RAABE

Průvodce laboratorními nálezy - Richard Průša

Průvodce laboratorními nálezy - Richard Průša shop >>

Základní popis: Správná diagnostika při nespecifických symptomech v raných stádiích onemocnění může být složitá. Nabízíme Vám pomocnou ruku ve spleti testů a parametrů, s nimiž musí v současné době pracovat každý lékař. Publikace pomůže praktickým i odborným lékařům při výběru laboratorních vyšetření a správném vyhodnocení výsledků. Výhody publikace: • rychle a s jistotou vyberete vhodné laboratorní vyšetření • správně a jednoznačně interpretujete laboratorní výsledky • rychle a bez problémů určíte správnou diagnózu • svého pacienta ušetříte zbytečných vyšetření, případně návštěv u dalších lékařů.. Zistiť viac >>Zopakuj si slovenčinu – zbierka testov 5.-9. + CD(pre učiteľov)

Zopakuj si slovenčinu – zbierka testov 5.-9. + CD(pre učiteľov) shop >>

Zbierka testov pre učiteľa na opakovanie učiva zo slovenského jazyka a literatúry pre 5. – 9. ročník základnej školy na upevnenie, preopakovanie a precvičenie učiva zo slovenského jazyka a literatúry. Súčasťou balenia je aj priložené CD s testami v elektronickej podobe... Zistiť viac >>Rozvíjame zručnosti predškoláka

Rozvíjame zručnosti predškoláka shop >>

Publikácia – metodický materiál Rozvíjame zručnosti predškoláka s podnadpisom Metodický materiál pre učiteľky MŠ na rozvoj zrakového vnímania, grafomotorických a matematických zručností u predškolákov (podklady na kopírovanie) oboznamuje učiteľky v materských školách s kritériami školskej spôsobilosti a s požiadavkami, ktoré by malo dieťa pri nástupe do základnej školy spĺňať. Teoretická časť sa venuje kritériám nástupu dieťaťa do základnej školy: veku, telesnej, psychickej, pracovnej, sociálnej a emocionálnej spôsobilosti. Praktická časť obsahuje 100 pracovných listov, ktoré slúžia na rozvoj grafomotorických a matematických zručností a zrakového vnímania. Pracovné listy sú logicky označené: * GZ – pracovné listy n.. Zistiť viac >>Prvá predlekárska pomoc - Marcela Pávková a kolektív

Prvá predlekárska pomoc - Marcela Pávková a kolektív shop >>

Prvá predlekárska pomoc je určená všetkým pedagogických pracovníkov materskej, základnej aj strednej školy. Je zameraná na zoznámenie sa so základmi poskytnutia prvej pomoci pri úraze alebo akútnom zhoršení zdravotného stavu, upozorňuje na možné riziká vnútorných skrytých zranení alebo chronických ochorení. Obsah: 1. Úvod 2. Postup pri poskytovaní prvej pomoci 3. Druhy najčastejších zdravotných ťažkostí 3.1 Rany a krvácanie 3.2 Cudzie telesá v rane 3.3 Poranenie svalov, kĺbov a kĺbových väzov 3.4 Zlomeniny 3.5 Poranenia chrbtice 3.6 Popáleniny, obareniny, poleptanie, omrzliny 3.7 Otravy 3.8 Bolesti 3.9 Dusenie 4. Prvá predlekárska pomoc 4.1 Stabilizovaná poloha 4.2 Umelé dýchanie 4.3 Nepriama masáž srdca 4.4 Resuscitácia 4... Zistiť viac >>Plynulo za 4 týždne po anglicky-Pons-jazykový kurz+ 2CD - Rebecca Davies

Plynulo za 4 týždne po anglicky-Pons-jazykový kurz+ 2CD - Rebecca Davies shop >>

Rýchla a jednoduchá cesta, ako sa naučiť anglický jazyk. Kniha obsahuje 24 krátkych lekcií, s obsiahlymi praktickými cvičeniam, reálnymi dialógmi a vysvetlením gramatiky. Súčasťou je slovník a ako príloha 2 CD. Všetko, čo čítate v knihe, si tak môžete vypočuť aj na CD... Zistiť viac >>Plynulo za 4 týždne po nemecky-Pons-jazykový kurz+ 2CD - Priscilla Lavodrama

Plynulo za 4 týždne po nemecky-Pons-jazykový kurz+ 2CD - Priscilla Lavodrama shop >>

Rýchla a jednoduchá cesta, ako sa naučiť nemecký jazyk. Kniha obsahuje 16 krátkych lekcií, s obsiahlymi praktickými cvičeniam, reálnymi dialógmi a vysvetlením gramatiky. Súčasťou je slovník a ako príloha 2 CD. Všetko, čo čítate v knihe, si tak môžete vypočuť aj na CD.Jazykový kurz "Plynulo za 4 týždne po nemecky" vám prostredníctvom progresívnej metóty ponúka spoľahlivý a jednoduchý štart do nemeckého jazyka... Zistiť viac >>Dieta pro diabetiky - Doporučení lékaře,

Dieta pro diabetiky - Doporučení lékaře, shop >>

Kniha od známého gastroenterologa Petera Minárika, diabetoložky Barbory Zobokové a výživové poradkyně Evy Blaho je vítanou podporou pro pacienty trpící cukrovkou a jejich příbuzné, ale i pro další zájemce o dietní stravování. Vedle toho, že se čtenář seznámí s tím, jak vznikají diabetické obtíže a jakou úpravou životosprávy jim může diabetik předcházet, jsou součástí knihy příkladové jídelníčky, přehledové tabulky s výživovými a energetickými hodnotami a více než 100 dietních receptů na přípravu snídaní, polévek, jídel z masa a drůbeže, ryb, zeleninových jídel, příloh, salátů, dezertů a moučníků. Kniha je vybavena bohatou barevnou fotodokumentací... Zistiť viac >>Antiinfekčné látky- nežiaduce účinky a interakcie

Antiinfekčné látky- nežiaduce účinky a interakcie shop >>

Brožúra obsahuje desať kapitol antiinfektív, ich charakteristiku, nežiaduce účinky a prehľadne spracované klinicky významné interakcie s vysvetlením mechanizmu vzniku a odporúčaniami do praxe. Upozorňuje na nesprávne kombinácie antiinfektív s inými liečivami a ich možné následky. Odborne a pritom ľahko čitateľne články majú obsah prispôsobený aktuálnym požiadavkám všeobecných lekárov tak, aby ste nestrácali čas hľadaním dôležitých informácii v obsiahlych monografiách... Zistiť viac >>Kazuistiky zo všeobecného lekárstva

