie a mnoho termínov z rôznych vedných odborov. Slovník je v závere obohatený o obrazovú prílohu "What is what" a konverzáciu z oblasti cestovného ruchu... Zistiť viac >>Nemčina - slovesné spojenia s predložkami - Táňa Balcová

Nemčina - slovesné spojenia s predložkami - Táňa Balcová shop >>

Nemčina - slovesné spojenia s predložkami je výnimočné dielo, ktoré rieši problematiku, ktorá spôsobuje študujúcim nemecký jazyk najväčšie problémy. Je to jediné dielo na Slovensku, ktoré v takejto podobe podáva pomocnú ruku všetkým, ktorí chcú vedieť správne tvoriť vety a teda aj komunikovať. Na 680 stranách je vyexcerpovaných vyše dvetisíc slovies, ku každému je vytvorená modelová veta so slovenským prekladom a niekoľko ďalších príkladov v nemčine... Zistiť viac >>Slovensko-taliansky slovník

Slovensko-taliansky slovník shop >>

Tento slovník je spracovaný s vysokou citlivosťou výberu najfrekventovanejších hovorových a frazeologických termínov typických pre taliansky jazyk. Okrem bežných výrazov je jeho značná časť venovaná aj termínom z oblasti ekonomických vied, prírodných vied a právnej vedy, a tým poslúži ako pomôcka pri čítaní a preklade rôznych textov aj z týchto oblastí... Zistiť viac >>Taliansko-slovenský slovník

Taliansko-slovenský slovník shop >>

Tento slovník je spracovaný s vysokou citlivosťou výberu najfrekventovanejších hovorových a frazeologických termínov typických pre taliansky jazyk. Okrem bežných výrazov je jeho značná časť venovaná aj termínom z oblasti ekonomických vied, prírodných vied a právnej vedy, a tým poslúži ako pomôcka pri čítaní a preklade rôznych textov aj z týchto oblastí... Zistiť viac >>Moderný nemecko -slovenský slovensko -nemecký slovník - Táňa Balcová

Moderný nemecko -slovenský slovensko -nemecký slovník - Táňa Balcová shop >>

Nový slovník z rozsahom asi 45 000 základných hesiel. Jeho veľkou novinkou je, že okrem klasických predností má aj označenie rodov slovenských podstatných mien, čo výrazne pomôže nemecky hovoriacim používateľom pri prekladoch do slovenského jazyka. Je teda vynikajúcou pomôckou ako pre Slovákov tak aj pre Nemcov... Zistiť viac >>Slovíčkareň – 500 najdôležitejších nemeckých slovíčok super-rýchlo - Ján Cibulka

Slovíčkareň – 500 najdôležitejších nemeckých slovíčok super-rýchlo - Ján Cibulka shop >>

Nová učebnica nemčiny pre samoukov, začiatočníkov, večných začiatočníkov a mierne pokročilých. Unikátnou metódou vás naučí 500 najdôležitejších nemeckých slovíčok za 21 dní, ktoré nikdy nezabudnete. S takouto slovnou zásobou už komunikujete v nemčine. Kniha vysvetľuje a učí všetku potrebnú gramatiku. Jej súčasťou je aj CD s výslovnosťou jednotlivých slov, ktorú nahrali rodení Nemci... Zistiť viac >>Nemecko-slovenský a slovensko-nemecký profesný slovník gastronómia - Katarína Gubová, Gabriela Križanová

Nemecko-slovenský a slovensko-nemecký profesný slovník gastronómia - Katarína Gubová, Gabriela Križanová shop >>

Slovník je určený všetkým záujemcom o gastronómiu, najmä študentom hotelových škôl a odborných učilíšť, kuchárom a čašníkom, ktorí pracujú, či majú záujem pracovať v oblasti reštauračných služieb v nemecky hovoriacich krajinách. Nechýba ani konverzácia, do ktorej sme sústredili najčastejšie používané frázy, ktoré využije každý návštevník reštaurácie v zahraničí. Súčasťou slovníka je aj prehľad národných jedál a nápojov Nemecka, Rakúska a Švajčiarska... Zistiť viac >>Slovíčkareň - 500 najdôležitejších anglických slovíčok super-rýchlo - Ján Cibulka

