RAABE

Hravé čítanie - Metodický materiál pre učiteľa+ CD

Hravé čítanie - Metodický materiál pre učiteľa+ CD shop >>

Reedícia obľúbenej pomôcky učiteľov teraz v novom a praktickom vydaní! Publikácia Hravé čítanie je určená učiteľom na 1. stupni základných škôl. Obsahuje ukážky textov a úlohy koncipované podobne ako v Testovaní 5 a 9 či PISA, a teda slúžia ako predpríprava na testovanie na 2. stupni ZŠ.. Zistiť viac >>Zopakuj si slovenčinu – zbierka testov 5.-9. + CD(pre učiteľov)

Zopakuj si slovenčinu – zbierka testov 5.-9. + CD(pre učiteľov) shop >>

Zbierka testov pre učiteľa na opakovanie učiva zo slovenského jazyka a literatúry pre 5. – 9. ročník základnej školy na upevnenie, preopakovanie a precvičenie učiva zo slovenského jazyka a literatúry. Súčasťou balenia je aj priložené CD s testami v elektronickej podobe... Zistiť viac >>Rozvíjame zručnosti predškoláka

Rozvíjame zručnosti predškoláka shop >>

Publikácia – metodický materiál Rozvíjame zručnosti predškoláka s podnadpisom Metodický materiál pre učiteľky MŠ na rozvoj zrakového vnímania, grafomotorických a matematických zručností u predškolákov (podklady na kopírovanie) oboznamuje učiteľky v materských školách s kritériami školskej spôsobilosti a s požiadavkami, ktoré by malo dieťa pri nástupe do základnej školy spĺňať. Teoretická časť sa venuje kritériám nástupu dieťaťa do základnej školy: veku, telesnej, psychickej, pracovnej, sociálnej a emocionálnej spôsobilosti. Praktická časť obsahuje 100 pracovných listov, ktoré slúžia na rozvoj grafomotorických a matematických zručností a zrakového vnímania. Pracovné listy sú logicky označené: * GZ – pracovné listy n.. Zistiť viac >>Prvá predlekárska pomoc - Marcela Pávková a kolektív

Prvá predlekárska pomoc - Marcela Pávková a kolektív shop >>

Prvá predlekárska pomoc je určená všetkým pedagogických pracovníkov materskej, základnej aj strednej školy. Je zameraná na zoznámenie sa so základmi poskytnutia prvej pomoci pri úraze alebo akútnom zhoršení zdravotného stavu, upozorňuje na možné riziká vnútorných skrytých zranení alebo chronických ochorení. Obsah: 1. Úvod 2. Postup pri poskytovaní prvej pomoci 3. Druhy najčastejších zdravotných ťažkostí 3.1 Rany a krvácanie 3.2 Cudzie telesá v rane 3.3 Poranenie svalov, kĺbov a kĺbových väzov 3.4 Zlomeniny 3.5 Poranenia chrbtice 3.6 Popáleniny, obareniny, poleptanie, omrzliny 3.7 Otravy 3.8 Bolesti 3.9 Dusenie 4. Prvá predlekárska pomoc 4.1 Stabilizovaná poloha 4.2 Umelé dýchanie 4.3 Nepriama masáž srdca 4.4 Resuscitácia 4... Zistiť viac >>Plynulo za 4 týždne po anglicky-Pons-jazykový kurz+ 2CD - Rebecca Davies

Plynulo za 4 týždne po anglicky-Pons-jazykový kurz+ 2CD - Rebecca Davies shop >>

Rýchla a jednoduchá cesta, ako sa naučiť anglický jazyk. Kniha obsahuje 24 krátkych lekcií, s obsiahlymi praktickými cvičeniam, reálnymi dialógmi a vysvetlením gramatiky. Súčasťou je slovník a ako príloha 2 CD. Všetko, čo čítate v knihe, si tak môžete vypočuť aj na CD... Zistiť viac >>Naučte sa po rusky - Robert Hamell,Leoni Röhr

Naučte sa po rusky - Robert Hamell,Leoni Röhr shop >>

Intenzívny jazykový kurz. Učebnica ruského jazyka, z ktorej sa môže každý začať učiť hovoriť a písať po rusky. Všetko, čo potrebujete k učeniu, nájdete v tomto kurze. Kompaktné vysvetlenia, autentické texty na počúvanie a rozsiahly písomný tréning vás rýchlo vedú k cieľu... Zistiť viac >>Dieta pro diabetiky - Doporučení lékaře,

Dieta pro diabetiky - Doporučení lékaře, shop >>

Kniha od známého gastroenterologa Petera Minárika, diabetoložky Barbory Zobokové a výživové poradkyně Evy Blaho je vítanou podporou pro pacienty trpící cukrovkou a jejich příbuzné, ale i pro další zájemce o dietní stravování. Vedle toho, že se čtenář seznámí s tím, jak vznikají diabetické obtíže a jakou úpravou životosprávy jim může diabetik předcházet, jsou součástí knihy příkladové jídelníčky, přehledové tabulky s výživovými a energetickými hodnotami a více než 100 dietních receptů na přípravu snídaní, polévek, jídel z masa a drůbeže, ryb, zeleninových jídel, příloh, salátů, dezertů a moučníků. Kniha je vybavena bohatou barevnou fotodokumentací... Zistiť viac >>Dieta při onemocnění žlučníku a slinivky - Pavol Minárik

Dieta při onemocnění žlučníku a slinivky - Pavol Minárik shop >>

Kniha známého gastroenterologa Petra Minárika s recepty a vzorovými jídelníčky výživové poradkyně Evy Blaho přináší vítané rady a doporučení nejen pro ty, kteří trpí některým z onemocnění žlučníku a slinivky břišní, ale také těm, kteří chtějí těmto onemocněním předejít nebo minimalizovat své občasné výkyvy ve zdravém stravování. Vedle informací o nemocech žlučníku a pankreasu, jejich diagnostice a léčbě, obsahuje publikace pokyny k dietnímu stravování, vzorové jídelní lístky, tabulky s energetickými hodnotami jídel a více než 100 receptů na snídaně, polévky, saláty, jídla z masa a ryb, dezerty a rozmanité přílohy. Kniha je vybavena bohatou barevnou fotodokumentací... Zistiť viac >>Angiológia 2  pre všeobecných lekárov - Peter Gavorník