Kazuistiky zo všeobecného lekárstva shop >>

Kazuistiky sa stávajú čoraz vyhľadávanejším zdrojom a tešia sa veľkej obľube odbornej verejnosti. Publikácia obsahuje množstvo zaujímavých prípadov, ktoré predstavujú veľký prínos pre prax všeobecných lekárov pre dospelých. Brožúra pozostáva zo súboru 13 kazuistík zo všeobecného lekárstva, ktorých autormi sú samotní všeobecní lekári. Čo sa obsahového i knižného zamerania týka, je bezkonkurenčná, a to predovšetkým preto, že priamo pre všeobecných lekárov titul tohto druhu na trhu chýbal. Obsah brožúry vychádza zo skúseností a každodenných kontaktov všeobecných lekárov s ich pacientmi, ktorí na konkrétnych príkladoch pútavými textami bez zbytočnej teórie svojim kolegom ukazujú, že všeobecný lekár musí byť pripraven.. Zistiť viac >>Terapeutické monitorovanie liečiv pre všeobecných lekárov

Terapeutické monitorovanie liečiv pre všeobecných lekárov shop >>

Praktický manuál pre všeobecných lekárov – komplexný sprievodca terapeutickým monitorovaním vybraných liečiv. Brožúra prináša všeobecné poznatky o TDM (zásady, rozsah, možnosti klinického použitia, dôvody indikácie) a zameriava sa na konkrétne liečivá zo skupiny antibiotík, antiepileptík, bronchodilatancií, imunosupresív, kardiotoník a antidepresív, ktoré sa na Slovensku monitorujú... Zistiť viac >>Angiológia 1 pre všeobecných lekárov - Peter Gavorník

Angiológia 1 pre všeobecných lekárov - Peter Gavorník shop >>

Knižná publikácia Angiológia 1 pre všeobecných praktických lekárov – Flebológia, sa nevenuje všetkým chorobám vénového cievneho systému, ale zameriava sa na tri choroby vén dolných končatín, s ktorými sa všeobecný praktický lekár v ambulantnej praxi najčastejšie stretáva a je návodom pre klinickú lekársku prax. Úlohou tejto publikácie je zamerať sa na ostatné európske a americké odporúčania o manažmente chronickej vénovej choroby dolných končatín, povrchovej tromboflebitídy, hĺbkovej vénovej trombózy a vénovej tromboembólie, ako aj výsledky medicíny dôkazov (EBM) s cieľom určiť ich príspevok k rozšíreniu našich vedomostí o racionálnom efektívnom manažmente chorôb vénového cievneho systému... Zistiť viac >>Naučte sa po rusky - Robert Hamell,Leoni Röhr

Naučte sa po rusky - Robert Hamell,Leoni Röhr shop >>

Intenzívny jazykový kurz. Učebnica ruského jazyka, z ktorej sa môže každý začať učiť hovoriť a písať po rusky. Všetko, čo potrebujete k učeniu, nájdete v tomto kurze. Kompaktné vysvetlenia, autentické texty na počúvanie a rozsiahly písomný tréning vás rýchlo vedú k cieľu... Zistiť viac >>BOZP pre školy a školské zariadenia

BOZP pre školy a školské zariadenia shop >>

Jednou zo základných povinností zriaďovateľov škôl, vedenia a učiteľov škôl je vytváranie takých pracovných, výchovných a vzdelávacích podmienok na školách, ktoré zaručia, aby vzdelávanie, výchova a sprevádzajúce školské aktivity nemohli byť narušené vznikom nežiaducich a zdravie ohrozujúcimi situáciami. Zárukou bezpečnej školy je, aby všetci účastníci, ktorí sa podieľajú a zúčastňujú výchovno-vzdelávacieho procesu mali základné vedomosti z BOZP a tieto vedeli aj vo výkone svojej práce alebo činnosti tvorivo uplatňovať. Obsah jednotlivých kapitol poskytuje návod na postup predchádzania úrazov na škole, a to aktívnou preventívnou činnosťou vedenia a učiteľov školy a to formou presadzovania dodržiavania pravidiel BOZP vo.. Zistiť viac >>Dobré meno učiteľa a dobrá povesť školy-Odporúčané legislatívne opatrenia a možnosti právnej ochrany pri ohrození alebo poškodení dobrého mena učiteľa a dobrej povesti školy - Martin Hudák, Soňa Kariková

Dobré meno učiteľa a dobrá povesť školy-Odporúčané legislatívne opatrenia a možnosti právnej ochrany pri ohrození alebo poškodení dobrého mena učiteľa a dobrej povesti školy - Martin Hudák, Soňa Kariková shop >>

Na internete píšu o našej škole nezmysly! Rodičia mojich žiakov sa mi verejne vysmievajú. V miestnych novinách ohovárajú našich učiteľov..." V súčasnosti už nestačí právom chrániť iba hmotné statky, čoraz viac je nutné zaoberať sa aj ochranou „nevyčísliteľných" hodnôt ako je dobré meno, dobrá povesť či ľudská dôstojnosť. Základným predpokladom úspešnej obhajoby svojich práv je aj informovanosť o nich - informovanosť škôl a ich pedagógov o ochrane ich dobrého mena a povesti je ale na Slovensku veľmi malá. Publikácia sa snaží priblížiť čitateľom tie najdôležitejšie a najpoužívanejšie možnosti relevantnej právnej ochrany pri poškodení dobrého mena učiteľa alebo školy, a vysvetliť predpoklady a osobitosti využitia.. Zistiť viac >>Léčebná rehabilitace bolestivých stavů hybné soustavy - Martina Hoskovcová a kolektív

Léčebná rehabilitace bolestivých stavů hybné soustavy - Martina Hoskovcová a kolektív shop >>

První díl ediční řady s názvem Léčebná rehabilitace bolestivých stavů hybné soustavy je věnován bolestem v kříži, v cervikokraniální oblasti, úžinovým syndromům, vertebroviscerálním a viscerovertebrálním vztahům a bolestem velkých kloubů... Zistiť viac >>Talent v škole - Vladimír Dočkal,Jana Duchovičová

Talent v škole - Vladimír Dočkal,Jana Duchovičová shop >>

Metodický materiál pre riaditeľov a učiteľov ZŠ na edukáciu nadaných žiakov. Jedinečná brožúra, ktorá rieši problematiku edukácie nadaných detí v bežnej ZŠ. Ponúka názory odborníkov na tematiku výchovy a vzdelávania nadaných žiakov v kontexte školského vzdelávacieho systému na Slovensku. Prináša najdôležitejšie poznatky o nadaní a talente a tiež o možnostiach a formách edukácie nadaných žiakov v bežných školách... Zistiť viac >>Predčitateľská gramotnosť

Predčitateľská gramotnosť shop >>

Publikácia Predčitateľská gramotnosť – námety a aktivity pomôže podporovať komunikačné zručnosti detí, rozvíjať slovnú zásobu, fantáziu, tvorivosť ale aj podnecovať záujem o čítanie. Správne a osvojené zručnosti v tejto oblasti budú dobrým predpokladom úspešného procesu vzdelávania. Jej cieľom je podporiť rozvoj elementárnych „čitateľských" schopnosti, zručností a návykov detí predškolského veku. Obsahom teoretickej časti je informácia o učebných štýloch, rozvíjaní predčitateľskej gramotnosti, prostredí materskej školy, úlohe učiteľky, význame predčitateľskej gramotnosti vzhľadom ku komplexnému vnímaniu osobnosti dieťaťa v procese učenia sa... Zistiť viac >>Pracovná zdravotná služba pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti - Jana Nedeliaková