Slovíčkareň - 500 najdôležitejších anglických slovíčok super-rýchlo - Ján Cibulka shop >>

Kniha vás naučí 500 najdôležitejších slovíčok pre konverzáciu v angličtine a všetku potrebnú gramatiku. Prečo 500 slovíčok? Svetový výzkum ukázal, že 500 najčastejších slov vám umožní plynule vyjadrovať svoje myšlienky. Vďaka unikátnej metóde tejto knihy sa vám známe aj nové slovíčka aktivujú pre okamžité použitie v konverzácii. Funguje to tak, že anglické slovíčka sa vpisujú do políčok podľa slovenskej predlohy. Slovíčka sa opakujú v špeciálnych intervaloch, vďaka čomu si ich ľahko zapamätáte a nikdy nezabudnete... Zistiť viac >>Slovíčkareň – Cat Riston – nemčina - Ján Cibulka

Slovíčkareň – Cat Riston – nemčina - Ján Cibulka shop >>

Príbeh Cat Riston je ideálny pre začiatočníkov a mierne pokročilých, ktorí sa chcú rýchlo a zábavne zlepšiť v nemčine. Príbeh sa skladá z jednoduchej slovnej zásoby o rozsahu 700 slov. Tretinu z nich už možno poznáte z našej učebnice Slovíčkareň. Ak ste ju ešte neskúsili, odporúčame ju ako dobrovoľný doplnok k tomuto príbehu. Podobne ako učebnica Slovíčkareň, aj príbeh Cat Riston je založený na svetovej metóde zvanej Spaced Repetition – voľným prekladom Postupné opakovanie. Slovíčka sa v texte opakujú vo zvyšujúcich sa intervaloch, aby sa vám ich praktické využitie vrylo do pamäte za najkratší čas – a natrvalo. Kniha prinesie: ?cvičné otázky na porozumenie textu, ?prehľadný slovníček na konci každej kapitoly, ?celý príbeh.. Zistiť viac >>Slovíčkareň – Cat Riston - Ján Cibulka

Slovíčkareň – Cat Riston - Ján Cibulka shop >>

Príbeh Cat Riston je ideálny pre začiatočníkov a mierne pokročilých, ktorí sa chcú rýchlo a zábavne zlepšiť v angličtine. Príbeh sa skladá z jednoduchej slovnej zásoby o rozsahu 700 slov. Tretinu z nich už možno poznáte z našej učebnice Slovíčkareň. Ak ste ju ešte neskúsili, doporučujeme ju ako dobrovoľný doplnok k tomuto príbehu. Podobne ako učebnica Slovíčkareň, aj príbeh Cat Riston je založený na svetovej metóde zvanej Spaced Repetition – voľným prekladom Postupné opakovanie. Slovíčka sa v texte opakujú vo zvyšujúcich sa intervaloch, aby sa vám ich praktické využitie vrylo do pamäte za najkratší čas – a natrvalo. Čo vám táto kniha prinesie: • cvičné otázky na porozumenie textu, • prehľadný slovníček na konci každej.. Zistiť viac >>Španielsko-slov. a slov. španielsky vreckový slovník 3. vyd.

Španielsko-slov. a slov. španielsky vreckový slovník 3. vyd. shop >>

Španielsko-slovenský a slovensko-španielský vreckový slovník je spracovaný podľa moderných lexikografických kritérií. Jadro slovnej zásoby tvoria základné neutrálne aj rozličným spôsobom príznakové lexikálne jednotky (t.j. slová a slovné spojenia rozmanitého typu) charakteristické pre dorozumievanie v základných sférach života súčasnej spoločnosti, a to v hovorenej i písanej podobe. Slovník je určený predovšetkým pre školské potreby. Jeho španielsko – slovenská verzia obsahuje 15700 základných hesiel a bude vhodnou pomôckou pre používateľa pri čítaní a prekladaní španielskych textov. Slovensko – španielska časť má okolo 10700 hesiel a je zameraná na aktívnu komunikáciu. Okrem toho obsahuje aj najfrekventovanejšie slovné spo.. Zistiť viac >>Slovník cudzích slov - 2. vydanie - Mária Piťová, Vojtech Piťo

