VEDA

BARBARA VON CILLI -Die Schwarze Königin (1392 - 1451) - Daniela Dvořáková

BARBARA VON CILLI -Die Schwarze Königin (1392 - 1451) - Daniela Dvořáková shop >>

Die Lebensgeschichte einer ungarischen, römisch-deutschen und böhmischen Königi Nur selten erlitt eine mittelalterliche Frauengestalt seitens der Schriftsteller und Historiker soviel Unrecht und ging mit solch schlechtem Ruf wie Königin Barbara von Cilli in die Geschichte ein. In der Literatur wird Barbara seit mehreren Jahrhunderten systematisch geschmäht. Die ersten Werke, die ein negatives Bild über sie verbreiteten, entstanden schon in der Zeit ihres Todes oder sogar noch während ihres Lebens, und sie ging als Schwarze Königin oder Deutsche Messalina ins historische Bewusstsein ein. Die Autorin hat auf überraschende Weise den Ursprung der negativen Legende über Barbara von Cilli sowie ihre Urheber entdeckt. Auf Grund einer detaillierten Analyse der bis jetzt unbekannten hist.. Zistiť viac >>Věda - 2. vydání - Adam Hart - Davis

Věda - 2. vydání - Adam Hart - Davis shop >>

Tato jedinečná kniha vypráví příběh vědeckého pokroku od vynálezu kola až po řešení klimatických změn ve 21. století. Zachycuje všechny klíčové okamžiky nových objevů a ukazuje, jak lidé a jejich myšlenky a vynálezy měnili náš svět. Encyklopedie Věda, vybavená nádhernými fotografiemi a názornými ilustracemi, představuje i ta nejsložitější témata jednoduchým a srozumitelným způsobem, zpřístupňujícím tak lidské vědění čtenářům všech věkových kategorií. Nové vydání je naprosto shodné s původním, pouze není baleno v ochranném kartónovém boxu... Zistiť viac >>Pro virtute et merito - Igor Graus

Pro virtute et merito - Igor Graus shop >>

Panovnícke, dynastické, pontifikálne, záslužné a dámske rady a dekorácie Vyznamenania vo faleristickom ponímaní, čiže nositeľné a neprenosné ocenenia zásluh, majú svoj pôvod v období stredoveku. Do definitívnej podoby, v akej ich poznáme dnes, sa však vyvíjali niekoľko nasledujúcich storočí. Hoci ich vývoj v rozličných oblastiach Európy prebiehal odlišne, postupom času sa čoraz viac unifikovali vzájomným ovplyvňovaním a napodobňovaním. Časom sa prakticky v každom štáte sveta vyprofilovala ucelená sústava vyznamenaní. Publikácia podrobne mapuje zložitý proces formovania vyznamenaní vznikajúcich nielen v dôsledku transformácie laických rytierskych rádov z politicko-mocenských inštitúcií na inštitúty poskytujúce formálne pocty, .. Zistiť viac >>Veda, 2. vydanie

Veda, 2. vydanie shop >>

„Ničoho v živote sa nemusíme báť, musíme to iba pochopiť.“ Maria Curieová-Skłodowská Táto pozoruhodná prehľadná kniha rozpráva príbeh vedeckého pokroku od vynájdenia kolesa až po riešenia zmeny podnebia v 21. storočí. Zachytáva všetky rozhodujúce okamihy, v ktorých objavy vznikli, a ukazuje, ako predstavy, vynálezy a jednotlivci, čo sa za nimi skrývajú, zmenili náš svet. Vďaka nádherným ilustráciám a prístupnému textu vysvetľuje aj tie najzložitejšie témy jasnejšie než ktorákoľvek dosiaľ vydaná kniha... Zistiť viac >>Rukopisy královédvorský a zelenohorský a česká věda (1817-1885) - Dalibor Dobiáš

Rukopisy královédvorský a zelenohorský a česká věda (1817-1885) - Dalibor Dobiáš shop >>

Soubor studií s komentovanou antologií textů Rukopisy královédvorský a zelenohorský a česká věda (1817–1885) představuje a dokumentuje proměny vztahu české společnosti k Rukopisům královédvorskému a zelenohorskému v letech 1817–1885. Na případě vědní a do diskursu vědy vstupující recepce studuje to, jak „starobylé“ Rukopisy fungovaly při formování novodobého českého národa v 19. století a jeho identitních modelů v dialogu s Evropou. V obou Rukopisech, situovaných v případě některých skladeb do doby českého pohanství, přitom nalézá okruhem falzátorů (re)konstruované, dobově vlivné doklady původní přirozené kultury Čechů, jejich společenských a uměleckých hodnot a vzdělanosti. Rozlišuje Rukopisy od sebe a sleduje jej.. Zistiť viac >>Věda jde k lidu! - Doubravka Olšáková

Věda jde k lidu! - Doubravka Olšáková shop >>

Jen málokdo ví, že dnes již kultovní snímek Karla Zemana Cesta do pravěku byl součástí široké a komunistickou stranou privilegované výchovy obyvatelstva k ateismu. Vše však do sebe zapadá: cesta čtyř chlapců proti proudu času mapovala jednotlivé etapy formování Země až po samý počátek života na Zemi. Na konci jejich cesty nestál Bůh, ale Darwin. Je třeba hledat kořeny českého ateismu právě v úspěšné kampani komunistického režimu za ateistickou výchovu mas? Čerpá dnes ze stejných zdrojů kolektivního vědomí i naše víra v bezpečnou atomovou energii? A co naše touha přetvářet přírodu? Kniha Věda jde k lidu! vysvětluje, proč se stala popularizace vědy jedním ze základních stavebních kamenů komunistického režimu, i to, jak s.. Zistiť viac >>Homeopatická věda - George Vithoulkas

Homeopatická věda - George Vithoulkas shop >>

Základ moderního předepisování. Věhlasné dílo nejznámějšího homeopata současnosti. Správné vyšetření, analýza, vedení případu, komplikované případy, grafy dynamiky působení léku, metoda v teorii a praxi. Standardní dílo moderní homeopatie... Zistiť viac >>Bjornstjerne Bjornson - Milan Žitný, Marianna Oravcová