Pracovná zdravotná služba pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti - Jana Nedeliaková shop >>

O knihe Pomocou tejto publikácie, s podtitulom Manuál na zabezpečenie úloh PZS a ochrany zdravia pri práci po 1. auguste 2014, získate postup, pomocou ktorého budete v súlade s platnou legislatívou vykonávať pracovnú zdravotnú službu a posudzovať zdravotnú spôsobilosť zamestnancov na prácu. Zabezpečenie úloh PZS osobne, pre seba umožňuje zákon všetkým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorí sú fyzickými osobami – podnikateľmi. Zložitosť a komplikovanosť súčasnej legislatívy v oblasti zaisťovania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci nastoľuje potrebu vedieť čo najviac o pracovnom prostredí, dôkladne poznať pracovné podmienky a všetky faktory, ktoré ovplyvňujú zdravie. Týka sa to nielen relatívne malej skupiny lekárov prac.. Zistiť viac >>Predplavecká príprava v materskej škole-Námety a aktivity - Lena Kampmillerová, Adriána Kmecová

Predplavecká príprava v materskej škole-Námety a aktivity - Lena Kampmillerová, Adriána Kmecová shop >>

Publikácia Predplavecká príprava v MŠ - námety a aktivity približuje predplaveckú prípravu detí v materskej škole. Takto zamerané činnosti sa podieľajú pri formovaní celkovej osobnosti dieťaťa, ale súčastne zlepšujú zdravotný stav, kompenzujú jeho psychické napätie a podporujú celkovú zdatnosť a správne návyky držania tela. Obsah: I. Teoretická časť 1. Predškolská predplavecká príprava 2. Význam plávania a jeho zdravotný vplyv na ľudský organizmus 3. Otužovanie 4. Ciele predplaveckej prípravy 5. Organizácia predplaveckej prípravy v podmienkach MŠ 6. Plavecké pomôcky II. Praktická časť 1. Psychomotorické cvičenia a hry 2. Hry na oboznámenie s vodným prostredím 3. Hry na nácvik dýchania 4. Hry na nácvik spl.. Zistiť viac >>Farebná pedagogická diagnostika v materskej škole -Námety a aktivity - Daša Medveďová, Ľuba Bamburová

Farebná pedagogická diagnostika v materskej škole -Námety a aktivity - Daša Medveďová, Ľuba Bamburová shop >>

Publikácia Farebná diagnostika v materskej škole – námety a aktivity obsahuje teoretickú, metodickú a praktickú časť. V teoretickej časti a metodickej časti približujú autorky odborné východiská, ciele a smer dosiahnutia žiaduceho stavu rozvoja osobnosti dieťaťa. Východiskom spracovania tejto problematiky boli platné vzdelávacie štandardy v ŠVP ISCED 0. Praktická časť vám prináša rôznorodé námety a aktivity, ktoré môžu byť pozitívnym obohatením každodennej práce pedagógov. Aktivity sú zaujímavo spracované – overené v praxi a prispôsobené veku a schopnostiam detí. Sú realizované hravou, zábavnou formou, doplnené presnými informáciami a radami autoriek (PaedDr. Daša Medveďová a Ľuba Bamburová). Obsah: ÚVOD I. Teoretická .. Zistiť viac >>Dopravná výchova - Ľubica Šupová

Dopravná výchova - Ľubica Šupová shop >>

Dopravnú výchovu v materskej škole nemožno chápať ako izolovanú časť výchovy, ale musí byť súčasťou každodenného života detí. Publikácia Dopravná výchova — námety a aktivity, obsahujúca teoretickú časť a praktickú časť, vám prináša bohato spracované námety a aktivity, ktoré možno v materskej škole realizovať. Ponuka hier, zábavných činností a aktivít, riekaniek, básničiek a pesničiek pomôže deťom osvojiť si základné návyky správania sa v rôznych dopravných situáciách a to tak, že ich budú vedieť riešiť správne, budú opatrnejšie, pozornejšie a rozvážnejšie. Predškolský vek je obdobím, v ktorom si deti osvojujú väčšinu návykov, preto je nepretržitá dopravná výchova predpokladom na bezpečnejšie a rozumne.. Zistiť viac >>Nová vizuálna metóda-Pons- Naočte sa gramatiku po anglicky A1-B2 - Brian Melican, Astrid Proctor

Nová vizuálna metóda-Pons- Naočte sa gramatiku po anglicky A1-B2 - Brian Melican, Astrid Proctor shop >>

Vizuálna anglická gramatika „Naočte sa gramatiku po anglicky“ je určená na samoštúdium cudzieho jazyka novou vizuálnou metódou... Zistiť viac >>Nová vizuálna metóda-Pons- Naočte sa gramatiku po nemecky - Irina Gubanova,Tommaddi Muller

Nová vizuálna metóda-Pons- Naočte sa gramatiku po nemecky - Irina Gubanova,Tommaddi Muller shop >>

Vizuálna gramatika "Naočte sa gramatiku po nemecky" vám prostredníctvom úplne novej vizuálnej metódy ponúka spoľahlivé zvládnutie nemeckej gramatiky... Zistiť viac >>Knihrátky s Námořnickou pohádkou - Lenka Špirochová, Hana Vatalová

Knihrátky s Námořnickou pohádkou - Lenka Špirochová, Hana Vatalová shop >>

Publikace Knihrátky s Námořnickou pohádkou - díly A a B z ediční řady Předčtenářská gramotnost jsou určeny pedagogům mateřských škol, kterým přináší rozsáhlý, ucelený blok aktivit založených na práci s pohádkou Ljuby Štíplové. Od základního textu se odvíjí celkem 50 různých činností vyzkoušených v praxi, s materiály vytvořenými na míru samotnými autorkami. Aktivity nabízejí různé úrovně obtížnosti,díky tomu každé dítě prožije stejnou činnost podle svých možností i schopností, a utváří si tak pozitivní vztah ke čtení a vzdělávání. S Námořnickou pohádkou od Ljuby Štíplové se ocitneme na palubě škuneru a společně s námořníky a kapitánem prožijeme dobrodružství s kapitánovou babičkou, která neum.. Zistiť viac >>Knihrátky s Dvojpohádkou - Lenka Špirochová, Hana Vatalová