Angiológia 2 pre všeobecných lekárov - Peter Gavorník shop >>

Knižná publikácia Angiológia 2 pre všeobecných praktických lekárov – Arteriológia sa nevenuje všetkým chorobám artériového cievneho systému a všetkým orgánovovaskulárnym artériovým ischemickým chorobám, ale orientuje sa na končatinovocievne artériové ischemické choroby, s ktorými sa všeobecný praktický lekár v ambulantnej praxi najčastejšie stretáva, a je návodom pre klinickú lekársku prax. Autor sa aj v tejto druhej časti Angiológie 2 pre všeobecných praktických lekárov – Arteriológie, snažil zužitkovať svoje vyše štyridsaťročné klinické a praktické liečebnopreventívne, pedagogické a vedeckovýskumné aktivity. Okrem primárnej cieľovej skupiny všeobecných praktických lekárov je určená nielen na pregraduálne štúdium.. Zistiť viac >>BOZP pre školy a školské zariadenia

BOZP pre školy a školské zariadenia shop >>

Jednou zo základných povinností zriaďovateľov škôl, vedenia a učiteľov škôl je vytváranie takých pracovných, výchovných a vzdelávacích podmienok na školách, ktoré zaručia, aby vzdelávanie, výchova a sprevádzajúce školské aktivity nemohli byť narušené vznikom nežiaducich a zdravie ohrozujúcimi situáciami. Zárukou bezpečnej školy je, aby všetci účastníci, ktorí sa podieľajú a zúčastňujú výchovno-vzdelávacieho procesu mali základné vedomosti z BOZP a tieto vedeli aj vo výkone svojej práce alebo činnosti tvorivo uplatňovať. Obsah jednotlivých kapitol poskytuje návod na postup predchádzania úrazov na škole, a to aktívnou preventívnou činnosťou vedenia a učiteľov školy a to formou presadzovania dodržiavania pravidiel BOZP vo.. Zistiť viac >>Kazuistiky zo všeobecného lekárstva

Kazuistiky zo všeobecného lekárstva shop >>

Kazuistiky sa stávajú čoraz vyhľadávanejším zdrojom a tešia sa veľkej obľube odbornej verejnosti. Publikácia obsahuje množstvo zaujímavých prípadov, ktoré predstavujú veľký prínos pre prax všeobecných lekárov pre dospelých. Brožúra pozostáva zo súboru 13 kazuistík zo všeobecného lekárstva, ktorých autormi sú samotní všeobecní lekári. Čo sa obsahového i knižného zamerania týka, je bezkonkurenčná, a to predovšetkým preto, že priamo pre všeobecných lekárov titul tohto druhu na trhu chýbal. Obsah brožúry vychádza zo skúseností a každodenných kontaktov všeobecných lekárov s ich pacientmi, ktorí na konkrétnych príkladoch pútavými textami bez zbytočnej teórie svojim kolegom ukazujú, že všeobecný lekár musí byť pripraven.. Zistiť viac >>Terapeutické monitorovanie liečiv pre všeobecných lekárov

Terapeutické monitorovanie liečiv pre všeobecných lekárov shop >>

Praktický manuál pre všeobecných lekárov – komplexný sprievodca terapeutickým monitorovaním vybraných liečiv. Brožúra prináša všeobecné poznatky o TDM (zásady, rozsah, možnosti klinického použitia, dôvody indikácie) a zameriava sa na konkrétne liečivá zo skupiny antibiotík, antiepileptík, bronchodilatancií, imunosupresív, kardiotoník a antidepresív, ktoré sa na Slovensku monitorujú... Zistiť viac >>Dobré meno učiteľa a dobrá povesť školy-Odporúčané legislatívne opatrenia a možnosti právnej ochrany pri ohrození alebo poškodení dobrého mena učiteľa a dobrej povesti školy - Martin Hudák, Soňa Kariková

Dobré meno učiteľa a dobrá povesť školy-Odporúčané legislatívne opatrenia a možnosti právnej ochrany pri ohrození alebo poškodení dobrého mena učiteľa a dobrej povesti školy - Martin Hudák, Soňa Kariková shop >>

Na internete píšu o našej škole nezmysly! Rodičia mojich žiakov sa mi verejne vysmievajú. V miestnych novinách ohovárajú našich učiteľov..." V súčasnosti už nestačí právom chrániť iba hmotné statky, čoraz viac je nutné zaoberať sa aj ochranou „nevyčísliteľných" hodnôt ako je dobré meno, dobrá povesť či ľudská dôstojnosť. Základným predpokladom úspešnej obhajoby svojich práv je aj informovanosť o nich - informovanosť škôl a ich pedagógov o ochrane ich dobrého mena a povesti je ale na Slovensku veľmi malá. Publikácia sa snaží priblížiť čitateľom tie najdôležitejšie a najpoužívanejšie možnosti relevantnej právnej ochrany pri poškodení dobrého mena učiteľa alebo školy, a vysvetliť predpoklady a osobitosti využitia.. Zistiť viac >>Dopravná výchova - Ľubica Šupová

Dopravná výchova - Ľubica Šupová shop >>

Dopravnú výchovu v materskej škole nemožno chápať ako izolovanú časť výchovy, ale musí byť súčasťou každodenného života detí. Publikácia Dopravná výchova — námety a aktivity, obsahujúca teoretickú časť a praktickú časť, vám prináša bohato spracované námety a aktivity, ktoré možno v materskej škole realizovať. Ponuka hier, zábavných činností a aktivít, riekaniek, básničiek a pesničiek pomôže deťom osvojiť si základné návyky správania sa v rôznych dopravných situáciách a to tak, že ich budú vedieť riešiť správne, budú opatrnejšie, pozornejšie a rozvážnejšie. Predškolský vek je obdobím, v ktorom si deti osvojujú väčšinu návykov, preto je nepretržitá dopravná výchova predpokladom na bezpečnejšie a rozumne.. Zistiť viac >>Hudobná výchova- Námety a aktivity - Ľubica Šupová

Hudobná výchova- Námety a aktivity - Ľubica Šupová shop >>

Kvalitná odborná publikácia z edície Aktívna učiteľka v materskej škole 2. Prostredníctvom zaujímavých námetov a aktivít zažijete veľa zábavy v detskom kolektíve a obohatíte tak výchovu a vzdelávanie v materskej škole. Publikácia Hudobná výchova — námety a aktivity, obsahujúca teoretickú časť a praktickú časť, Vám prináša bohato spracované námety a aktivity, ktoré možno v materskej škole realizovať. Cieľom hudobnej výchovy je rozvíjať elementárne hudobné schopnosti, zručnosti a návyky detí predškolského veku, ktoré sa stanú základom pre ich ďalšie plnohodnotné zmocňovanie sa hudby... Zistiť viac >>Talent v škole - Vladimír Dočkal,Jana Duchovičová

Talent v škole - Vladimír Dočkal,Jana Duchovičová shop >>

Metodický materiál pre riaditeľov a učiteľov ZŠ na edukáciu nadaných žiakov. Jedinečná brožúra, ktorá rieši problematiku edukácie nadaných detí v bežnej ZŠ. Ponúka názory odborníkov na tematiku výchovy a vzdelávania nadaných žiakov v kontexte školského vzdelávacieho systému na Slovensku. Prináša najdôležitejšie poznatky o nadaní a talente a tiež o možnostiach a formách edukácie nadaných žiakov v bežných školách... Zistiť viac >>Predčitateľská gramotnosť 2