Bjornstjerne Bjornson - Milan Žitný, Marianna Oravcová shop >>

Pre Nórov bol Bjornson zapálený bojovník za samostatnosť Nórska, autor národnej hymny a tvorca moderného nórskeho divadla a literatúry. Pre Slovákov bol kľúčová politická osobnosť na začiatku 20. storočia, aktívny a kritický člen mierového hnutia, významný politický mysliteľ a zapálený publicista, ktorý poznal a chápal situáciu malých národov v Európe. Bol prvý a do vystúpenia Roberta Williama Setona-Watsona aj jediný, kto v početných článkoch venoval osobitnú pozornosť popieraniu politických a ľudských práv Slovákov žijúcich v uhorskom kráľovstve, súčasti rakúsko-uhorskej monarchie. Na Slovensku boli Bjornsonove aktivity známe a jeho články vyvolávali širokú, nadšenú a vďačnú odozvu. Posledné roky pred svojou smrťou sa s.. Zistiť viac >>Slovník súčasného slovenského jazyka A - G

Slovník súčasného slovenského jazyka A - G shop >>

V prvom zväzku (A - G) viaczväzkového slovníka na 1134 stranách nájdete informácie o 30 293 heslových slovách: * výklad významu * gramatickú charakteristiku * normatívne a štylistické hodnotenie * synonymá a antonymá * príklady používania slov čerpané z bohatých a autentických jazykových zdrojov * mnoho ďalších užitočných údajov. Slovník obsahuje 3680 frazeologizmov a iných ustálených spojení. Zachytáva základnú terminológiu z viac ako 100 vedných oblastí. Súčasťou slovníka je osobitná príloha obsahujúca názvy obcí a ich častí na Slovensku s príslušnými obyvateľskými menami. Pri tvorbe slovníka sa využívali počítačové metódy a databáza Slovenského národného korpusu obsahujúca v súčasnosti 300 miliónov textových .. Zistiť viac >>Slovník súčasného slovenského jazyka H - L

Slovník súčasného slovenského jazyka H - L shop >>

Slovník obsahuje 4397 frazeologizmov a iných ustálených spojení. Uvedením 10 638 odborných pomenovaní (slov i spojení) slovník zachytáva základnú terminológiu z viac ako 100 vednych oblastí. Výkladový slovník slovenského jazyka má zaplniť medzeru v našej kultúrnej sfére už vyše 35 rokov. Predchodcom tohto slovníka typovo je Slovník slovenského jazyka, ktorý vychádzal v roku 1959 až 1968. Nový slovník obsahuje na 1 130 stranách 30-tisíc heslových slov a v rámci toho aj výklad významu, dramatickú charakteristiku, normatívne a štylistické hodnotenie, antonymá, synonymá ako aj mnoho ďalších informácií. Slovník ako celok bude zahŕňať okolo 200 tisíc slov v približne siedmich zväzkoch... Zistiť viac >>Slovník súčasného slovenského jazyka M - N

Slovník súčasného slovenského jazyka M - N shop >>

Vo VEDE, vydavateľstve SAV, vyšiel tretí zväzok (M – N) z viaczväzkového Slovníka súčasného slovenského Jazyka, ktorý pripravili pracovníci Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV (hlavná redaktorka S. Jarošová). Za cieľ si kladie vyplniť vyše tridsaťpäť rokov trvajúce vákuum vo vydávaní výkladových slovníkov väčšieho rozsahu. Používateľ nájde v slovníku na 1 104 stranách informácie o 16 815 heslových slovách: - výklad významu, - gramatickú charakteristiku, - normatívne a štylistické hodnotenie, - synonymá a antonymá, - príklady použitia slov čerpané z bohatých a autentických jazykových zdrojov, - a mnoho ďalších užitočných údajov. > Slovník obsahuje 4 654 frazeologizmov a iných ustálených spojení. Zachytáva zák.. Zistiť viac >>Kráľova studňa - Veľká Fatra

Kráľova studňa - Veľká Fatra shop >>

Povesť hovorí, že pod vrcholom Krížnej hole, na rozhraní troch panstiev, sa stretli pastieri oviec. Jeden prichádzal zo Zvolenskej, druhý z Turčianskej a tretí z Liptovskej stolice. Slnko pálilo, a tak bolo treba ovce napojiť. A tu nastal spor o to, ktorému panstvu patrí prameň. V zápale hádky ich zrazu niekto oslovil. Bol to sám kráľ Matej Korvín, ktorý sa vracal z poľovačky: Kvôli čomuže sa sporíte? pýta sa. Každý pastier sa mu vyrozprával a posťažoval. Matej Korvín sa zamyslel a z moci panovníka riekol: Keďže sa neviete dohodnúť, prameň bude patriť mne! Bude to moja Kráľova studňa!" Kráľova studňa, ktorej je venovaná táto prekrásna výpravná publikácia, leží v čarovnom, pomerne členitom horskom prostredí na juhu najvyššej h.. Zistiť viac >>Rivali a partneri studenej éry

Rivali a partneri studenej éry shop >>

Studená vojna nebola žiadny abstraktný pojem, mala svoje konkrétne prejavy a svojich protagonistov. Jej aktéri hrali, v závislosti od významu krajiny, kartami rôznej výšky. Esá, králi i pešiaci. Najvyššie karty držali v rukách Američania a Sovieti, i keď z času na čas vytiahli eso z rukáva aj takí hráči, ktorí existovali skôr ako regionálni demokratickí politici či lokálni diktátori. Kniha Rivali a partneri studenej éry sa zameriava na šampiónov studenej vojny. Avšak výberovo nenecháva bokom ani tých, čo v nej hrali druhú a tretiu ligu. Vznikla tak zdanlivo homogénna masa osobností. V tomto subjektívnom výbere za skutočné esá studenej vojny možno považovať najmä Churchilla, Stalina, Kennana, Kennedyho , Johnsona, Adenauera, de Gaulla, Nix.. Zistiť viac >>Palatín Mikuláš Esterházy - Diana Duchoňová

Palatín Mikuláš Esterházy - Diana Duchoňová shop >>

Predkladaná kniha je prepracovaným a doplneným vydaním vedeckej publikácie Palatín Mikuláš Esterházy a jeho dvor. Spoločnosť, normy, rituály každodennosti. Dvor palatína Mikuláša Esterházyho (1583 - 1645) predstavoval v Uhorsku mocenské a politické centrum, bol priestorom umenia, mocenatúry a okázalým javiskom reprezentácie. Neodmysliteľnou súčasťou dvorskej spoločnosti boli okrem familiárov, mládencov a šľachtických učňov aj osoby, ktoré mali na starosti bezproblémový chod dvora. Zabezpečovali duchovné využitie, comfort, pohodlie, ale aj základné záležitosti, medzi ktoré patrilo stravovanie, hygiena či odievanie. Na dvore, mieste prelínania dvoch svetov, privátneho i verejného, sa odohrávali všetky procesy a rituály každodenného živo.. Zistiť viac >>Od symbolu k slovu - Miriam Hlavačková