Knihrátky s Dvojpohádkou - Lenka Špirochová, Hana Vatalová shop >>

Publikace Knihrátky s Dvojpohádkou - díly A a B z ediční řady Předčtenářská gramotnost je určena pedagogům mateřských škol, kterým přináší rozsáhlý, ucelený blok aktivit založených na práci s Dvojpohádkou Jitky Molavcové, již podle jejího vyprávění sepsal Jan Petráň a která odkazuje na klasické pohádky nejznámějších sběratelů. Na text pohádky je navázáno celkem 50 různých činností vyzkoušených v praxi, s materiály vytvořenými na míru samými autorkami. Aktivity nabízejí různé úrovně obtížnosti, díky tomu každé dítě prožije stejnou činnost podle svých možností i schopností, a utváří si tak pozitivní vztah ke čtení a vzdělávání. S Dvojpohádkou Jitky Molavcové, kterou podle jejího vyprávění sepsal J.. Zistiť viac >>Léčebná rehabilitace u neurologických di

Léčebná rehabilitace u neurologických di shop >>

Třetí titul ediční řady je publikací, která se mezi neurologickými diagnózami zaměřuje výhradně na léčebnou rehabilitaci po náhlých mozkových příhodách... Zistiť viac >>Výtvarné náměty a techniky v předškolním vzdělávání - Žaneta Křížová

Výtvarné náměty a techniky v předškolním vzdělávání - Žaneta Křížová shop >>

Publikace Výtvarné náměty a techniky v předškolním vzdělávání obsahuje 70 podrobně zpracovaných výtvarných námětů doplněných o fotografickou dokumentaci dětských prací a výčet 180 dalších inspirativních námětů zařazených ke konkrétním výtvarným řadám a technikám, aby kniha byla pro učitelky mateřských škol skutečně obsáhlým výtvarným nápadníkem i metodickou pomůckou pro práci s dětmi... Zistiť viac >>Činnosti se zvířaty v předškolním vzdělávání - Kateřina Jančaříková

Činnosti se zvířaty v předškolním vzdělávání - Kateřina Jančaříková shop >>

Publikace Činnosti se zvířaty se zabývá problematikou využití a zapojení vybraných druhů zvířat v předškolním vzdělávání. První část knihy je zaměřena na teorii – terminologii, obecnou charakteristiku interakce se zvířaty a zařazení aktivit v rámci legislativy. V druhé části autorky seznamují čtenáře s praxí, se zkušenostmi a příklady dobré praxe, věnují pozornost kritériím výběru vhodného druhu zvířete a jeho potřebám, popisují konkrétní vzdělávací činnosti a uvádí rady, jak se vyvarovat možných rizik v rámci kontaktu s živými tvory. Kniha pojímá vzdělávání za pomoci zvířat komplexně s uceleným přehledem v oblasti teoretické i praktické. Nabízí učitelkám v mateřských školách a dalším odborníkům č.. Zistiť viac >>Činnosti venku a v přírodě v předškolním vzdělávání - Magdaléna, Kateřina Jančaříková, Kapuciánová

Činnosti venku a v přírodě v předškolním vzdělávání - Magdaléna, Kateřina Jančaříková, Kapuciánová shop >>

Publikace Činnosti venku a v přírodě je určena učitelkám mateřských škol a rodičům dětí předškolního věku. Motivuje k aktivnímu objevování světa kolem nás, k bádání i k vyprávění, vyzývá ke hře pod širým nebem. Autorky Kateřina Jančaříková (vysokoškolský pedagog, environmentalista) a Magdalena Kapuciánová (ředitelka MŠ Semínko v Toulcově dvoře) v ní předkládají v praxi ověřené aktivity, klidné i akční, pro dny sluneční i deštivé. Svět je plný příležitostí ke hře, pozorování, práci – využijme je a vyprávějme si o nich. V první, teoretické části se seznámíme s konceptem „třetí učitel“, s informálním vzděláváním, nastíníme pozitiva i rizika pobytu venku, ukážeme příklad bezpečnostních opat.. Zistiť viac >>Kuliferdo - na rozvoj školskej zrelosti pre deti v MŠ

Kuliferdo - na rozvoj školskej zrelosti pre deti v MŠ shop >>

Súbor ôsmich pracovných zošitov, ktorý je zameraný na rozvoj školskej zrelosti u detí v predprimárnom vzdelávaní. Ide o praktickú učebnú pomôcku na rozvoj v oblastiach zrakového a sluchového vnímania, grafomotoriky, myslenia, orientácie a pozornosti. Jednoduché aktivity vhodné pre školské aj domáce prostredie pomáhajú rozvíjať schopnosti dieťaťa a pripraviť ho na vstup do základnej školy... Zistiť viac >>Kognitivní činnosti - Hana Nádvorníková

Kognitivní činnosti - Hana Nádvorníková shop >>

Publikace se zabývá významem, cíli, metodami a zejména vhodnými hrami a činnostmi pro rozvíjení poznávacích (kognitivních) procesů a řeči u dětí předškolního věku. Pojednává o jednotlivých psychických procesech předškolních dětí, tedy o rozvoji smyslů, pozornosti, paměti, fantazie, myšlení a řeči... Zistiť viac >>Environmentální činnosti - Hana Nádvorníková

Environmentální činnosti - Hana Nádvorníková shop >>

Publikace představuje inovativní koncepce environmentální výchovy, včetně modelově očekávaných výstupů. Důraz je kladen na to, aby si čtenář uvědomil význam prostředí, ve kterém se činnosti dětí odehrávají, především školní zahrady. Autorka se věnuje hodnocení kvality a účinnosti a nabízí autoevaluační dotazník hodnocení kvality EVVO v MŠ... Zistiť viac >>Škôlkar (kolekcia 7 pracovných zošitov) nové vydanie

Škôlkar (kolekcia 7 pracovných zošitov) nové vydanie shop >>

Súbor siedmich pracovných zošitov pre deti vo veku 5 - 6 rokov je plný aktivít, určených pre malých škôlkarov. Deti si prostredníctvom rôznych zábavných úloh precvičia prvé počítanie, poznávanie prírody, ale aj manuálne zručnosti ako vyfarbovanie, strihanie a lepenie. Nechýbajú ani námety na spievanie, maľovanie a pohybové zručnosti... Zistiť viac >>Diéta pre diabetikov

Diéta pre diabetikov shop >>

Známy gastroenterológ Peter Minárik, diabetologička Barbora Zoboková a výživová poradkyňa Eva Blaho prinášajú novú knihu diabetikom, ich príbuzným a ale aj zdravým jedincom, ktorí z času na čas potrebujú využiť diétne stravovanie, alebo dozvedieť sa viac o správnych stravovacích a pohybových návykoch... Zistiť viac >>Rýchle fakty: Osteoporóza

Rýchle fakty: Osteoporóza shop >>

Táto stručná a komplexná príručka pre všeobecných lekárov zdôrazňuje: Významné zlepšenie diagnostických schopností dosiahnuté pokrokom v zobrazovacích technikách vrátane MRI a kvantitatívnej počítačovej tomografie. Zlepšenie hodnotenia rizika pomocou nového on-line algoritmu FRAX® Ďalej obsahuje informácie o:klinických prejavoch, diagnostike a posúdenie rizík, antiresorpčnej liečbe iných formách.. Zistiť viac >>Léčebná rehabilitace bolestivých stavů hybné soustavy