Predčitateľská gramotnosť 2 shop >>

Predprimárne vzdelávanie prešlo za posledné roky rôznymi inováciami, nevynímajúc oblasť rozvíjania predčitateľskej gramotnosti. S mnohými sa učitelia materských škôl stotožnili a do svojej praxe ich aplikovali. V našej novej publikácii predstavujeme vlastný pohľad a skúsenosti autoriek s rozvíjaním predčitateľskej gramotnosti v materskej škole, ktoré sú realizované v rámci edukačných projektov zameraných na obohacovanie poznatkového systému a rozvíjanie kľúčových kompetencií detí predškolského veku. Projekty, ktorých ukážky v publikácii uvádzame, sú prioritne zamerané na rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti. Je to oblasť, ktorá sa v poslednom čase stala predmetom záujmu odborníkov venujúcich sa jej obsahu z teoretického i p.. Zistiť viac >>Pracovná zdravotná služba pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti - Jana Nedeliaková

Pracovná zdravotná služba pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti - Jana Nedeliaková shop >>

O knihe Pomocou tejto publikácie, s podtitulom Manuál na zabezpečenie úloh PZS a ochrany zdravia pri práci po 1. auguste 2014, získate postup, pomocou ktorého budete v súlade s platnou legislatívou vykonávať pracovnú zdravotnú službu a posudzovať zdravotnú spôsobilosť zamestnancov na prácu. Zabezpečenie úloh PZS osobne, pre seba umožňuje zákon všetkým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorí sú fyzickými osobami – podnikateľmi. Zložitosť a komplikovanosť súčasnej legislatívy v oblasti zaisťovania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci nastoľuje potrebu vedieť čo najviac o pracovnom prostredí, dôkladne poznať pracovné podmienky a všetky faktory, ktoré ovplyvňujú zdravie. Týka sa to nielen relatívne malej skupiny lekárov prac.. Zistiť viac >>Farebná pedagogická diagnostika v materskej škole -Námety a aktivity - Daša Medveďová, Ľuba Bamburová

Farebná pedagogická diagnostika v materskej škole -Námety a aktivity - Daša Medveďová, Ľuba Bamburová shop >>

Publikácia Farebná diagnostika v materskej škole – námety a aktivity obsahuje teoretickú, metodickú a praktickú časť. V teoretickej časti a metodickej časti približujú autorky odborné východiská, ciele a smer dosiahnutia žiaduceho stavu rozvoja osobnosti dieťaťa. Východiskom spracovania tejto problematiky boli platné vzdelávacie štandardy v ŠVP ISCED 0. Praktická časť vám prináša rôznorodé námety a aktivity, ktoré môžu byť pozitívnym obohatením každodennej práce pedagógov. Aktivity sú zaujímavo spracované – overené v praxi a prispôsobené veku a schopnostiam detí. Sú realizované hravou, zábavnou formou, doplnené presnými informáciami a radami autoriek (PaedDr. Daša Medveďová a Ľuba Bamburová). Obsah: ÚVOD I. Teoretická .. Zistiť viac >>Nová vizuálna metóda - Pons - Naočte sa gramatiku po anglicky A1-B2 - Brian Melican, Astrid Proctor

Nová vizuálna metóda - Pons - Naočte sa gramatiku po anglicky A1-B2 - Brian Melican, Astrid Proctor shop >>

Vizuálna anglická gramatika „Naočte sa gramatiku po anglicky“ je určená na samoštúdium cudzieho jazyka novou vizuálnou metódou... Zistiť viac >>Nová vizuálna metóda - Pons - Naočte sa gramatiku po nemecky - Irina Gubanova,Tommaddi Muller

Nová vizuálna metóda - Pons - Naočte sa gramatiku po nemecky - Irina Gubanova,Tommaddi Muller shop >>

Vizuálna gramatika "Naočte sa gramatiku po nemecky" vám prostredníctvom úplne novej vizuálnej metódy ponúka spoľahlivé zvládnutie nemeckej gramatiky... Zistiť viac >>Knihrátky s Námořnickou pohádkou - Lenka Špirochová, Hana Vatalová

Knihrátky s Námořnickou pohádkou - Lenka Špirochová, Hana Vatalová shop >>

Publikace Knihrátky s Námořnickou pohádkou - díly A a B z ediční řady Předčtenářská gramotnost jsou určeny pedagogům mateřských škol, kterým přináší rozsáhlý, ucelený blok aktivit založených na práci s pohádkou Ljuby Štíplové. Od základního textu se odvíjí celkem 50 různých činností vyzkoušených v praxi, s materiály vytvořenými na míru samotnými autorkami. Aktivity nabízejí různé úrovně obtížnosti,díky tomu každé dítě prožije stejnou činnost podle svých možností i schopností, a utváří si tak pozitivní vztah ke čtení a vzdělávání. S Námořnickou pohádkou od Ljuby Štíplové se ocitneme na palubě škuneru a společně s námořníky a kapitánem prožijeme dobrodružství s kapitánovou babičkou, která neum.. Zistiť viac >>Léčebná rehabilitace u neurologických di

Léčebná rehabilitace u neurologických di shop >>

Třetí titul ediční řady je publikací, která se mezi neurologickými diagnózami zaměřuje výhradně na léčebnou rehabilitaci po náhlých mozkových příhodách... Zistiť viac >>Husľová škola - zošit 1 - Viliam Kořínek

Husľová škola - zošit 1 - Viliam Kořínek shop >>

Prvý zošit husľovej školy popredného husľového pedagóga prof. Viliama Koříneka, ktorá bola v čase svojho prvého vydania (1987) a ešte aj dodnes je jeho najvýznamnejšou pedagogickou prácou... Zistiť viac >>Sing a Song - Pesničky pre detičky + USB

Sing a Song - Pesničky pre detičky + USB shop >>

Pesničky v anglickom jazyku pre 4- až 9-ročné deti – balenie obsahuje spevník a USB nosič. Až 15 tradičných piesní pre deti v anglickom jazyku na USB kľúči. Počúvanie a spievanie ako prirodzená forma budovania slovnej zásoby detí. Obsahuje notové zápisy aj preklady všetkých piesní. Pesničky si môžu precvičovať s deťmi pani učiteľky v materskej škôlke, ale pomôcka je ideálnym doplnkom výučby aj na 1. stupni základných škôl na hodinách angličtiny, alebo hudobnej výchovy. Pesničky rovnako spríjemnia rodičom a deťom cestu v aute, doma... Zistiť viac >>Činnosti se zvířaty v předškolním vzdělávání - Kateřina Jančaříková