Od symbolu k slovu - Miriam Hlavačková shop >>

Kolektív slovenských a českých historikov - vrátane hudobnej historičky a historika umenia - približuje v jednotlivých kapitolách tejto knihy rozmanité podoby komunikácie stredovekých ľudí. V čom sa podobalo a v čom bolo úplne odlišné dorozumievanie vtedy a dnes? Aké informácie sa šírili alebo utajovali, aká bola ich výpovedná hodnota a aké vzdialenosti či prekážky bolo potrebné prekonávať pri odovzdávaní posolstva? Nezapôsobili obrazové symboly, rituály a gestá oveľa účinnejšie ako hovorené slovo? Pri hľadaní odpovedí na tieto, ale aj viaceré iné otázky autori zároveň čitateľovi ponúkajú pohľad na svet, v ktorom každodenný priebeh života sprevádzal zvuk zvonov, najďalej sa dovidelo z hradnej či mestskej veže a dôležité spr.. Zistiť viac >>Autoimunita a autoimunitné choroby - Milan Buc

Autoimunita a autoimunitné choroby - Milan Buc shop >>

V ostatných desaťročiach patogenéza mnohých chorôb doznala svojho spresnenia a viaceré choroby sa z pôvodných „idiopatických“ stali autoimunitné. Vznikla tak oblasť, ktorej bolo tiež treba venovať pozornosť a poznatky o autoimunite sprostredkovať širokej odbornej verejnosti. Tento cieľ si kládla monografia Autoimunita a autoimunitné choroby, ktorá vyšla r. 2005. Vývoj sa však nezastavil, pribudli nové poznatky, ktoré spresnili alebo aj úplne zmenili pohľad na patogenézu autoimunitných chorôb, doplnili ich genetickú determináciu a predovšetkým v praxi sa v značnej miere presadila imunoterapia. Všetky tieto faktory prinútili autora, aby vydal druhé vydanie tejto monografie. Nešlo však len o púhe doplnenie kapitol o nové údaje, ale pretože pokr.. Zistiť viac >>Landscape considerations in spatial planning

Landscape considerations in spatial planning shop >>

This book is intended to deal primarily with the current trends in the theory of integration of landscape aspects in spatial planning and development processes. Ultimately, the need for integrating planning, particularly land use planning, landscape planning and impact assessment, is also a part of discussion. In this book landscape considerations practice in European countries is covered, with a special focus on Slovakia. The aim has been to draw together information about landscape decision-making approaches and cases that illustrate current practice and lessons from experience. This provides baseline material for landscape academic forum and members of the public to let them know what they should request. We hope that this will also be of wider interest and help to many professions in s.. Zistiť viac >>Možné světy v humanitních vědách - Allén Sture

Možné světy v humanitních vědách - Allén Sture shop >>

Možné světy v humanitních vědách, v umění a v přírodních vědách shrnují materiály z 65. Nobelova sympozia, které se konalo 11.–15. srpna 1986 v Lidingö u Stockholmu. Nobelova sympozia jsou sérií vědeckých konferencí na aktuální problémy vědeckého bádání v různých oborech, v tomto případě se zaměřením na problematiku fikčních světů. Pozoruhodná interdisciplinarita sborníku prokazuje relevanci a užitečnost teorie (sémantiky) možných světů pro širokou oblast lidského poznání a vědění (oddíly filozofie, lingvistika, literatura a umění, přírodní vědy), což dokládá i výběr autorů, významných vědců a filozofů 20. století, k nimž patří Thomas S. Kuhn, Jaakko Hintikka, Barbara H. Partee, Lars Gyllensten, Umberto Eco, .. Zistiť viac >>Stránska - Eva Horváthová, Gabriel Nevizánsky

Stránska - Eva Horváthová, Gabriel Nevizánsky shop >>

Ostrožná poloha Mogyorós, v katastrálnom území obce Stránska, sa stala v rokoch 1985 1988 prvou a doposiaľ aj jedinou systematicky skúmanou lokalitou badenskej kultúry na území Gemera. Vedením terénnych prác boli poverení G. Nevizánsky z Archeologického ústavu SAV v Nitre a Š. B. Kovács, bývalý pracovník Gemerského múzea v Rimavskej Sobote. Poslednú, štvrtú výskumnú sezónu viedol G. Nevizánsky samostatne. Publikácia je zameraná na kompletné vyhodnotenie dokumentácie a archeologických nálezov pochádzajúcich zo sídliska. Archeologický materiál zo Stránskej, z polohy Mogyorós, tvorí súčasť zbierkového fondu Gemerského múzea v Rimavskej Sobote. Výnimkou je len archeozoologický materiál, ktorý je deponovaný v Archeologickom ústave SAV .. Zistiť viac >>Ako sa rodia a žijú slová I. + II. - Klára Buzássyová

Ako sa rodia a žijú slová I. + II. - Klára Buzássyová shop >>

Dvojzväzková publikácia Ako sa rodia a žijú slová I, II. Výber z diela Kláry Buzássyovej vyšla pri príležitosti životného jubilea tejto významnej slovenskej jazykovedkyne. Jadro práce tvoria tri tematické bloky, ktoré len v hrubých líniách rámcujú jednotlivé oblasti záujmu K. Buzássyovej. Prvý zväzok obsahuje Predhovor, Editorské poznámky, analytickú štúdiu editoriek Klára Buzássyová v kontexte slovenskej a európskej jazykovedy a prvý tematický blok Význam slova: lexikálna a gramatická sémantika v pohybe so 42 štúdiami. Druhý zväzok zahŕňa zvyšné dva tematické bloky – Tvorba slova: dynamika odvodzovacích procesov a Kultúra slova: sociolingvistický a pragmatickolingvistický pohľad so 43 štúdiami. Niektoré štúdie pôvodne publi.. Zistiť viac >>Architektúra seicenta - Petr Fidler

Architektúra seicenta - Petr Fidler shop >>

Kniha Petra Fidlera je obsiahle a koncepčne veľkoryso spracovaný dlhoročný výskum architektúry baroka 17. storočia v Rakúsku, Čechách, na Morave a čiastočne v Uhorsku - s prevahou materiálu zo Slovenska. V metodicky prehľadnom usporiadaní autor spracováva tému od začiatkov prítomnosti talianskych architektov, staviteľov až po tovarišov a iné osoby spojené so staviteľstvom v zaalpskom habsburskom súštátí cez zvláštnosti a rozvoj ich činnosti, rozoberá ich stavebné aktivity z hľadiska objednávateľov (v prvom rade dvora a dvorskej šľachty, zámožných šľachtických a cirkevných mecenášov), venuje sa životu a dielu jednotlivých významných architektov, staviteľov, rozvetveným staviteľským rodinám a ich „firmám”. Precízne analyzuje typ.. Zistiť viac >>Věda - 3.vydání - Adam Hart-Davis