Léčebná rehabilitace bolestivých stavů hybné soustavy shop >>

Najčastejšie sa vyskytujúce bolestivé stavy pohybovej sústavy očami českých odborníkov. Ku každému ochoreniu je navrhnutá účinná rehabilitačná terapia. Brožúra je určená lekárom, rehabilitačným pracovníkom, ale aj pacientom, keďže je doplnená aj o fotografické ukážky... Zistiť viac >>Konflikty v škole - Nora Lauková

Konflikty v škole - Nora Lauková shop >>

Sprievodca, ktorý pedagógov naučí reagovať na konflikty správne tak, aby ich zvládali a aby ich neovládali. Zoznamuje s problematikou konfliktov v škole na reálnych situáciách a v zásadných oblastiach. Pomáha rozvíjať zručnosti pedagógov pre správne zvládnutie konfliktov... Zistiť viac >>Léčebná rehabilitace u neurologických diagnoz I. díl

Léčebná rehabilitace u neurologických diagnoz I. díl shop >>

Prvá časť rehabilitačných odporúčaní pre pacientov trpiacich neurologickými diagnózami. V prvej časti sa venujeme nasledujúcim ochoreniam – postpoliomyelitický syndróm, roztrúsená skleróza, miechové lézie, Parkinsonova choroba, stavy po mozgových traumách, polyneuropatia a svalová dystrofia. Ku každému ochoreniu je navrhnutá účinná rehabilitačná terapia. Brožúra je určená lekárom, rehabilitačným pracovníkom, ale aj pacientom, keďže je doplnená aj o fotografické ukážky. Autori: As. MUDr. Martina Hoskovcová, MUDr. Jan Vacek, Ph.D. , MUDr. Ivana Wurstová ,Prim. MUDr. Jiří Kříž , Prim. MUDr. Yvona Angerová, MBA , As. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D... Zistiť viac >>Léčebná rehabilitace u neurologických diagnóz II.díl - Dobroslava Jandová,Pavla Formanová

Léčebná rehabilitace u neurologických diagnóz II.díl - Dobroslava Jandová,Pavla Formanová shop >>

Druhá časť rehabilitačných odporúčaní pre pacientov trpiacich neurologickými diagnózami.V druhej časti sa komplexne venujeme náhlym cievnym mozgovým príhodám. Brožúra je určená lekárom, rehabilitačným pracovníkom, ale aj pacientom, keďže je doplnená aj o fotografické ukážky... Zistiť viac >>Rýchle fakty:Hyperlipidémia

Rýchle fakty:Hyperlipidémia shop >>

V brožúre z edičnej rady Rýchle fakty: Hyperlipidémia autori, renomovaní odborníci z Veľkej Británie a USA, interpretujú dôkazy z klinických štúdií v kontexte patogenézy a poskytujú praktické riešenia rutinných problémov, s ktorými sa stretávate pri klinickom manažovaní hyperlipidémie... Zistiť viac >>Bádateľská hra už od materskej školy - námety a aktivity - Miroslava Ožvoldová

Bádateľská hra už od materskej školy - námety a aktivity - Miroslava Ožvoldová shop >>

Titul nielen pre aktívne učiteľky, ale i rodičov detí, ktorí chcú viesť svoje ratolesti už od predškolského veku k prvým experimentálnym aktivitám. "Velkáči" dnes intuitívne ľahko ovládajú internet, i-pad, či mobilný telefón a sú nesmierne zvedaví a šikovní. Radi trávia čas pri počítači, ak im to dovolíme. Využime tieto vlastnosti na rozvoj ich zručností a osobnosti... Zistiť viac >>Antiinfekčná terapia u detí a jej špecifiká - Alena Ďurišová

Antiinfekčná terapia u detí a jej špecifiká - Alena Ďurišová shop >>

Publikácia Vám pomôže pri výbere vhodnej, cielenej a efektívnej antiinfekčnej terapie u Vášho detského pacienta, vzhľadom k množstvu liečiv, indikácií, vzrastajúcej rezistencii mikroorganizmov a iných patogénov voči antibiotikám a iným liečivám. Súčasťou publikácie sú aj informácie o farmakokinetických špecifikách u jednotlivých vekových kategórií... Zistiť viac >>Rýchle fakty : Choroby pečene

Rýchle fakty : Choroby pečene shop >>

Rýchle fakty: Poruchy pečene" sú písané tak, aby pomohli lekárom prvého kontaktu čo najrýchlejšie pochopiť najdôležitejšie problémy, vrátane indikátorov závažných ochorení, s cieľom identifikovať pacientov, ktorí potrebujú odborné odporúčania. Dôležité fakty a najnovšie poznatky o ochoreniach pečene, ktoré vychádzajú v rámci už i u nás známej a obľúbenej a rešpektovanej edície Rýchle fakty... Zistiť viac >>Klinicky významné interakcie liečiv pri ochoreniach respiračného systému

Klinicky významné interakcie liečiv pri ochoreniach respiračného systému shop >>

Brožúra sa zameriava na farmakoterapiu určitého ochorenia respiračného traktu, charakteristiku liečiv, nežiadúce účinky... Zistiť viac >>Diéta pri ochoreniach žlčníka a pankreasu - Peter Minárik, Eva Blaho

Diéta pri ochoreniach žlčníka a pankreasu - Peter Minárik, Eva Blaho shop >>

Kniha známeho gastroenterológa Petra Minárika s receptami a vzorovými jedálničkami výživovej poradkyne Evy Blaho prináša potrebné odporúčania nielen tým, čo trpia niektorým z ochorení žlčníka a pankreasu, ale aj tým, čo chcú týmto ochoreniam predísť, prípadne chcú minimalizovať následky svojich občasných „zakopnutí“. Dlhodobé skúsenosti v klinickej práci potvrdzujú, že pacienti hľadajú a veľmi radi prijímajú pokyny a rady, týkajúce sa diétneho stravovania a liečebnej výživy. K tomu kontrastuje fakt, že publikácií v slovenskom jazyku, venujúcich sa tejto problematike je na našom trhu už dlhodobo nedostatok. Táto publikácia, okrem dôležitých poznatkov o ochoreniach a žlčníka a pankreasu o diagnostike a ich liečbe, obsahuje .. Zistiť viac >>Hypertenzia - Graham MacGregor, Michael Stowasser

Hypertenzia - Graham MacGregor, Michael Stowasser shop >>

Druhá publikácia zo známej a medzi lekármi v anglicky hovoriacich krajinách obľúbenej a rešpektovanej edície Fast Facts sa venuje problematike hypertenzie. Jej najnovšie vydanie, ktoré prinášame na slovenský trh, vyšlo vo Veľkej Británii v roku 2016... Zistiť viac >>Léčebná rehabilitace v interním lékařství