Činnosti se zvířaty v předškolním vzdělávání - Kateřina Jančaříková shop >>

Publikace Činnosti se zvířaty se zabývá problematikou využití a zapojení vybraných druhů zvířat v předškolním vzdělávání. První část knihy je zaměřena na teorii – terminologii, obecnou charakteristiku interakce se zvířaty a zařazení aktivit v rámci legislativy. V druhé části autorky seznamují čtenáře s praxí, se zkušenostmi a příklady dobré praxe, věnují pozornost kritériím výběru vhodného druhu zvířete a jeho potřebám, popisují konkrétní vzdělávací činnosti a uvádí rady, jak se vyvarovat možných rizik v rámci kontaktu s živými tvory. Kniha pojímá vzdělávání za pomoci zvířat komplexně s uceleným přehledem v oblasti teoretické i praktické. Nabízí učitelkám v mateřských školách a dalším odborníkům č.. Zistiť viac >>Výtvarné náměty a techniky v předškolním vzdělávání - Žaneta Křížová

Výtvarné náměty a techniky v předškolním vzdělávání - Žaneta Křížová shop >>

Publikace Výtvarné náměty a techniky v předškolním vzdělávání obsahuje 70 podrobně zpracovaných výtvarných námětů doplněných o fotografickou dokumentaci dětských prací a výčet 180 dalších inspirativních námětů zařazených ke konkrétním výtvarným řadám a technikám, aby kniha byla pro učitelky mateřských škol skutečně obsáhlým výtvarným nápadníkem i metodickou pomůckou pro práci s dětmi... Zistiť viac >>Kuliferdo - na rozvoj školskej zrelosti pre deti v MŠ

Kuliferdo - na rozvoj školskej zrelosti pre deti v MŠ shop >>

Súbor ôsmich pracovných zošitov, ktorý je zameraný na rozvoj školskej zrelosti u detí v predprimárnom vzdelávaní. Ide o praktickú učebnú pomôcku na rozvoj v oblastiach zrakového a sluchového vnímania, grafomotoriky, myslenia, orientácie a pozornosti. Jednoduché aktivity vhodné pre školské aj domáce prostredie pomáhajú rozvíjať schopnosti dieťaťa a pripraviť ho na vstup do základnej školy... Zistiť viac >>Rýchle fakty:Bolesti hlavy - Richard Paetfield,David W Dodick

Rýchle fakty:Bolesti hlavy - Richard Paetfield,David W Dodick shop >>

Brožúra Rýchle fakty: Bolesti hlavy poskytuje lekárom primárneho kontaktu potrebné znalosti pre posúdenie a správny manažment primárnej bolesti hlavy. Umožňuje lekárom rozlíšiť medzi benígnym a potenciálne život ohrozujúcim stavom... Zistiť viac >>Klinicky významné interakcie liečiv pri ochoreniach respiračného systému

Klinicky významné interakcie liečiv pri ochoreniach respiračného systému shop >>

Brožúra sa zameriava na farmakoterapiu určitého ochorenia respiračného traktu, charakteristiku liečiv, nežiadúce účinky... Zistiť viac >>Bádateľská hra už od materskej školy - námety a aktivity - Miroslava Ožvoldová

Bádateľská hra už od materskej školy - námety a aktivity - Miroslava Ožvoldová shop >>

Titul nielen pre aktívne učiteľky, ale i rodičov detí, ktorí chcú viesť svoje ratolesti už od predškolského veku k prvým experimentálnym aktivitám. "Velkáči" dnes intuitívne ľahko ovládajú internet, i-pad, či mobilný telefón a sú nesmierne zvedaví a šikovní. Radi trávia čas pri počítači, ak im to dovolíme. Využime tieto vlastnosti na rozvoj ich zručností a osobnosti... Zistiť viac >>Rýchle fakty: Akútne koronárne syndrómy

Rýchle fakty: Akútne koronárne syndrómy shop >>

Plnofarebná publikácia z edície anglického vydavateľstva Health Press - Fast Facts / Rýchle fakty, ktorú prinášame ako prvé vydavateľstvo na slovenský trh, ponúka: •overené postupy pre identifikáciu a manažment všetkých pacientov s akútnym koronárnym syndrómom, •unikátne zhrnutie poznatkov a usmernení, •najnovší vývoj v tejto oblasti, •informácie, ktoré sú aktuálne - zrozumiteľné - stručné - presné - overené v praxi, •prehľadné schémy, •dôležité údaje v bodoch, •využitie v každodennej praxi... Zistiť viac >>Léčebná rehabilitace v interním lékařství

Léčebná rehabilitace v interním lékařství shop >>

V štvrtej časti sa komplexne venujeme liečebnej rehabilitácii pri ischemickej chorobe dolných končatín, astme, chronickej obštrukčnej chorobe pľúc, infarktu myokardu a diabetesu mellitusu... Zistiť viac >>Rýchle fakty: Osteoporóza

Rýchle fakty: Osteoporóza shop >>

Táto stručná a komplexná príručka pre všeobecných lekárov zdôrazňuje: Významné zlepšenie diagnostických schopností dosiahnuté pokrokom v zobrazovacích technikách vrátane MRI a kvantitatívnej počítačovej tomografie. Zlepšenie hodnotenia rizika pomocou nového on-line algoritmu FRAX® Ďalej obsahuje informácie o:klinických prejavoch, diagnostike a posúdenie rizík, antiresorpčnej liečbe iných formách.. Zistiť viac >>Konflikty v škole - Nora Lauková

Konflikty v škole - Nora Lauková shop >>

Sprievodca, ktorý pedagógov naučí reagovať na konflikty správne tak, aby ich zvládali a aby ich neovládali. Zoznamuje s problematikou konfliktov v škole na reálnych situáciách a v zásadných oblastiach. Pomáha rozvíjať zručnosti pedagógov pre správne zvládnutie konfliktov... Zistiť viac >>Rýchle fakty : Choroby pečene

Rýchle fakty : Choroby pečene shop >>

Rýchle fakty: Poruchy pečene" sú písané tak, aby pomohli lekárom prvého kontaktu čo najrýchlejšie pochopiť najdôležitejšie problémy, vrátane indikátorov závažných ochorení, s cieľom identifikovať pacientov, ktorí potrebujú odborné odporúčania. Dôležité fakty a najnovšie poznatky o ochoreniach pečene, ktoré vychádzajú v rámci už i u nás známej a obľúbenej a rešpektovanej edície Rýchle fakty... Zistiť viac >>Diéta pre diabetikov

Diéta pre diabetikov shop >>

Známy gastroenterológ Peter Minárik, diabetologička Barbora Zoboková a výživová poradkyňa Eva Blaho prinášajú novú knihu diabetikom, ich príbuzným a ale aj zdravým jedincom, ktorí z času na čas potrebujú využiť diétne stravovanie, alebo dozvedieť sa viac o správnych stravovacích a pohybových návykoch... Zistiť viac >>Léčebná rehabilitace v pediatrii