Slovník cudzích slov - 2. vydanie - Mária Piťová, Vojtech Piťo shop >>

Slovník cudzích slov je určený širokej verejnosti, používateľ v ňom nájde aktuálnu slovnú zásobu zo všetkých oblastí spoločenského života a rôznych vedných odborov. Slovník zahŕňa najbežnejšie slová. Je usporiadaný abecedne, rozsah predstavuje asi 30 000 hesiel. Použil sa stručný výklad jednotlivých slov, ktorý by mal pohotovo slúžiť používateľovi v každodennej jazykovej praxi... Zistiť viac >>Kľúč do sveta maďarčina - Imrich Baláž

Kľúč do sveta maďarčina - Imrich Baláž shop >>

Príručka je určená slovenským používateľom, ktorí majú aspoň minimálne znalosti maďarčiny. Umožňuje ľahkú orientáciu v bežných jazykových situáciách, do ktorých sa dostanú hlavne turisti... Zistiť viac >>Taliančina krok za krokom 2 +CD - Daniela Laudani

Taliančina krok za krokom 2 +CD - Daniela Laudani shop >>

Táto učebnica naväzuje na predchádzajúcu učebnicu Taliančina krok za krokom. Ku knihe je priložené CD... Zistiť viac >>Nemecko-slovenský a slovensko-nemecký vreckový slovník - Táňa Balcová

Nemecko-slovenský a slovensko-nemecký vreckový slovník - Táňa Balcová shop >>

1. vydanie dvojfarebného slovníka Nová nemecká gramatika, 40 000 základných hesiel, viac ako 80 000 významov, slovných spojení a fráz... Zistiť viac >>Anglicko-slovenský slovensko-anglický slovník termínov internetu - Daniela Breveníková, Gustáv Breveník.

Anglicko-slovenský slovensko-anglický slovník termínov internetu - Daniela Breveníková, Gustáv Breveník. shop >>

Slovník je určený pre používateľov aplikačných systémov, pracovníkov výpočtových stredísk, ako aj pre všetkých tých, ktorí potrebujú porozumieť teoreticky a prakticky zameraným textom s tematikou výpočtovej techniky a internetu. Slovník bude vhodnou pomôckou pre študentov, prekladateľov a tlmočníkov, ako aj predajcov výpočtovej techniky a sftvérových aplikácií. Slovník obsahuje termíny, terminologické spojenia a výrazy frekventované v počítačovej literatúre a v komunikácii cez internet. Význam niektorých termínov vysvetľuje v zátvorke formou synonyma alebo parafrázy, resp. doplňuje kontextový význam termínu... Zistiť viac >>Anglicko-slovenský slovensko-anglický slovník - 2.vydanie - Mária Piťová

Anglicko-slovenský slovensko-anglický slovník - 2.vydanie - Mária Piťová shop >>

Slovník obsahuje približne 35.000 hesiel. Okrem výrazov potrebných pre bežnú komunikáciu slovník ponúka aj termíny zo spoločenských a prírodných vied, výpočtovej techniky, filozofie a iných odborov... Zistiť viac >>Angličtina v témach od maturity po štátnice - Jaroslav Lakomý

Angličtina v témach od maturity po štátnice - Jaroslav Lakomý shop >>

Toto je vynikajúca učebná pomôcka, akýsi trezor najznámejšej slovnej zásoby, ktorá zahŕňa 70 rozličných tém, 17 okruhov gramatiky a 3 oblastí určitých „zákerností“. Preto by nemala nikdy chýbať na stole, či v kabelke. V takejto podobe sa nenachádza v žiadnom slovníku alebo učebnici, no v každej z nich niektorú časť určite nájdete. Knižka má slúžiť k opakovaniu si slovnej zásoby všetkých tém, s ktorými sa pri štúdiu angličtiny stretnete a bezpečne vás dovedie k maturite i k štátniciam... Zistiť viac >>Talianska gramatika - Michal Hlušík