Léčebná rehabilitace v interním lékařství shop >>

V štvrtej časti sa komplexne venujeme liečebnej rehabilitácii pri ischemickej chorobe dolných končatín, astme, chronickej obštrukčnej chorobe pľúc, infarktu myokardu a diabetesu mellitusu... Zistiť viac >>Rýchle fakty: Akútne koronárne syndrómy

Rýchle fakty: Akútne koronárne syndrómy shop >>

Plnofarebná publikácia z edície anglického vydavateľstva Health Press - Fast Facts / Rýchle fakty, ktorú prinášame ako prvé vydavateľstvo na slovenský trh, ponúka: •overené postupy pre identifikáciu a manažment všetkých pacientov s akútnym koronárnym syndrómom, •unikátne zhrnutie poznatkov a usmernení, •najnovší vývoj v tejto oblasti, •informácie, ktoré sú aktuálne - zrozumiteľné - stručné - presné - overené v praxi, •prehľadné schémy, •dôležité údaje v bodoch, •využitie v každodennej praxi... Zistiť viac >>Rýchle fakty: Diabetes mellitus - Ian N Scobie, Katherine Samaras

Rýchle fakty: Diabetes mellitus - Ian N Scobie, Katherine Samaras shop >>

Prehľadná plnofarebná publikácia, v ktorej nájdete všetky dôležité informácie pokrývajúce kľúčové aspekty klinických podmienok pod pojmom diabetes mellitus – od základnej epidemiológie, patofyziológie a biochemických dosahov, opisu klinického obrazu cukrovky a manažmentu diabetu 1. aj 2. typu až po náčrt diabetických komplikácií a ich liečbu... Zistiť viac >>Vizuálny jazykový kurz (A1-A2)-Pons-Naočte sa hovoriť po anglicky - Priscilla Lavodrama

Vizuálny jazykový kurz (A1-A2)-Pons-Naočte sa hovoriť po anglicky - Priscilla Lavodrama shop >>

Vizuálny jazykový kurz „Naočte sa hovoriť po anglicky“ je určený na samoštúdium cudzieho jazyka novou vizuálnou metódou. Kniha je prehľadne rozdelená na 20 lekcií, zoradených podľa tém. Obsahuje slovnú zásobu, vysvetlenie gramatiky ako aj konverzáciu. Každá lekcia končí záverečným zhrnutím. Na konci učebnice je slovník, zahŕňajúci slovnú zásobu k jednotlivým lekciám.Mp3-CD obsahuje autentické texty, početný súbor príkladov a slovnej zásoby. Audio nahrávky podporujú sluchovú zručnosť a pomáhajú pri učení sa správnej výslovnosti... Zistiť viac >>Líný učitel - Cesta pedagogického hrdiny - Robert Čapek

Líný učitel - Cesta pedagogického hrdiny - Robert Čapek shop >>

Učitel, který se rozhodl učit moderně, se vlastně vydává na cestu pedagogického hrdiny. Na jeho cestě jej mohou potkat mnohá protivenství. Zatímco předchozí publikace Líný učitel: jak učit dobře a efektivně ukázala, jak realizovat podporující a klimatické vyučování v praxi, druhý díl nejen ukáže další příklady práce ve třídě, ale nabízí i pohled na školu a naše školství, který učiteli pomůže najít svou vlastní filozofii. Být dobrým učitelem znamená najít si svou cestu. Není vůbec lehké po ní kráčet. Ale učitel by ji měl absolvovat! Ne proto, aby zachránil svět jako jiní hrdinové, ale aby udělal to nejlepší, co umí, pro své žáky. To je vlastně také záchrana světů - myšlenkových, vzdělávacích, postojových. .. Zistiť viac >>Počúvaj a rozprávaj po anglicky -audiokurz anglického jazyka-CD

Počúvaj a rozprávaj po anglicky -audiokurz anglického jazyka-CD shop >>

Zdokonaľte sa v anglickom jazyku prostredníctvom až 250 minút rôznych nahrávok, ktoré zlepšia vašu výslovnosť, doplnia slovnú zásobu a naštartujú konverzáciu. Tento audiokurz anglického jazyka na CD je ideálne riešenie na učenie sa kedykoľvek a kdekoľvek - cestou do práce, do školy, cez prázdniny, v aute... CD prináša základy anglického jazyka, ktoré sa môže ktokoľvek učiť v domácich podmienkach, v aute, pri športe. Po absolvovaní CD kurzu zvládne základné konverzačné frázy v rôznych životných situáciach. Súčasťou balenia je aj vysvetlenie základov anglickej gramatiky... Zistiť viac >>Počúvaj a rozprávaj po nemecky - audiokurz nemeckého jazyka-CD

Počúvaj a rozprávaj po nemecky - audiokurz nemeckého jazyka-CD shop >>

Zdokonaľte sa v nemeckom jazyku prostredníctvom až 250 minút rôznych nahrávok, ktoré zlepšia vašu výslovnosť, doplnia slovnú zásobu a naštartujú konverzáciu. Tento audiokurz nemeckého jazyka na CD je ideálne riešenie na učenie sa kedykoľvek a kdekoľvek - cestou do práce, do školy, cez prázdniny, v aute... CD prináša základy nemeckého jazyka, ktoré sa môže ktokoľvek učiť v domácich podmienkach, v aute, pri športe. Po absolvovaní CD kurzu zvládne základné konverzačné frázy v rôznych životných situáciach. Súčasťou balenia je aj vysvetlenie základov nemeckej gramatiky... Zistiť viac >>Kuliferdo – Vývinové poruchy učenia – číselka - sada (5ks) - Barbora Kováčová, Michaela Hanáková

Kuliferdo – Vývinové poruchy učenia – číselka - sada (5ks) - Barbora Kováčová, Michaela Hanáková shop >>

Sada piatich pracovných zošitov pre žiakov 1. až 4. ročníka ZŠ na rozvíjanie špecifických funkcií so zameraním na matematiku. Jednotlivé pracovné zošity sa postupne zameriavajú na precvičovanie tvaru čísla, na jednoduché úlohy zamerané na čísla od 1 do 10, jednoduché úlohy zamerané na čísla do 20, na malú násobilku a na jednoduché slovné úlohy... Zistiť viac >>Gramaticky správne po anglicky( Pons)Prehľadná gram.pre všetkých - Piefke Birgit Wagner

Gramaticky správne po anglicky( Pons)Prehľadná gram.pre všetkých - Piefke Birgit Wagner shop >>

Chceli by ste si zlepšiť svoje gramatické vedomosti alebo si zopakovať, precvičiť a prehĺbiť to, čo už viete – či si len rýchlo niečo vyhľadať? Táto prehľadná gramatika pre všetkých vám pri tom pomôže: pomocou jednoduchých vysvetlení, prehľadnej štruktúry a mnohých cvičení... Zistiť viac >>Gramaticky správne po nemecky(Pons)prehľadná gramatika pre všetkých - Alke Hauschild 