Léčebná rehabilitace v pediatrii shop >>

V šiestej časti sa venujeme liečebnej detských pacientov. Dozviete sa, aké aktivity zvoliť na podporu správneho dýchania, ako rehabilitovať novorodencov, kojencov a batoľatá, aký pohybový program zvoliť pri obéznych deťoch, aká je diagnostika pri Vojtovom princípe a aj informácie o centrálnej koordinačnej poruche... Zistiť viac >>Diéta pri ochoreniach žlčníka a pankreasu - Peter Minárik, Eva Blaho

Diéta pri ochoreniach žlčníka a pankreasu - Peter Minárik, Eva Blaho shop >>

Kniha známeho gastroenterológa Petra Minárika s receptami a vzorovými jedálničkami výživovej poradkyne Evy Blaho prináša potrebné odporúčania nielen tým, čo trpia niektorým z ochorení žlčníka a pankreasu, ale aj tým, čo chcú týmto ochoreniam predísť, prípadne chcú minimalizovať následky svojich občasných „zakopnutí“. Dlhodobé skúsenosti v klinickej práci potvrdzujú, že pacienti hľadajú a veľmi radi prijímajú pokyny a rady, týkajúce sa diétneho stravovania a liečebnej výživy. K tomu kontrastuje fakt, že publikácií v slovenskom jazyku, venujúcich sa tejto problematike je na našom trhu už dlhodobo nedostatok. Táto publikácia, okrem dôležitých poznatkov o ochoreniach a žlčníka a pankreasu o diagnostike a ich liečbe, obsahuje .. Zistiť viac >>Pozornosť detí v materskej škole – námety a aktivity - Barbora Vodičková

Pozornosť detí v materskej škole – námety a aktivity - Barbora Vodičková shop >>

Brožúra s názvom Pozornosť detí v materskej škole sa venuje momentálne veľmi aktuálnej téme, keďže z roka na rok stúpa počet detí s poruchami pozornosti. So zámerom pomôcť ich včasnému odhaleniu je v brožúre téma spracovaná v naozaj ucelej podobe, v akej ešte nebola inde spracovaná. Brožúra je spracovaná v súlade s inovovaným ŠVP pre materské školy. Autorka je liečebná pedagogička a riaditeľka súkromnej MŠ - tejto téme sa dlhodobo venuje. Výhody brožúry: •Prináša praktické aktivity, ktoré sa dajú rôzne modifikovať (nie jednorazové). •Jej obsah je okamžite využiteľný v praxi. •Predstavuje pomôcku pre učiteľky pri riešení problémov detí s pozornosťou... Zistiť viac >>Léčebná rehabilitace v ortopedii a revmatologii

Léčebná rehabilitace v ortopedii a revmatologii shop >>

V piatej časti sa komplexne venujeme liečebnej rehabilitácii pri skolióze, pri totálnej endoprotéze bedrového alebo kolenného kĺbu, po plastike predného skríženého väzu, po zlomenine proximálneho femuru, pri Bechterovovej chorobe, pri reumatoidnej artritíde a pri dne... Zistiť viac >>Léčebná rehabilitace u neurologických diagnoz I. díl

Léčebná rehabilitace u neurologických diagnoz I. díl shop >>

Prvá časť rehabilitačných odporúčaní pre pacientov trpiacich neurologickými diagnózami. V prvej časti sa venujeme nasledujúcim ochoreniam – postpoliomyelitický syndróm, roztrúsená skleróza, miechové lézie, Parkinsonova choroba, stavy po mozgových traumách, polyneuropatia a svalová dystrofia. Ku každému ochoreniu je navrhnutá účinná rehabilitačná terapia. Brožúra je určená lekárom, rehabilitačným pracovníkom, ale aj pacientom, keďže je doplnená aj o fotografické ukážky. Autori: As. MUDr. Martina Hoskovcová, MUDr. Jan Vacek, Ph.D. , MUDr. Ivana Wurstová ,Prim. MUDr. Jiří Kříž , Prim. MUDr. Yvona Angerová, MBA , As. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D... Zistiť viac >>Rýchle fakty: Reumatoidná ARTRITÍDA

Rýchle fakty: Reumatoidná ARTRITÍDA shop >>

Brožúra poskytuje ľahko čitateľný prehľad o tom, ako sa má stav vyvíjať a ako sa diagnostikuje, monitoruje a lieči. Napísané dvoma poprednými britskými a americkými reumatológmi, pokrýva množstvo nedávnych vývojov v tejto oblasti. Obsahuje: • Nedávno zverejnené kritériá klasifikácie • Vznikajúca úloha anti-CCP autoprotilátok • Najnovší vývoj v zobrazovacích metódach • Súvislosť medzi RA a kardiovaskulárnymi ochoreniami a ochorením pľúc • Nové poznatky nediferencovanej artritídy a liečby • Dôležitosť včasného záchytu a nových biologických terapií Ďalej obsahuje informácie o: zdravom kĺbe, etiológii, patogenéze, epidemiológii, manažmente, biologickej liečbe, vývoji v liečbe... Zistiť viac >>Léčebná rehabilitace bolestivých stavů hybné soustavy

Léčebná rehabilitace bolestivých stavů hybné soustavy shop >>

Najčastejšie sa vyskytujúce bolestivé stavy pohybovej sústavy očami českých odborníkov. Ku každému ochoreniu je navrhnutá účinná rehabilitačná terapia. Brožúra je určená lekárom, rehabilitačným pracovníkom, ale aj pacientom, keďže je doplnená aj o fotografické ukážky... Zistiť viac >>Diéta pri ochoreniach pečene

Diéta pri ochoreniach pečene shop >>

Takmer polovica populácie a v niektorých regiónoch až dve tretiny sú postihnuté nadváhou či obezitou. Nealkoholová tuková choroba pečene súvisiaca s nárastom výskytu obezity a diabetes mellitus predstavuje najvýznamnejšiu hrozbu pre pečeňové zdravie. Nebezpečenstvo vyplyvajúce zo stukovatenia pečene predstavuje nielen riziko vzniku pečeňovej cirhózy, rakoviny pečene, ale aj zvýšenie rizika výskytu kardiovaskulárnych príhod či nádorových ochorení. Problémové pitie alkoholu sa týka čoraz širšieho spektra populácie vrátane detí a mládeže. Aktuálne zaznamenaný opätovný nárast spotreby alkoholu v krajinách EU predstavuje hrozbu do budúcnosti aj pre Slovensko. Medzi štyri najčastejšie príčiny pečeňovej cirhózy a primárnej rakoviny p.. Zistiť viac >>Rýchle fakty : Poruchy štítnej žľazy