Talianska gramatika - Michal Hlušík shop >>

Publikácia ponúka prehľad gramatiky cudzieho jazyka a kladie pritom dôraz problematické miesta v jazyku. Gramatika je vysvetľovaná jednoduchým spôsobom na príkladoch, ktoré uľahčujú pochopenie jednotlivých gramatických javov, aby boli zrozumiteľné čo najširšiemu okruhu čitateľov... Zistiť viac >>Anglicko-slovenský a slovensko-anglický vreckový slovník - 3. vydanie - Mária Gryczová

Anglicko-slovenský a slovensko-anglický vreckový slovník - 3. vydanie - Mária Gryczová shop >>

Základný slovník vreckového typu s bohatou slovnou zásobou - obsahuje 24 000 hesiel. Slovná zásoba zahŕňa výber z bežnej hovorovej reči ako aj slengové výrazy. Slovník je veľmi praktickou jazykovou pomôckou pre začínajúcich ako aj mierne pokročilých študentov anglického jazyka... Zistiť viac >>Francúzsko - slovenský, slovensko - francúzsky vreckový slovník

Francúzsko - slovenský, slovensko - francúzsky vreckový slovník shop >>

Francúzsko-slovenský a slovensko-francúzsky vreckový slovník je spracovaný podľa moderných lexikografických zásad. Okrem základnej slovnej zásoby obsahuje najdôležitejšie termíny z oblasti finančníctva, bankovníctva, obchodu, športu a najzákladnejšie odborné a technické výrazy. V slovníku sa nachádzajú aj najbežnejšie slová z hovorového jazyka. Pozornosť sa venuje slovesným väzbám, ktoré dokumentujú typické vyjadrovacie prostriedky francúzskeho jazyka. rancúzsko-slovenská časť obsahuje vyše 13 000 hesiel a bude dobrou pomôckou pre používateľa pri čítaní a prekladaní francúzskych textov. Slovensko-francúzska časť je zameraná na aktívnu komunikáciu. Má približne 10 000 hesiel. Okrem základnej slovnej zásoby obsahuje aj najčaste.. Zistiť viac >>Malý slovník cudzích slov - 2. vydanie - Vojtech Piťo

Malý slovník cudzích slov - 2. vydanie - Vojtech Piťo shop >>

Malý slovník je určený širokej verejnosti.Obsahuje základnú slovnú zásobu takmer zo všetkých oblastí spoločenského života a niektorých vedných odborov. Slovník je usporiadaný abecedne,rozsah obsahuje asi 15 000 hesiel.Výklad jednotlivých hesiel je zameraný na stručnosť a slovník by mal pohotovo slúžiť používateľovi v každodennej jazykovej praxi... Zistiť viac >>Malý rusko-slovenský slovensko-ruský slovník - Táňa Balcová

Malý rusko-slovenský slovensko-ruský slovník - Táňa Balcová shop >>

Slovník určený širokej verejnosti s cieľom poskytnúť pomôcku pri bežnej komunikácii v ruskom jazyku. Usporiadanie hesiel je podľa abecedy... Zistiť viac >>Kľúč do sveta - ruština

Kľúč do sveta - ruština shop >>

Konverzačná príručka je určená predovšetkým cestujúcim, ktorí chcú navštíviť Rusko a krajiny, kde sa dá dohovoriť po rusky. Umožní zorientovať sa v bežnej situácii, do ktorej sa turista, či návštevník môže dostať. Jednotlivé tematické okruhy sú koncipované na základné životné situácie - pozdravy, zdvorilostné frázy - cestovanie, dopravné prostriedky - pošta, telekominikácie - banka - ubytovanie - stravovanie - nákupy - služby - turistika - zábava, voľný čas - čo robiť v prípade, že ..... Zistiť viac >>Kľúč do sveta - rumunčina - 2.vydanie - Ján Kerďo, Ladislav Trup

Kľúč do sveta - rumunčina - 2.vydanie - Ján Kerďo, Ladislav Trup shop >>

Príručka je určená slovenským používateľom, ktorí majú aspoň minimálne znalosti rumunčiny. Umožňuje ľahkú orientáciu v bežných jazykových situáciách, do ktorých sa dostanú hlavne turisti. Základnou tematickou osou je človek v rôznych situáciách. Obsahuje 13 kapitol z každodenného života... Zistiť viac >>Kľúč do sveta angličtina - 2.vydanie - Ladislav Trup, Soňa Virághová