Gramaticky správne po nemecky(Pons)prehľadná gramatika pre všetkých - Alke Hauschild  shop >>

Chceli by ste si zlepšiť svoje gramatické vedomosti alebo si zopakovať, precvičiť a prehĺbiť to, čo už viete – či si len rýchlo niečo vyhľadať? Táto prehľadná gramatika pre všetkých vám pri tom pomôže: pomocou jednoduchých vysvetlení, prehľadnej štruktúry a mnohých cvičení... Zistiť viac >>Cvičíme s dětmi

Cvičíme s dětmi shop >>

Publikace Cvičíme s dětmi poslouží jako užitečná příručka k výuce vzdělávací oblasti Dítě a jeho tělo nejen v mateřských školách. Vedle potřebného metodického zázemí nabízí spoustu originálních námětů a zábavných aktivit, které jsou ověřeny praxí a garantovány editorským kolektivem z řad odborníků na předškolní výchovu a vzdělávání. I přes větší zaměření k jedné vzdělávací oblasti neztrácejí činnosti svůj integrovaný charakter a přispívají k celostnímu rozvoji dítěte. Autoři: Mgr. et Mgr. Zdeňka Engelthalerová.. Zistiť viac >>Urologie pro všeobecné praktické lékaře - Petr Macek a kolektiv

Urologie pro všeobecné praktické lékaře - Petr Macek a kolektiv shop >>

Obsahuje nejčastější onemocnění, s nimiž se všeobecní praktičtí lékaři setkávají ve své praxi z oboru urologie. Může posloužit též jako studijní text k atestaci. Jedním s cílů příručky bylo stanovit kompetence všeobecného praktického lékaře v diagnostice a léčbě urologických onemocnění a hranice, které by již neměl překročit. Publikace vznikla ve spolupráci praktického lékaře a editora MUDr. Petra Herleho s přednostou Urologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, Prof. MUDr. Tomášem Hanušem, DrSc., a jeho asistentem MUDr. Petrem Mackem, Ph.D., FEBU. Z úvodu editora: V příručce najdete velmi potřebné kapitoly o neodkladných stavech v urologii, např. při poraněních ledviny, retenci moči, parafimóze a dalších. Dále kapitolu o.. Zistiť viac >>Rozvíjíme rozumové schopnosti dětí

Rozvíjíme rozumové schopnosti dětí shop >>

Publikace Rozvíjíme rozumové schopnosti dětí poslouží jako užitečná příručka k výuce vzdělávací oblasti Dítě a jeho psychika a její podoblasti Poznávací schopnosti a funkce nejen v mateřských školách. Vedle potřebného metodického zázemí nabízí spoustu originálních námětů a zábavných aktivit, které jsou ověřeny praxí a garantovány editorským kolektivem z řad odborníků na předškolní výchovu a vzdělávání. I přes větší zaměření k jedné vzdělávací oblasti neztrácejí činnosti svůj integrovaný charakter a přispívají k celostnímu rozvoji dítěte. Cílem ediční řady je přinést učitelkám v mateřských školách, ale také rodičům množství hravých a inspirativních námětů s metodickou podporou pro správn.. Zistiť viac >>Ortopedie pro všeobecné praktické lékaře - Ivan Müller,Petr Herle

Ortopedie pro všeobecné praktické lékaře - Ivan Müller,Petr Herle shop >>

Publikace přináší přehled aktuálních informací z oborů Ortopedie. V jednotlivých kapitolách byl použit princip regionálního postižení s uvedením nejčastějších syndromů pohybového systému ve smyslu vrozených vad, získaných vad, degenerativních nemocí, nemocí zánětlivých, metabolických, onkologických a ortopedicko-traumatologických. Text knihy vznikal za spolupráce specialisty Doc. MUDr. Ivana Müllera, CSc., a praktického lékaře MUDr. Petra Herleho, a tak je ideální příručkou, která by neměla chybět v knihovně žádného praktického lékaře. Výběr z recenze MUDr. Jiřího Konáše: Jsem velmi rád, že MUDr. Herle sebral odvahu a prolomil určitou bariéru, přes kterou se praktičtí lékaři báli přejít. Tou pomyslnou bariérou js.. Zistiť viac >>Gynekologie pro všeobecné praktické lékaře - Petr Herle

Gynekologie pro všeobecné praktické lékaře - Petr Herle shop >>

Publikace popisuje nejdůležitější problémy, s nimiž se mohou všeobecní praktičtí lékaři v praxi setkat. Autorem je gynekolog MUDr. PhDr. Pavel Čepický, CSc., který spolupracuje se všeobecnými praktickými lékaři již řadu let. Kapitoly jsou řazené podle příznaků, a ne tradičně jako v běžné učebnici pro gynekology. Pojednány jsou problémy jako pánevní bolest, vulvovaginální dyskomfort, poruchy menstruačního cyklu, problémy v klimakteriu, problémy s prsy, nádory ženského genitálu a samostatná kapitola je věnována antikoncepci. Autor v textu nezabíhá do podrobností, ale snaží se vést všeobecné praktické lékaře k řešení problémů tak, aby nedošlo k pochybení v jejich rozhodování. Vedle problematiky gynekologické obsahuje publ.. Zistiť viac >>Neurologie pro všeobecné praktické lékaře - Petr Herle

Neurologie pro všeobecné praktické lékaře - Petr Herle shop >>

V příručce naleznete přehled celého oboru se zaměřením na práci všeobecného praktického lékaře. Rozpracovány jsou příznaky neurologických onemocnění, vyšetřovací metody, akutní medicína, záněty CNS, poruchy vědomí, bolesti hlavy, poruchy rovnováhy a jiné. Publikace je velmi vhodná k postgraduálnímu vzdělávání všeobecných praktických lékařů a orientaci v oboru neurologie. Příručku napsala MUDr. Martina Novotná z Neurologické kliniky IPVZ a Thomayerovy nemocnice v Praze ve spolupráci s praktickým lékařem a odborným editorem MUDr. Petrem Herlem. Obsah: 1. Nejčastější příznaky neurologických onemocnění 2. Neurologické vyšetření a vyšetřovací metody v neurologii 3. Cerebrovaskulární onemocnění 4. Nádory nervového sy.. Zistiť viac >>Rozvíjíme vnímání a tvořivost dětí - Hana Nádvorníková

Rozvíjíme vnímání a tvořivost dětí - Hana Nádvorníková shop >>

Publikace Rozvíjíme vnímání a tvořivost dětí poslouží jako užitečná příručka k výuce vzdělávací oblasti Dítě a jeho psychika a její podoblasti Poznávací schopnosti a funkce nejen v mateřských školách. Vedle potřebného metodického zázemí nabízí spoustu originálních námětů a zábavných aktivit, které jsou ověřeny praxí a garantovány editorským kolektivem z řad odborníků na předškolní výchovu a vzdělávání. I přes větší zaměření k jedné vzdělávací oblasti neztrácejí činnosti svůj integrovaný charakter a přispívají k celostnímu rozvoji dítěte... Zistiť viac >>Oftalmologie pro všeobecné praktické lékaře - Herle Petr Mazal Zdeněk,