Rýchle fakty : Poruchy štítnej žľazy shop >>

Brožúra ponúka: • stručný návod na rozpoznanie porúch štítnej žľazy a výber vhodnej diagnostiky, • odborné rady - kedy testovať a kedy zahájiť rýchle začatie vhodnej liečby, • upozorňuje na osobitné problémy, ktoré predstavuje ochorenie štítnej žľazy počas tehotenstva, • zahŕňa liečbu očných ochorení, • poskytuje spoľahlivé poradenstvo pre lekárov pri zvládaní týchto porúch. Ďalej obsahuje informácie o: fyziológii štítnej žľazy, hypertyreóze, hypotyreóze, tehotenstve a štítnej žľaze, rakovine štítnej žlazy... Zistiť viac >>Plynulo za 4 týždne po nemecky-Pons-jazykový kurz+ 2CD - Priscilla Lavodrama

Plynulo za 4 týždne po nemecky-Pons-jazykový kurz+ 2CD - Priscilla Lavodrama shop >>

Rýchla a jednoduchá cesta, ako sa naučiť nemecký jazyk. Kniha obsahuje 16 krátkych lekcií, s obsiahlymi praktickými cvičeniam, reálnymi dialógmi a vysvetlením gramatiky. Súčasťou je slovník a ako príloha 2 CD. Všetko, čo čítate v knihe, si tak môžete vypočuť aj na CD.Jazykový kurz "Plynulo za 4 týždne po nemecky" vám prostredníctvom progresívnej metóty ponúka spoľahlivý a jednoduchý štart do nemeckého jazyka... Zistiť viac >>Líný učitel - Cesta pedagogického hrdiny - Robert Čapek

Líný učitel - Cesta pedagogického hrdiny - Robert Čapek shop >>

Učitel, který se rozhodl učit moderně, se vlastně vydává na cestu pedagogického hrdiny. Na jeho cestě jej mohou potkat mnohá protivenství. Zatímco předchozí publikace Líný učitel: jak učit dobře a efektivně ukázala, jak realizovat podporující a klimatické vyučování v praxi, druhý díl nejen ukáže další příklady práce ve třídě, ale nabízí i pohled na školu a naše školství, který učiteli pomůže najít svou vlastní filozofii. Být dobrým učitelem znamená najít si svou cestu. Není vůbec lehké po ní kráčet. Ale učitel by ji měl absolvovat! Ne proto, aby zachránil svět jako jiní hrdinové, ale aby udělal to nejlepší, co umí, pro své žáky. To je vlastně také záchrana světů - myšlenkových, vzdělávacích, postojových. .. Zistiť viac >>Počúvaj a rozprávaj po nemecky - audiokurz nemeckého jazyka - CD

Počúvaj a rozprávaj po nemecky - audiokurz nemeckého jazyka - CD shop >>

Zdokonaľte sa v nemeckom jazyku prostredníctvom až 250 minút rôznych nahrávok, ktoré zlepšia vašu výslovnosť, doplnia slovnú zásobu a naštartujú konverzáciu. Tento audiokurz nemeckého jazyka na CD je ideálne riešenie na učenie sa kedykoľvek a kdekoľvek - cestou do práce, do školy, cez prázdniny, v aute... CD prináša základy nemeckého jazyka, ktoré sa môže ktokoľvek učiť v domácich podmienkach, v aute, pri športe. Po absolvovaní CD kurzu zvládne základné konverzačné frázy v rôznych životných situáciach. Súčasťou balenia je aj vysvetlenie základov nemeckej gramatiky... Zistiť viac >>Počúvaj a rozprávaj po anglicky - audiokurz anglického jazyka - CD

Počúvaj a rozprávaj po anglicky - audiokurz anglického jazyka - CD shop >>

Zdokonaľte sa v anglickom jazyku prostredníctvom až 250 minút rôznych nahrávok, ktoré zlepšia vašu výslovnosť, doplnia slovnú zásobu a naštartujú konverzáciu. Tento audiokurz anglického jazyka na CD je ideálne riešenie na učenie sa kedykoľvek a kdekoľvek - cestou do práce, do školy, cez prázdniny, v aute... CD prináša základy anglického jazyka, ktoré sa môže ktokoľvek učiť v domácich podmienkach, v aute, pri športe. Po absolvovaní CD kurzu zvládne základné konverzačné frázy v rôznych životných situáciach. Súčasťou balenia je aj vysvetlenie základov anglickej gramatiky... Zistiť viac >>Kuliferdo – Vývinové poruchy učenia – číselka - sada (5ks) - Barbora Kováčová, Michaela Hanáková

Kuliferdo – Vývinové poruchy učenia – číselka - sada (5ks) - Barbora Kováčová, Michaela Hanáková shop >>

Sada piatich pracovných zošitov pre žiakov 1. až 4. ročníka ZŠ na rozvíjanie špecifických funkcií so zameraním na matematiku. Jednotlivé pracovné zošity sa postupne zameriavajú na precvičovanie tvaru čísla, na jednoduché úlohy zamerané na čísla od 1 do 10, jednoduché úlohy zamerané na čísla do 20, na malú násobilku a na jednoduché slovné úlohy... Zistiť viac >>Gramaticky správne po anglicky( Pons)Prehľadná gram.pre všetkých - Piefke Birgit Wagner

Gramaticky správne po anglicky( Pons)Prehľadná gram.pre všetkých - Piefke Birgit Wagner shop >>

Chceli by ste si zlepšiť svoje gramatické vedomosti alebo si zopakovať, precvičiť a prehĺbiť to, čo už viete – či si len rýchlo niečo vyhľadať? Táto prehľadná gramatika pre všetkých vám pri tom pomôže: pomocou jednoduchých vysvetlení, prehľadnej štruktúry a mnohých cvičení... Zistiť viac >>Gramaticky správne po nemecky(Pons)prehľadná gramatika pre všetkých - Alke Hauschild 

Gramaticky správne po nemecky(Pons)prehľadná gramatika pre všetkých - Alke Hauschild  shop >>

Chceli by ste si zlepšiť svoje gramatické vedomosti alebo si zopakovať, precvičiť a prehĺbiť to, čo už viete – či si len rýchlo niečo vyhľadať? Táto prehľadná gramatika pre všetkých vám pri tom pomôže: pomocou jednoduchých vysvetlení, prehľadnej štruktúry a mnohých cvičení... Zistiť viac >>Soudní lékařství pro všeobecné praktické lékaře - Igor Dvořáček a kolektiv

Soudní lékařství pro všeobecné praktické lékaře - Igor Dvořáček a kolektiv shop >>