Věda - 3.vydání - Adam Hart-Davis shop >>

Tato jedinečná kniha vypráví příběh vědeckého pokroku od vynálezu kola až po řešení klimatických změn ve 21. století. Zachycuje všechny klíčové okamžiky a osobnosti v dějinách přírodních a technických věd a zvláště podrobně se věnuje přelomovým teoriím, objevům a vynálezům i cestě k jejich využití v praxi. Encyklopedie Věda vysvětluje neotřele a názorně i ta nejsložitější témata a s nevšední lehkostí doplňuje znalosti každého z nás. V této edici se připravuje: (obálky Dějiny, Země, Umění, Vesmír a Zvíře).. Zistiť viac >>Ájurvéda - Kompletní průvodce teorií a p - Ačárja Balkrišna

Ájurvéda - Kompletní průvodce teorií a p - Ačárja Balkrišna shop >>

Díky této knize snadno pochopíte základní principy tělesné konstituce, různých onemocnění i příslušných léčebných metod. Základní principy ájurvédy jsou také poprvé ilustrovány inspirativními, esteticky ztvárněným obrazovým materiálem. Jsem pevně přesvědčen o tom, že člověk, který tuto knihu prostuduje a realizuje zde zachycenou moudrost, může prodloužit svůj věk klidně až do sta let. Tuto knihu by si měl přečíst každý, kdo chce získat základní poznatky o tělesné konstituci, stravě, životním stylu a zdraví. „Arogja (zdraví) je základním a přirozeným právem každého člověka.“ Svámi Ramdev Ačárja Balkrišna je významným představitelem indické duchovní tradice jógy a ájurvédy. Je jedním z popularizáto.. Zistiť viac >>Heraldica sanctorum - Ladislav Vrtel

Heraldica sanctorum - Ladislav Vrtel shop >>

Po Heraldickom katechizme a Heraldických symboloch vychádza tretia z heraldických príručiek vydávaných v edícii Libelli heraldici. Heraldica sanctorum - čiže slovné, ale tiež obrazové poučenie o heraldickom vyjadrení Najsvätejšej trojice, Panny Márie, ako aj o zobrazovaní a rozpoznávaní jednotlivých svätcov v erboch. V stredoveku v čase rozkvetu, heraldiky a všeobecného používania erbov, prežívala jeden zo svojich vrcholov aj úcta k svätým. Zobrazovali sa v nespočetných výtvarných, maliarskych, sochárskych či zlatníckych dielach. Keďže skutočnú ľudskú podobu svätcov nik nepoznal, umelci ich odlišovali pridávaním atribútov, predmetov, ktorými sa navzájom odlišovali. Napríklad k postave apoštola Petra sa pridávali kľúče, k postav.. Zistiť viac >>100 rokov časopisu PRÁVNY OBZOR 1917-2017

100 rokov časopisu PRÁVNY OBZOR 1917-2017 shop >>

Právny obzor založil JUDr. Emil Stodola, významný slovenský právnik, advokát a prvý predseda Zväzu advokátov na Slovensku. Dlhodobo sa zaoberal myšlienkou teoretickej práce v oblasti práva a s tým spojenou myšlienkou založiť právnický časopis písaný v slovenčine.Začiatkom minulého storočia bola čoraz naliehavejšou potreba, aby sa odborné právnické články písali po slovensky, aby sa utvorilo a zdokonalilo slovenské právne názvoslovie. Pred sto rokmi v júli 1917 vyšlo v Budapešti prvé číslo Právneho obzoru v slovenskom jazyku. Právny obzor je teda najstarší odborný časopis na Slovensku, ktorý od svojho vzniku bez prerušenia vychádza až dodnes. Hlavné zameranie a úlohy časopisu sformuloval E. Stodola už v úvode prvého čísla Príhlas.. Zistiť viac >>Láska na první steh - šití není žádná věda

Láska na první steh - šití není žádná věda shop >>

Šití není žádná věda a nejlepší způsob, jak se to naučit, je hned začít. Tato kniha vám v tom pomůže. Každá kapitola se zabývá jedním projektem – od jednoduchého šátku, přes složitější pyžamo, sukni, halenku až po komplikovanější šaty. Jednotlivé postupy jsou srozumitelně popsány krok za krokem za pomoci názorných fotografií, ale také od techniky k technice, od absolutních začátků, jako je navlékání nitě do šicího stroje, až po kompletní ušití oděvu. Doplňkem knihy jsou papírové střihy k jednotlivým modelům, každý z nich v různých velikostech a s možností různých délek. Staňte se sebevědomou švadlenkou, která si dokáže zaplnit skříň krásnou, vlastnoručně ušitou garderobou, kterou bude s radostí nosit! Z.. Zistiť viac >>Ájurvéda léčení a vaření - Přírodní léčitelství a gastronomie v indické tradici - Elisabeth Veit

Ájurvéda léčení a vaření - Přírodní léčitelství a gastronomie v indické tradici - Elisabeth Veit shop >>

Přírodní léčitelství a gastronomie v indické tradici. Léčení a vaření s ájurvédou, přírodní léčitelství a gastronomie v indické tradici. Indické koření, oleje, léčivé byliny a drahokamy - ájurvéda je tisíce let staré vědění o zdravém, dlouhém a štěstí přinášejícím životě. Předané a neustále dále rozvíjené recepty a pokyny se prosadily i v západním světě. Léčivé účinky této celostní medicíny jsou už dlouho uznávány - k prospěchu těla, ducha a duše. Dr. phil. Elisabeth Veit v této mimořádné knize ukazuje, jak můžete využít léčivou sílu ájurvédy: vedle nauky o energii a třech typech tělesné konstituce v ní najdete přehled o ájurvédském koření a léčivém rostlinstvu od A do Z, dále pak 65 receptů s.. Zistiť viac >>Historické štruktúry poľnohospodárskej krajiny Slovenska

Historické štruktúry poľnohospodárskej krajiny Slovenska shop >>

Dielo prináša viacero nových vedeckých poznatkov vo sfére výskumu historických štruktúr krajiny, pričom väčšina z nich vychádza z autentického vlastného terénneho výskumu. Po úvodných teoretických východiskách a metodológii práce sa autori zaoberajú historickými štruktúrami poľnohospodárskej krajiny v rôznych kontextoch. Záverečné tri kapitoly sa venujú možným scenárom vývoja krajiny (na vybranom príklade Liptovskej Tepličky), prehľadu jestvujúcich právnych nástrojov na zachovanie historických štruktúr poľnohospodárskej krajiny a SWOT analýze týchto štruktúr... Zistiť viac >>Dubček