Kľúč do sveta angličtina - 2.vydanie - Ladislav Trup, Soňa Virághová shop >>

Príručka je určená slovenským používateľom, ktorí majú aspoň minimálne znalosti angličtiny. Umožňuje ľahkú orientáciu v bežných jazykových situáciách, do ktorých sa dostanú hlavne turisti. Základnou tematickou osou je človek v rôznych situáciách. Okrem stručného gramatického prehľadu a anglickej výslovnosti je príručka doplnená aj slovensko–anglickým slovníkom... Zistiť viac >>Taliančina na cesty - Daniela Laudani

Taliančina na cesty - Daniela Laudani shop >>

Praktická príručka na ľahké dorozumievanie pomocou modelových viet v talianskom jazyku... Zistiť viac >>Angličtina na cesty - 2.vydanie - Mária Piťová

Angličtina na cesty - 2.vydanie - Mária Piťová shop >>

Príručka je určená tým, ktorí cestujú do krajín, v ktorých sa používa angličtina ako dorozumievací jazyk. Používanie príručky predpokladá základnú znalosť a základnú slovnú zásobu anglického jazyka. Jej cieľom je pomáhať používateľovi orientovať sa v bežných hovorových situáciách. Každá téma tvorí samostatný celok a jej snahou je priblížiť používateľovi základnú terminológiu bežného rozhovoru... Zistiť viac >>Kľúč do sveta švédčina - Ladislav Trup, Cihová Jarmila

Kľúč do sveta švédčina - Ladislav Trup, Cihová Jarmila shop >>

Táto príručka je určená predovšetkým pre slovenských používateľov, ktorí sa dostanú do Švédska. Umožní im zorientovať sa v každej bežnej jazykovej situácii, v ktorej sa ako turisti ocitnú... Zistiť viac >>Malý nemecko-slovenský slovensko-nemecký slovník

Malý nemecko-slovenský slovensko-nemecký slovník shop >>

Slovník je určený širokej verejnosti a jeho cieľom je poskytnúť pomôcku pri bežnej komunikácii. Pri zostavovaní hesiel bola použitá nová gramatika. Usporiadanie hesiel uľahčuje orientáciu v gramatických javoch a ich použitie... Zistiť viac >>Kľúč do sveta bulharčina

Kľúč do sveta bulharčina shop >>

Príručka je určená slovenským používateľom, ktorí majú aspoň minimálne znalosti bulharčiny. Umožňuje ľahkú orientáciu v bežných jazykových situáciách, do ktorých sa dostanú hlavne turisti. Základnou tematickou osou je človek v rôznych situáciách. Obsahuje 13 kapitol z každodenného života... Zistiť viac >>Kľúč do sveta gréčtina

Kľúč do sveta gréčtina shop >>

Príručka je určená slovenským používateľom, ktorí majú aspoň minimálne znalosti gréčtiny. Umožňuje ľahkú orientáciu v bežných jazykových situáciách, do ktorých sa dostanú hlavne turisti. Základnou tematickou osou je človek v rôznych situáciách. Obsahuje 13 kapitol z každodenného života... Zistiť viac >>Kľúč do sveta francúzština

Kľúč do sveta francúzština shop >>

Príručka je určená slovenským používateľom, ktorí majú aspoň minimálne znalosti francúzštiny..... Zistiť viac >>Kľúč do sveta-polština

Kľúč do sveta-polština shop >>

Príručka je určená slovenským používateľom, ktorí majú aspoň minimálne znalosti poľštiny. Umožňuje ľahkú orientáciu v bežných jazykových situáciách, do ktorých sa dostanú hlavne turisti. Základnou tematickou osou je človek v rôznych situáciách. Obsahuje 13 kapitol z každodenného života... Zistiť viac >>Malý anglicko-slovenský slovensko-anglický slovník - Mária Piťová