Oftalmologie pro všeobecné praktické lékaře - Herle Petr Mazal Zdeněk, shop >>

Publikace je užitečným přehledem základních informací o očním lékařství a oční problematice, kterou by měl znát každý všeobecný praktický lékař. Měla by sloužit jako zdroj informací, které může všeobecný praktický lékař využívat v denní praxi, pokud se setká u svých pacientů s některými očními chorobami. V textu jsou zdůrazněny základní postupy u nejběžnějších očních problémů. Publikace vznikala v součinnosti oftalmologa a praktického lékaře. Z úvodu editora: Snahou bylo poradit čtenářům, co mají léčit sami, co mohou zkusit léčit sami a při neúspěchu léčby odeslat oftalmologovi, a konečně, co musejí oftalmologovi odeslat, aniž by se o léčbu pokoušeli. Rozsah publikace je však větší, než jsou nutné zn.. Zistiť viac >>Rozvíjíme tělesnou zdatnost dětí - Hana Dvořáková

Rozvíjíme tělesnou zdatnost dětí - Hana Dvořáková shop >>

Publikace Rozvíjíme tělesnou zdatnost dětí poslouží jako užitečná příručka k výuce vzdělávací oblasti Dítě a jeho tělo nejen v mateřských školách. Vedle potřebného metodického zázemí nabízí spoustu originálních námětů a zábavných aktivit, které jsou ověřeny praxí a garantovány editorským kolektivem z řad odborníků na předškolní výchovu a vzdělávání. I přes větší zaměření k jedné vzdělávací oblasti neztrácejí činnosti svůj integrovaný charakter a přispívají k celostnímu rozvoji dítěte... Zistiť viac >>Chirurgie pro všeobecné praktické lékaře - Petr a kolektiv Herle

Chirurgie pro všeobecné praktické lékaře - Petr a kolektiv Herle shop >>

Příručka soustřeďuje témata z chirurgie zpracovaná tak, aby se co nejvíce přiblížila realitě praxe všeobecného praktického lékaře. Jejím úkolem je sloužit ke včasné a správné diagnostice, eventuálně k vyslovení podezření a včasnému odeslání pacienta na chirurgické pracoviště. Také proto je větší pozornost věnována náhlým příhodám břišním. Dále je zpracována traumatologie, problematika chronické rány, ale také například popis předoperačních vyšetření anebo prevence pooperační trombózy. Stranou nezůstávají ani novější metody, jako je jednodenní chirurgie a laparoskopické operace. Publikaci sepsal kolektiv specialistů za spolupráce praktického lékaře a odborného editora MUDr. Petra Herleho. Obsah: 1. Rána, vul.. Zistiť viac >>Soudní lékařství pro všeobecné praktické lékaře - Igor Dvořáček a kolektiv

Soudní lékařství pro všeobecné praktické lékaře - Igor Dvořáček a kolektiv shop >>

Kniha, která přehledně a srozumitelně shrnuje aktuální problematiku soudního lékařství, sepsal kolektiv soudních lékařů z odborné Společnosti soudního lékařství a soudní toxikologie ČLS JEP pod vedením prof. MUDr. Oldřicha Fryce. Vznikala v součinnosti s praktickým lékařem MUDr. Petrem Herlem. Díky spolupráci editora z řad praktických lékařů a specialistů z daného oboru, je publikace zpracována přímo na míru všeobecnému praktickému lékaři. Z úvodu editora: I přes změny ve zdravotnictví patří VPL mezi lékaře, kteří musejí podle potřeby provést ohledání mrtvého, tj. konstatovat smrt, stanovit přibližnou dobu a příčinu smrti a vyplnit List o prohlídce zemřelého. (…) Lékaři provádějící ohledání zde najdou informa.. Zistiť viac >>Dermatovenerologie pro všeobecné praktické lékaře - Herle Petr Kuklová Ivana,

Dermatovenerologie pro všeobecné praktické lékaře - Herle Petr Kuklová Ivana, shop >>

V příručce jsou zpracována nejčastější dermatovenerologická onemocnění, s nimiž se všeobecní praktičtí lékaři setkávají ve svých ordinacích. Popsány jsou parazitózy, bakteriální, virová a mykotická onemocnění kůže, dále akné, rosacea, psoriáza, ekzémy, prekancerózy a kožní nádory. Do obsahu jsou zařazeny i pohlavní choroby, žilní insuficience a problematika bércových vředů. Z diferenciální diagnostiky je zařazeno téma pruritu. Příručka může sloužit jak pro další vzdělávání lékařů, tak i k přípravě k atestaci v oboru všeobecného lékařství. Publikace je doprovázena barevným obrazovým materiálem. Text je dílem kolektivu autorů z Dermatovenerologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze pod vedením doc. MUDr. Ivany Ku.. Zistiť viac >>ORL pro všeobecné praktické lékaře - Jan Plzák, Petr Herle

ORL pro všeobecné praktické lékaře - Jan Plzák, Petr Herle shop >>

Jde o přehledné, nepříliš rozsáhlé zpracování problematiky ORL, dostatečně mapující situace, se kterými se praktický lékař může setkat ve své ordinaci. Je vhodné jako studijní text pro přípravu na atestaci ze všeobecného lékařství. Text připravil autorský kolektiv z Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK pod vedením doc. MUDr. Jana Plzáka, Ph.D., v součinnosti s praktickým lékařem a editorem MUDr. Petrem Herlem. Výběr z recenze MUDr. Alexandry Sochorové: Kapitoly, které pokládám za perličky celé knížky, jsou uvedeny v závěru. Jsou to diferenciální diagnostiky: diferenciální diagnostika zduření na krku, diferenciální diagnostika bolestí v uchu a diferenciální diagnostika bolestí v krku. (…) Závěrem bych chtěla ř.. Zistiť viac >>
Rybka Publishers, s.r.o.     Rudolf Sikora     Royal Flush CZ s.r.o.     Rottová     Rosa Music     Rosa Classic     Roland Torsten Advertising, s.r.o.     Robimaus     Robert Pilch - BROKILON     Robert Michalčík     RNDr. Martin Slavík - ATOLIA     RNDr. Ján Bienik CSc. - Eko - Konzult     RNDr. Daniel Kollár - Dajama     RJAR s.r.o.     RIPPLE, s.r.o.     RioPress     Ringier Axel Springer SK, a. s.     Richterová Henrieta     Richard Lunter - KICOM     Řezníčková Blanka     REZILIENCIA, s. r. o.     Retro Gallery     2019 Široký výber kníh za skvelé ceny! Kontakt