Dubček shop >>

Alexander Dubček patril v roku 1968 k najznámejším a najpopulárnejším politikom v Európe. Bol ikonou československej jari a pre obyvateľov socialistického Východu aj kapitalistického Západu stelesňoval predstavy o inom, lepšom a dôstojnejšom živote. V Československu sa po dlhom čase objavil politik, ktorý dokázal spájať spoločnosť. Podobne ako pred ním Tomáš Garrigue Masaryk, aj A. Dubček zosobňoval optimistické očakávania týkajúceho sa budúceho vývoja. Dubček bol typickým dieťaťom komunistického hnutia prvej polovice 20. storočia. Nepoznal lepšiu alternatívu ako socializmus a jeho výchova v duchu tohto ideálu bola úplná. Nebol však intelektuálom a nádeje, ktoré vkladal do komunizmu, boli jednoduché a pragmatické. Jeho predstavy nepr.. Zistiť viac >>Kvapalinová chromatografia, hmotnostná spektometria a ich kombinácie vo farmaceutickej a biomedicínskej analýze

Kvapalinová chromatografia, hmotnostná spektometria a ich kombinácie vo farmaceutickej a biomedicínskej analýze shop >>

Prvá slovenská vysokoškolská učebnica zo špecializovaných oblastí analytickej a farmaceutickej chémie: kvapalinovej chromatografie (LC), hmotnostnej spektrometrie (MS) a ich kombinácií (LC-MS), je určená pre študentov farmaceutických fakúlt vo všetkých troch stupňoch štúdia, ale aj poslucháčom prírodovedných alebo technických odborov a vedeckovýskumným pracovníkom so zameraním na analytickú a aplikovanú analytickú chémiu a farmaceutickú chémiu. Kniha je členená na niekoľko logicky nadväzujúcich odborných kapitol: (i) teoretickú časť k metodickému celku LC, (ii) teoretickú časť k metodickému celku MS, (iii) kapitolu prezentujúcu špecifiká spájania LC-MS, (iv) kapitolu venovanú validácii LC-MS a (v) komentovanú časť reprezentatívnyc.. Zistiť viac >>Jazyk a jazykoveda v pohybe II.

Jazyk a jazykoveda v pohybe II. shop >>

Zborník na počesť Slavomíra Ondrejoviča je súborom štúdií z vedeckej konferencie (Socio)lingvistika - perspektívy, limity a mýty, ktorá sa konala 11. - 13. 4. 2016 v Smoleniciach. Konferencu organizačne pripravil Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV. Do zborníka prispelo 56 autorov... Zistiť viac >>Slovník kolokácií prídavných mien v slovenčine

Slovník kolokácií prídavných mien v slovenčine shop >>

Po Slovníku slovných spojení. Podstatné mená sa v Slovníku kolokácií prídavných mien v slovenčine zachytáva spájateľnosť slov z ďalšieho slovného druhu. V novom slovníku sú spracované kolokačné profily 500 najfrekventovanejších prídavných mien vybraných zo Slovenského národného korpusu. Jednotlivé kolokačné profily predstavujú vzorku rôznych typov slovných spojení s prídavným menom, ktoré reálne fungujú v slovenských textoch. Okrem kolokácií typických spojení a ustálených viacslovných pomenovaní, ktoré tvoria základ kolokačného profilu každého prídavného mena, sú v rámci heslovej state osobitne vyčlenené frazémy a frázy. Slovník obsahuje aj štatistické prehľady, ktoré umožňujú čitateľovi porovnať spájateľnostn.. Zistiť viac >>Slovakia a European Story

Slovakia a European Story shop >>

This book, unique of its kind, informs the reader about the history and development of Slovakia and the Slovaks. The chapters focus on Slovakia’s political history as a nation living under Hungarian rule; the formation of a common democratic state with the Czechs since 1918; the subsequent fall of that state, destroyed by successive dictatorships imposed from abroad, and its eventual restoration. Although the reader learns about political, economic and social developments under the Communist regime, the book focuses on the years following the Velvet Revolution of 1989 and the Velvet Divorce of 1993: the new role of the churches, the new orientation of foreign policy towards the West, and the transformation of the centrally planned economy into a market economy. In 1993, Slovakia became a.. Zistiť viac >>Veda - detská encyklopédia - Chris Woodford, Steve Parker

Veda - detská encyklopédia - Chris Woodford, Steve Parker shop >>

Veda detská encyklopédia prináša množstvo zaujímavých faktov a úžasných obrázkov z fascinujúceho sveta vedy. Dozviete sa, čo sa deje v atómovom reaktore, koľko obyvateľov má termitisko, čo je to hudba, ako sa vrtuľník vznesie do výšky, čo sa stane, keď sa zmenia gény, ako rastliny využívajú slnečné svetlo na prípravu živín, ako funguje ohňostroj, ale aj oveľa, oveľa viac. Táto inšpiratívna encyklopédia vysvetľuje základné otázky prírodných vied – fyziky, chémie a biológie – od výbušných chemických reakcií až po inteligentné roboty. Objavte svet vedeckých dobrodružstiev! Pre čitateľov od 10 rokov Z anglického originálu Science: a children’s encyclopedia (Dorling Kindersley Limited, London 2015) preložil doc. RNDr. Mila.. Zistiť viac >>Židia na Slovensku po roku 1989 - Peter Salner

Židia na Slovensku po roku 1989 - Peter Salner shop >>

Monografia Židia na Slovensku po roku 1989 nedostala podtitul Komunita medzi budúcnosťou a minulosťou náhodou. Autor sa v nej usiluje priblížiť čitateľom komunitu, ktorá má "janusovský" rozmer. Jej príslušníci sa usilujú poznať a pochopiť, čo ich očakáva v dohľadných rokoch či desaťročiach a prispôsobiť sa tomu. Zároveň na nich neustále dolieha minulosť: vplyv slávnej aj ťažkej histórie, antisemitizmus, dôsledky holokaustu, viacnásobné násilné prerušenie, ale aj tlak ortodoxného judaizmu, ktorý pre mnohých dodnes tvorí etalón židovstva. Hoci v praxi väčšinou už nie je funkčný, určuje priebeh sviatkov či bohoslužieb, kultúru a spôsob života veriacich a do určitej miery ovplyvňuje aj ľudí, ktorí sa viery z rôznych dôvodov vz.. Zistiť viac >>Prečo? Ako? Kde? Encyklopédia pre malých zvedavcov - 2. vydanie - Ana Serna, Taida Íńigo

Prečo? Ako? Kde? Encyklopédia pre malých zvedavcov - 2. vydanie - Ana Serna, Taida Íńigo shop >>