Kniha, která přehledně a srozumitelně shrnuje aktuální problematiku soudního lékařství, sepsal kolektiv soudních lékařů z odborné Společnosti soudního lékařství a soudní toxikologie ČLS JEP pod vedením prof. MUDr. Oldřicha Fryce. Vznikala v součinnosti s praktickým lékařem MUDr. Petrem Herlem. Díky spolupráci editora z řad praktických lékařů a specialistů z daného oboru, je publikace zpracována přímo na míru všeobecnému praktickému lékaři. Z úvodu editora: I přes změny ve zdravotnictví patří VPL mezi lékaře, kteří musejí podle potřeby provést ohledání mrtvého, tj. konstatovat smrt, stanovit přibližnou dobu a příčinu smrti a vyplnit List o prohlídce zemřelého. (…) Lékaři provádějící ohledání zde najdou informa.. Zistiť viac >>Oftalmologie pro všeobecné praktické lékaře - Herle Petr Mazal Zdeněk,

Oftalmologie pro všeobecné praktické lékaře - Herle Petr Mazal Zdeněk, shop >>

Publikace je užitečným přehledem základních informací o očním lékařství a oční problematice, kterou by měl znát každý všeobecný praktický lékař. Měla by sloužit jako zdroj informací, které může všeobecný praktický lékař využívat v denní praxi, pokud se setká u svých pacientů s některými očními chorobami. V textu jsou zdůrazněny základní postupy u nejběžnějších očních problémů. Publikace vznikala v součinnosti oftalmologa a praktického lékaře. Z úvodu editora: Snahou bylo poradit čtenářům, co mají léčit sami, co mohou zkusit léčit sami a při neúspěchu léčby odeslat oftalmologovi, a konečně, co musejí oftalmologovi odeslat, aniž by se o léčbu pokoušeli. Rozsah publikace je však větší, než jsou nutné zn.. Zistiť viac >>Dermatovenerologie pro všeobecné praktické lékaře - Herle Petr Kuklová Ivana,

Dermatovenerologie pro všeobecné praktické lékaře - Herle Petr Kuklová Ivana, shop >>

V příručce jsou zpracována nejčastější dermatovenerologická onemocnění, s nimiž se všeobecní praktičtí lékaři setkávají ve svých ordinacích. Popsány jsou parazitózy, bakteriální, virová a mykotická onemocnění kůže, dále akné, rosacea, psoriáza, ekzémy, prekancerózy a kožní nádory. Do obsahu jsou zařazeny i pohlavní choroby, žilní insuficience a problematika bércových vředů. Z diferenciální diagnostiky je zařazeno téma pruritu. Příručka může sloužit jak pro další vzdělávání lékařů, tak i k přípravě k atestaci v oboru všeobecného lékařství. Publikace je doprovázena barevným obrazovým materiálem. Text je dílem kolektivu autorů z Dermatovenerologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze pod vedením doc. MUDr. Ivany Ku.. Zistiť viac >>Cvičíme s dětmi

Cvičíme s dětmi shop >>

Publikace Cvičíme s dětmi poslouží jako užitečná příručka k výuce vzdělávací oblasti Dítě a jeho tělo nejen v mateřských školách. Vedle potřebného metodického zázemí nabízí spoustu originálních námětů a zábavných aktivit, které jsou ověřeny praxí a garantovány editorským kolektivem z řad odborníků na předškolní výchovu a vzdělávání. I přes větší zaměření k jedné vzdělávací oblasti neztrácejí činnosti svůj integrovaný charakter a přispívají k celostnímu rozvoji dítěte. Autoři: Mgr. et Mgr. Zdeňka Engelthalerová.. Zistiť viac >>Rozvíjíme vnímání a tvořivost dětí - Hana Nádvorníková

Rozvíjíme vnímání a tvořivost dětí - Hana Nádvorníková shop >>

Publikace Rozvíjíme vnímání a tvořivost dětí poslouží jako užitečná příručka k výuce vzdělávací oblasti Dítě a jeho psychika a její podoblasti Poznávací schopnosti a funkce nejen v mateřských školách. Vedle potřebného metodického zázemí nabízí spoustu originálních námětů a zábavných aktivit, které jsou ověřeny praxí a garantovány editorským kolektivem z řad odborníků na předškolní výchovu a vzdělávání. I přes větší zaměření k jedné vzdělávací oblasti neztrácejí činnosti svůj integrovaný charakter a přispívají k celostnímu rozvoji dítěte... Zistiť viac >>Ortopedie pro všeobecné praktické lékaře - Ivan Müller,Petr Herle

Ortopedie pro všeobecné praktické lékaře - Ivan Müller,Petr Herle shop >>

Publikace přináší přehled aktuálních informací z oborů Ortopedie. V jednotlivých kapitolách byl použit princip regionálního postižení s uvedením nejčastějších syndromů pohybového systému ve smyslu vrozených vad, získaných vad, degenerativních nemocí, nemocí zánětlivých, metabolických, onkologických a ortopedicko-traumatologických. Text knihy vznikal za spolupráce specialisty Doc. MUDr. Ivana Müllera, CSc., a praktického lékaře MUDr. Petra Herleho, a tak je ideální příručkou, která by neměla chybět v knihovně žádného praktického lékaře. Výběr z recenze MUDr. Jiřího Konáše: Jsem velmi rád, že MUDr. Herle sebral odvahu a prolomil určitou bariéru, přes kterou se praktičtí lékaři báli přejít. Tou pomyslnou bariérou js.. Zistiť viac >>Rozvíjíme rozumové schopnosti dětí

Rozvíjíme rozumové schopnosti dětí shop >>

Publikace Rozvíjíme rozumové schopnosti dětí poslouží jako užitečná příručka k výuce vzdělávací oblasti Dítě a jeho psychika a její podoblasti Poznávací schopnosti a funkce nejen v mateřských školách. Vedle potřebného metodického zázemí nabízí spoustu originálních námětů a zábavných aktivit, které jsou ověřeny praxí a garantovány editorským kolektivem z řad odborníků na předškolní výchovu a vzdělávání. I přes větší zaměření k jedné vzdělávací oblasti neztrácejí činnosti svůj integrovaný charakter a přispívají k celostnímu rozvoji dítěte. Cílem ediční řady je přinést učitelkám v mateřských školách, ale také rodičům množství hravých a inspirativních námětů s metodickou podporou pro správn.. Zistiť viac >>Urologie pro všeobecné praktické lékaře - Petr Macek a kolektiv