Malý anglicko-slovenský slovensko-anglický slovník - Mária Piťová shop >>

Malý, obojstranný slovník, ktorého súčasťou je základná slovná zásoba, má za úlohu pomôcť používateľovi správne vybrať slová pri čítaní anglických textov, prekladaní textov z angličtiny do slovenčiny a naopak. Určený je predovšetkým pre začiatočníkov, ako doplňujúca pomôcka pri výučbe anglického jazyka na základných školách... Zistiť viac >>Taliančina pre samoukov-CD

Taliančina pre samoukov-CD shop >>

CD je určené pre používateľov učebnice M.Saccardinová: aliančina pre samoukov.. Zistiť viac >>Slovenské frazémy v cudzích jazykoch - Ladislav Trup, Eva Tallová

Slovenské frazémy v cudzích jazykoch - Ladislav Trup, Eva Tallová shop >>

Obsahuje vyše 560 najčastejšie používaných slovenských frazém s ich náležitými ekvivalentmi v jazykoch angličtina, nemčina, francúzština a španielčina, i z ich prípadnými synonymami. Frazémy sú spracované podľa kľúčových slov, čo umožňuje používateľovi ľahkú orientáciu... Zistiť viac >>PROJECT 1 - Anglicko-slovenský slovník - Mária Piťová

PROJECT 1 - Anglicko-slovenský slovník - Mária Piťová shop >>

Anglicko-slovenský slovník pre uživateľov učebnice angličtiny Project obsahuje heslá v abecednom poradí podľa jednotlivých kapitol. V každej kapitole sú aj slovné spojenia a modelové vety... Zistiť viac >>Angličtina - členy a ich využitie

Angličtina - členy a ich využitie shop >>

Obsah tvoria 3 hlavné kapitoly. 1. sa zaoberá počítateľnými a nepočítateľnými podstatnými menami, ktorých rozdiel môžeme presne vymedziť. Veľmi dôležité je aj subjektívne vnímanie toho-ktorého používateľa. 2. je člen neurčitý, ďalšou člen určitý a nezabudli sme tiež ani na tzv. bezčlennosť. Na konci publikácie nájdete cvičenia a kľúč... Zistiť viac >>Slovník angl.vlastných mien v slovenčine

Slovník angl.vlastných mien v slovenčine shop >>

Slovník je určený pre bežných, ale najmä profesionálnych používateľov slovenčiny, ktorí sa stretnú s anglickým vlastným menom a chcú zistiť jeho výslovnosť, skloňovanie či zapojenie do slovotvorných procesov. Ambíciou Slovníka anglických vlastných mien v slovenčine je aspoň čiastočne zaplniť biele miesto v oblasti výskumu cudzích vlastných mien v slovenčine. Existujúce otázky sa neriešia úzko odborným, akademickým štýlom. Autori chcú výsledky svojho výskumu predstaviť širšiemu čitateľskému okruhu, predovšetkým profesionálnym používateľom spisovnej slovenčiny: prekladateľom, pracovníkom masmédií, moderátorom, redaktorom, jazykovým korektorom, ale aj všetkým ostatným, ktorí sa zaujímajú o jazyk a jazykovedu. Publi.. Zistiť viac >>Anglicko-slovenský slovník - Idiomatické väzby - Mária Gryczová

Anglicko-slovenský slovník - Idiomatické väzby - Mária Gryczová shop >>

Slovník obsahuje približne 2000 hesiel a slovných spojení... Zistiť viac >>
Mytago     Mystery Press     Mystery film     Mykiska Martin     MY HAAF s.r.o.     Muzikus     Muzeum hlavního města Prahy     Musica, s.r.o     Musica Liturgica, s.r.o.     Murdoch Books Ltd     Multisonic, Hudební vydavatelství     Multi Media House, s.r.o.     MUDr. Jozef Slaho     Mudpuppy     MS AGENCY, s.r.o.     Moto Public     Motivation-Man SK     Motivation-Man     Moravská Bastei MOBA, s.r.o.     Moravec Martin     MONTE LILIORUM     Mondschein Pavel     2020 Široký výber kníh za skvelé ceny! Kontakt