Encyklopédia s nádhernými realistickými farebnými ilustráciami v netradičnom formáte a s mäkčenou väzbou pre deti od 5 rokov. Obsahuje päť základných tém – domáce a poľné zvieratá, ktoré deti spoznávajú najmä na dedine, divé zvieratá a morské tvory, pestrá príroda – vulkány, púšte, lesy, moria, obloha... pradávny svet dinosaurov a napokon človek, jeho telo a fungovanie. Encyklopédia je koncipovaná prostredníctvom otázok a odpovedí a naplnená mimoriadnym množstvom informácií, ktoré obohatia vedomosti dieťaťa prirodzeným spôsobom. Ilustrácie: Susaeta.. Zistiť viac >>Krátky slovník slovenského jazyka

Krátky slovník slovenského jazyka shop >>

Krátky slovník slovenského jazyka je typom výkladového slovníka, určeného pre širokú verejnosť. Obsahuje viac ako 60 000 slov, pričom zachytáva jadro slovnej zásoby s protiváhou jej okrajových oblastí, ako sú niektoré nové slová, zastarávajúce, knižné slová, ale aj hovorové a nespisovné výrazy... Zistiť viac >>Věda zvaná rodičovství - Margot Sunderland

Věda zvaná rodičovství - Margot Sunderland shop >>

Kniha se zabývá vztahem mezi rodiči a dětmi od nejútlejšího věku až po školáky.V kapitolách o dětském mozku, pláči, spánku, špatném chování, ustavení disciplíny atd. jsou vždy uvedeny praktické rady, jak reagovat na určité způsoby chování dítěte. První praktická příručka pro rodiče, která obsahuje fakta o optimální výchově. Poznáte, jak dotek, smích a hra stimulují tvorbu hormonů podněcujících schopnost milovat život. Dozvíte se pravdu o populárních postupech péče o dítě, která vychází z posledních výzkumů... Zistiť viac >>Kniha odpovědí - Technologie * Vesmír * Věda * Medicína - Bjorn Carey

Kniha odpovědí - Technologie * Vesmír * Věda * Medicína - Bjorn Carey shop >>

PÁR SLOV O MAGAZÍNU Časopis byl založen v roce 1872 a se 6,7 miliony čtenáři je nejčtenějším časopisem o vědě a technice na světě. Každý měsíc Popular Science přináší novinky z oblasti vědy, které ovlivňují náš každodenní život. Popular Science se řadí mezi nejdéle vydávané magazíny ve Spojených státech amerických. Vychází v pěti světových jazycích a v devíti zemích. Jeho webové stránky PopSci.com patří mezi nejnavštěvovanější internetové stránky o vědě... Zistiť viac >>100 záhad, které věda vysvětlila

100 záhad, které věda vysvětlila shop >>

Od úbytku včel po teorie konce světa a ještě dál. Odborníci časopisu Popular Science odhalí tajemství vesmíru a odpoví na 100 nejzapeklitějších vědeckých otázek. 100 záhad, které věda vysvětlila je rozděleno na kapitoly Hmota a energie, Vesmír, Lidské tělo, Země, Ostatní organismy a Lidské úspěchy a problémy. Objevujte záhady vesmíru, a získejte porozumění vůči nejnovějším teoriím o temné hmotě, černých dírách, cestování časem, a ještě mnohem víc... Zistiť viac >>Věda víra věčnost - Za hranice vědy a náboženství - Marie Mihulová, Milan Svoboda

Věda víra věčnost - Za hranice vědy a náboženství - Marie Mihulová, Milan Svoboda shop >>

Unikátní publikace se zabývá otázkami vědy i náboženství, a zároveň upozorňuje na jejich hranice, které si mnohdy samy vytvářejí. Poukazuje na jejich vliv v různých oblastech i perspektivy dalšího vývoje. Jednotlivá témata: paradoxy kvantové fyziky, záhady kosmu, nedostatky evoluční teorie, efektivnost školství, hranice vědecké medicíny, léčitelé a pavěda, mimotělní zkušenosti, znalosti starověkých civilizací, kosmické náboženství, tajemství lidského vědomí... Zistiť viac >>Mestské múzeum v Prešporku v kontexte doby (1868 - 1918) - Štefan Gaučík

Mestské múzeum v Prešporku v kontexte doby (1868 - 1918) - Štefan Gaučík shop >>

Publikácia opisuje 50 rokov existencie Mestského múzea v Bratislave, vtedajšom Prešporku. Od jeho založenia v roku 1868 do zániku Uhorska v roku 1918, keď malo maďarsko-nemecký charakter. Na území vtedajšieho uhorského štátu sa múzejníctvo ako historická disciplína v 19. storočí len rodilo a mestské múzeum prechádzalo rôznymi štádiami ideového, kultúrneho, múzejného, inštitucionálneho i nadregionálneho rozvoja. Po celý čas však bolo skôr dôležitým aktérom cestovného ruchu, než vedeckou inštitúciou, najmä vinou nedostatočného personálneho obsadenia, ale i múzejnej politiky mesta. Kniha je zaujímavým svedectvom vytvárania historickej pamäte tých čias... Zistiť viac >>Rádiológia pre stomatológov - Viera Lehotská, Alžbeta Kršáková

Rádiológia pre stomatológov - Viera Lehotská, Alžbeta Kršáková shop >>

Publikácia je v prvom rade určená študentom lekárskych fakúlt pre študijný program zubné lekárstvo. Má však ambíciu stať sa aj pomôckou pre stomatológov v ich každodennej praxi pri kresle či lôžku pacienta a počas prípravy na špecializáciu v odboroch zubného lekárstva. V častiach Všeobecná rádiológia a Špeciálna rádiológia pojednáva o princípoch a indikáciách jednotlivých zobrazovacích modalít a pracovných postupoch v rádiológii so základnou charakteristikou normálnych, ako aj patologických nálezov. V časti Zubná rádiológia poskytuje prehľad o zobrazovacích metódach v zubnom lekárstve s dôrazom na súčasné trendy, a to aj s opisom normálneho a patologického obrazu tkanív v orofaciálnej oblasti. Autorky na základe svojich odbo.. Zistiť viac >>Pavúky Slovenska