Urologie pro všeobecné praktické lékaře - Petr Macek a kolektiv shop >>

Obsahuje nejčastější onemocnění, s nimiž se všeobecní praktičtí lékaři setkávají ve své praxi z oboru urologie. Může posloužit též jako studijní text k atestaci. Jedním s cílů příručky bylo stanovit kompetence všeobecného praktického lékaře v diagnostice a léčbě urologických onemocnění a hranice, které by již neměl překročit. Publikace vznikla ve spolupráci praktického lékaře a editora MUDr. Petra Herleho s přednostou Urologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, Prof. MUDr. Tomášem Hanušem, DrSc., a jeho asistentem MUDr. Petrem Mackem, Ph.D., FEBU. Z úvodu editora: V příručce najdete velmi potřebné kapitoly o neodkladných stavech v urologii, např. při poraněních ledviny, retenci moči, parafimóze a dalších. Dále kapitolu o.. Zistiť viac >>Léčebná rehabilitace ve vybraných oborec - Dobroslava Jandová, Tomáš Mixa

Léčebná rehabilitace ve vybraných oborec - Dobroslava Jandová, Tomáš Mixa shop >>

Osmý titul ediční řady soustřeďuje kapitoly věnované balneologii, léčebné tělesné výchově, možnostem léčby zdravotních důsledků pravidelné činnosti na počítači, rozdílům mezi fi tness a wellness s ohledem na rehabilitační přínos wellness procedur... Zistiť viac >>Rozvíjíme enviromentální cítění dětí - Jenny Andresková a kolektív

Rozvíjíme enviromentální cítění dětí - Jenny Andresková a kolektív shop >>

Publikace Rozvíjíme environmentální cítění dětí přináší velké množství originálních činností a námětů důležitých pro rozvoj vztahu dětí k přírodě. Zahrnuty jsou jak delší projekty rámované vybraným tématem, tak také dlouhá řada kratších aktivit, které lze provádět podle možností a potřeby. Kniha se tak stane Vaším užitečným pomocníkem při environmentálním vzdělávání dětí předškolního věku... Zistiť viac >>Diferenciální diagnostika v neurologii - Petr a kolektiv Herle

Diferenciální diagnostika v neurologii - Petr a kolektiv Herle shop >>

"První díl z ediční řady Diferenciální diagnostika je publikací určenou lékařům všech odborností. Tento díl je zaměřen více na neurologické příznaky, ačkoli některé příznaky mohou být projevem i jiných onemocnění než neurologických, proto přesahuje i do jiných odborností (např. revmatologie, interna, chirurgie). Na vytvoření díla se podílelo devět lékařů a je zde uvedeno devět příznaků: primární a sekundární bolesti hlavy, poruchy spánku, bezvědomí, poruchy paměti, třes, bolest a slabost v končetině a poruchy chůze. ".. Zistiť viac >>Pravda - Melanie Raabeová

Pravda - Melanie Raabeová shop >>

Před sedmi lety beze stopy zmizel při cestě do Jižní Ameriky bohatý obchodník Philipp Petersen. Od té doby vychovává jeho žena Sarah jejich společného syna sama. Náhle obdrží nečekanou zprávu, že je Philipp naživu. Sarah však zmítají rozporuplné pocity. Má za sebou tvrdé časy, ale konečně se dokázala odpoutat od minulosti. Její manžel se objeví v naprosto nevhodnou dobu. Co bude dál? Mají oni dva ještě šanci na společnou budoucnost? Je připravená na všechno, jen na to jediné ne: Muž, který vystoupí z letadla, není ten, za koho se vydává. To není její manžel. Je to Cizinec. A Sarah si okamžitě uvědomí: Když ho teď odhalí, může ztratit úplně všechno: muže, své dítě, celý svůj zdánlivě tak dokonalý život….. Zistiť viac >>Klinická imunologie a alergologie pro všeobecné praktické lékaře - Jiřina Bartuňková, Petr Panzner

Klinická imunologie a alergologie pro všeobecné praktické lékaře - Jiřina Bartuňková, Petr Panzner shop >>

Výskyt chorôb z porúch imunity v posledných rokoch narastá. Vo vyspelých krajinách je v súčasnom období narastajúci výskyt alergických ochorení. Každý piaty človek je alergikom a 5% obyvateľstva trpí autoimunitnými ochoreniami. Z imunologického výskumu sa do praxe dostávajú nové poznatky z oblasti laboratórnej diagnostiky, ale aj z oblasti biologickej liečby. Najviac priestoru v brožúre je venovaný alergickým ochoreniam, s ktorými prichádza praktický lekár najviac do kontaktu a podieľa sa na ich liečbe... Zistiť viac >>Metody a aktivity dramatické výchovy v p

Metody a aktivity dramatické výchovy v p shop >>

Publikace prostřednictvím praktických činností dokládá, jak lze s využitím metod dramatické výchovy rozvíjet různé oblasti vývoje dítěte předškolního věku. Jednotlivé části publikace se zaměřují na klasické české pohádky, environmentální tematiku nebo činnosti k rozvoji komunikativních dovedností předškolního dítěte. Právě metody dramatické výchovy jsou jedním z nejlepších způsobů, jak splnit požadavky na současné předškolní vzdělávání, protože se díky nim děti učí na základě svých vlastních prožitků, emocí, smyslového poznávání a přímé činnosti. Toto učení se děje formou hry, která je předškolnímu dítěti nejbližší. Publikace je určena pedagogům mateřských škol, ale i studentům pedagogickýc.. Zistiť viac >>Česká škola a žáci ze zahraničí - Jitka Kendíková

Česká škola a žáci ze zahraničí - Jitka Kendíková shop >>

Publikace je určena pro ředitele a pedagogy českých škol, kteří mají mezi svými žáky-cizince či české děti žijící v zahraničí. Věnuje se žákům, kteří plní povinnou školní docházku v zahraničí, a problémům, jež mohou nastat při návratu těchto dětí do českých škol. Naleznete zde základní legislativní pravidla, kterými se daná problematika řídí, vzory mnohých dokumentů a tiskopisů... Zistiť viac >>Školák se speciálními vzdělávacími potře - Jitka Kendíková

Školák se speciálními vzdělávacími potře - Jitka Kendíková shop >>

Publikace Školák se speciálními vzdělávacími potřebami přináší nápady, jak pracovat s těmito žáky v průběhu plnění školní docházky, a to jak ve výuce, tak mimo ni... Zistiť viac >>
Rybka Publishers, s.r.o.     Rudolf Sikora     Royal Flush CZ s.r.o.     Rowman & Littlefield International     Rottová     Rosmány Karol     Rosa Music     Rosa Classic     Roland Torsten Advertising, s.r.o.     Robimaus     Robert Pilch - BROKILON     Robert Michalčík     RNDr. Martin Slavík - ATOLIA     RNDr. Ján Bienik CSc. - Eko - Konzult     RNDr. Daniel Kollár - Dajama     RJAR s.r.o.     RIPPLE, s.r.o.     Ringier Axel Springer SK, a. s.     Richterová Henrieta     Richard Lunter - KICOM     Řezníčková Blanka     REZILIENCIA, s. r. o.     2020 Široký výber kníh za skvelé ceny! Kontakt