Pavúky Slovenska shop >>

Pavúky odjakživa fascinovali ľudí. Sú populárnou, prekrásnou a veľmi významnou skupinou živočíchov. Odmietavý postoj, alebo dokonca až fóbia u časti verejnosti je spôsobená najmä nedostatkom poznatkov a túto medzeru sa snažia autori knihy zaplniť. Viete koľko druhov pavúkov žije na Slovenku? A akú úlohu majú v prírode? Aj tieto informácie sa dočítate v populárno-náučnej knihe Pavúky Slovenska. Nájdete v nej nielen najnovší zoznam tu žijúcich druhov, ale aj prvé komplexné slovenské názvoslovie. Okrem toho sa dočítate ako takéto mená vznikajú, a kde sme sa s nimi už v minulosti stretli. Charakteristiku jednotlivých čeľadí dopĺňajú farebné fotografie, vďaka ktorým môžete jednotlivých zástupcov identifikovať v prírode. Navyše .. Zistiť viac >>Slovník slovenských prekladateľov umeleckej literatúry, 20. storočie (A - K)

Slovník slovenských prekladateľov umeleckej literatúry, 20. storočie (A - K) shop >>

Slovník slovenských prekladateľov umeleckej literatúry 20. storočia prostredníctvom portrétov takmer štyroch stoviek prekladateľov a ich výberových bibliografií prináša súhrnný obraz podstatnej časti knižnej produkcie diel svetovej literatúry, ktorá bola preložená a vydaná na Slovensku v 20. storočí. Poskytuje nielen profily osobností slovenského umeleckého prekladu, charakteristiku ich dominantného prekladateľského zamerania a prekladateľských poetík, ale vo svojej komplexnej podobe je aj svojho druhu dejinami recepcie svetovej literatúry na Slovensku v 20. storočí, kľúčovom pre slovenský preklad... Zistiť viac >>Hydrológia pôdy - Viliam Novák, Hana Hlaváčiková

Hydrológia pôdy - Viliam Novák, Hana Hlaváčiková shop >>

Hydrológia je vedná disciplína zaoberajúca sa skúmaním zákonitostí výskytu, obehu, časového a priestorového rozdelenia vody na Zemi, jej vzájomného pôsobenia s prostredím vrátane živej prírody a jej fyzikálnymi, chemickými a biologickými vlastnosťami. Produktom hydrológie ako vednej disciplíny je súbor systematiky usporiadaných, zovšeobecnených poznatkov, ktoré umožňujú kvantitatívne vyjadrenie obehu vody v prírode v závislosti od prírodných podmienok. Táto monografia bola motivovaná snahou o čo najzrozumiteľnejšie vysvetlenie a vyjadrenie procesov pohybu hmoty a tepla v pôde ako súčasti systému pôda-rastlina-atmosféra tak, aby bola zrozumiteľná aj pre tých, ktorý sa zoznamujú s hydrológiou pôdy prvý krát. Dôraz bol kladený hlav.. Zistiť viac >>Od predjaria k normalizácii

Od predjaria k normalizácii shop >>

Kniha je voľným pokračovaním publikácie Predjarie. Politický, ekonomický a kultúrny vývoj na Slovensku v rokoch 1960 - 1967 (Bratislava, 2002) toho istého autorského kolektívu, ktorý prichádza s novým dielom. Predjarie sa stretlo s pozitívnym ohlasom nielen na Slovensku, no i za jeho hranicami. Cieľom je syntetizujúci pohľad na diskontinuitné obdobie rokov 1968 - 1971 na Slovensku, v československých súvislostiach, obdobie, ktoré rozhodlo o tom, aký bude vývoj v ďalších dvoch desaťročiach našich dejín... Zistiť viac >>Ajurvéda na každý deň - Kate O´Donnellová

Ajurvéda na každý deň - Kate O´Donnellová shop >>

Sezónny sprievodca zdravým jedlom a životosprávou. VIAC AKO 100 RECEPTOV JEDNODUCHÝCH A ZDRAVÝCH JEDÁL. Túžite po lahodnom sezónnom jedle, ktoré vaše telo udrží v rovnováhe? Máte problémy so žalúdkom a radi by ste si ho liečili prostredníctvom tradičnej ajurvédskej múdrosti? V takom prípade je pre vás táto kniha s viac než sto jednoduchými receptami ako stvorená. Inšpirujte sa a pustite sa do varenia! V tradičnej indickej medicíne je kľúčom k zdraviu dobré trávenie. Základom je jesť vždy len prírodné, doma pripravené jedlá, ktoré sú v súlade s konštitúciou človeka podľa ajurvédy a zároveň v harmónii so zmenami okolitého prostredia. Len tak môže byť telo v rovnováhe. Tradičné ajurvédske postupy sú zároveň veľmi príjemným .. Zistiť viac >>Augustín Ráth  (Prvý slovenský rektor Univerzity Komenského) - Jozef Vozár

Augustín Ráth (Prvý slovenský rektor Univerzity Komenského) - Jozef Vozár shop >>

Augustín Ráth (*2. jún 1873, Ružomberok - 12. marec 1942, Bratislava) patrí medzi najvýznamnejšie slovenské právnické osobnosti prvej polovice 20. storočia. Svoju právnickú dráhu začal ako advokát v Ružomberku, neskôr pôsobil v Námestove a Bratislave. Jeho aktivity boli širokospektrálne. Popri advokátskej činnosti založil noviny Orava a bol aj šéfredaktorom Slovenských ľudových novín. Pôsobil v Správnej rade Úvernej banky a zapojil sa i do volieb. Vedecká práca Augustína Rátha pod názvom Práva medzi mužom a ženou v Uhorsku položila základy právnej vedy na Slovensku. V roku 1907 sa stal spolupracovníkom renomovaného českého náučného slovníka - Ottův slovník náučný. Počas prevej svetovej vojny pôsobil ako sudca v Novom Sade, neskô.. Zistiť viac >>Věda s lidskou tváří - Riikka Palonkorpiová

Věda s lidskou tváří - Riikka Palonkorpiová shop >>

Kniha analyzuje roli vědy a postavení vědce v socialistické společnosti na příkladu dvou významných českých chemiků, Františka Šorma, bývalého předsedy ČSAV, a Otty Wichterleho, vynálezce kontaktních čoček. Oba vědci, špičkoví odborníci, byli nuceni v období studené války neustále vyjednávat se státními úřady, které se pokoušely omezit jejich kontakty se západní vědeckou komunitou kvůli tehdejší politické a ideologické závislosti na SSSR. Po invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa roku 1968 se museli vzdát svých vědeckých cílů i kariéry. V období tzv. normalizace se stali „nežádoucími osobami“ a byli sledováni Státní bezpečností. Při srovnávání životopisů obou vědců autorka interpretuje jejich odborné k.. Zistiť viac >>Výmena obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom v rokoch 1946 - 1949 - Juraj Purgat

Výmena obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom v rokoch 1946 - 1949 - Juraj Purgat shop >>

Výmena obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom v rokoch 1946 - 1949 ako súčasť povojnovej obnovy demokratickej československej štátnosti (Od Košíc po Štrbské Pleso) Edícia MONOGRAFIE A ŠTÚDIE, Zväzok 28 Vydanie tohto typu, aký predstavuje predložená práca, je vysoko potrebné za situácie, kedy i autori -nositelia vedeckých kvalifikácií zverejňujú k danej tematike práce, resp. poriadajú cykly verejných prednášok , etc., ktoré sa maskujú pod vedeckou formou, pričom znamenajú politikárske výklady v duchu jak politických záujmov, tak ideológií, mimo poľa skutočnej vedy, až po ospravedlnenie vojnových prečinov a podceňovanie až ospravedlňovanie vojnových zločinov, ktorých sa dopustili príslušníci maďarskej menšiny. To predstavuj.. Zistiť viac >>Jozef Miloslav Hurban - Osobnosť v spoločnosti a reflexii - Daniela Kodajová, Peter Macho

Jozef Miloslav Hurban - Osobnosť v spoločnosti a reflexii - Daniela Kodajová, Peter Macho shop >>

Cieľom publikácie je postihnúť širokú škálu Hurbanových aktivít, repertoár jeho výrazových prostriedkov, umeleckých žánrov, agitačných a mobilizačných stratégií, ktoré cielene uplatňoval v národnom hnutí. Jozef Miloslav Hurban tak pred nami vystupuje ako muž-bojovník, hlava početnej rodiny, ktorý celoživotne prekračoval hranice svojho súkromia a angažoval sa v takých sférach ako je literatúra a divadlo, cirkev a teológia, národ a politika. V jeho chápaní nešlo o samoúčelné a navzájom izolované aktivity, ale reflektoval ich v duchu dobovej predstavy o prebúdzaní národa ako súčasti národotvorného procesu... Zistiť viac >>Herecké techniky 20. storočia - Miloš Mistrík

Herecké techniky 20. storočia - Miloš Mistrík shop >>

V knihe sa približujú rozličné techniky a teórie hereckej tvorby, ktoré boli známe v divadle 20. storočia. Analyzujú sa herecké prístupy k interpretácii divadelných postáv, filozofické koncepty, psycho-fyzické cvičenia. V prehľadne rozvrhnutých kapitolách, vďaka zaujímavo napísanému textu obohatenému o veľký výber vzácnych historických fotografií, dostáva sa čitateľ do zákulisia divadiel, divadelných štúdií a laboratórií najvýznamnejších svetových hereckých a režisérskych osobností a dopĺňa si svoj rozhľad o estetické aj spoločenské súvislosti tohto umenia... Zistiť viac >>Fyzikálno-metalurgické pozadie vlastností zvarových spojov konštrukčných ocelí - Ján Bošanský

Fyzikálno-metalurgické pozadie vlastností zvarových spojov konštrukčných ocelí - Ján Bošanský shop >>

Ide o základné mechanizmy (hustota a konfigurácia dislokácií, typ štruktúry, vplyv veľkosti zrna a vplyv precipitácie) riadiace vlastnosti konštrukčných ocelí a ich zvarových spojov, ktoré autor skúmal počas celej profesionálnej aktivity. Dislokácie sú sprievodným javom všetkých kapitol knihy. Autor v úvode predkladá základné vlastnosti dislokácií, v mechanizme štruktúr i klasifikáciu v rámci Medzinárodného zváračského inštitútu. Doplňujúcimi kapitolami sú analýza porušovania ocelí nízkocyklovou (vysokodeformačnou) únavou a návrh zvyšovania životnosti zvarových spojov v podmienkach vysokodeformačnej únavy, metalografické a praktické vysvetlenie Griffithovej rovnice z roku 1921. Autor dokazuje, že inherentné defekty sa v oceliach ne.. Zistiť viac >>Slovenská vlastiveda III. - Drahoslav Machala

Slovenská vlastiveda III. - Drahoslav Machala shop >>

Druhý zväzok monumentálneho projektu mapuje osobnosti, udalosti, pamätihodnosti Žilinského kraja, čiže okolia Žiliny, Rajeckej doliny, Kysúc, Turca, Oravy a Liptova. Nejde o typickú vlastivedu; autor, vynikajúci esejista, ponúka predovšetkým zaujímavé čítanie o pozoruhodnostiach našej minulosti, o výnimočných ľuďoch a historických okamihoch jednotlivých miest a obcí. Unikátne textové informácie dopĺňa skutočne bohatý obrazový materiál. Dozviete sa veľa neznámych, zaujímavých faktov, prekvapí vás bohatstvo toho, na čo právom môžeme byť hrdí... Zistiť viac >>Stravitelná věda - Robert Dinwiddie

Stravitelná věda - Robert Dinwiddie shop >>

Vše, co jste kdy potřebovali vědět o vědě, názorně, graficky Teorie relativity, Velký třesk, biopaliva, výzkum kmenových buněk – denně o tom čtete v novinách, slyšíte v televizi či od dětí školou povinných. Víte však, co se za nimi skrývá? Asi jste o některých z nich, například o atomech, kdysi slyšeli ve škole, ale přibyla témata nová, na první pohled stejně zapeklitá. Stravitelná věda je plná zajímavých, kontroverzních, poutavých a praktických vysvětlení nejdůležitějších témat dnešní vědy. Představuje je srozumitelně, bez zbytečných podrobností, abyste je pochopili, aniž byste se museli pustit do studia na vysoké škole... Zistiť viac >>Ájurvéda - Věda o samoléčení - Lad Vasant

Ájurvéda - Věda o samoléčení - Lad Vasant shop >>

Vůbec poprvé má čtenář k dispozici knihu, která jasně vysvětluje principy a praktická uplatnění ájurvédy, nejstaršího léčebného systému na světě. Krásně ilustrovaný text knihy pojednává o následujících tématech: Historie - Základní principy - Diagnostické techniky - Léčba - Strava - Léčebné využití kuchyňských bylin a koření - První pomoc - Potravinové protilátky - A mnoho dalších... Součástí knihy je více než padesát výstižných schémat, znázornění a tabulek, ale také slovník pojmů a rejstřík pro lepší porozumění a orientace v textu... Zistiť viac >>Spytovali ste sa

Spytovali ste sa shop >>

Publikácia predstavuje výber kratších príspevkov, ktoré vychádzali vo vedecko-popularizačnom časopise pre jazykovú kultúru a terminológiu Kultúra slova od jeho založenia (v r. 1966) v rubrike Spytovali ste sa. Inšpiráciou na ich napísanie boli otázky adresované jazykovej poradni Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV, ktoré sa týkali rozličných oblastí používania slovenčiny. Z vyše tisíca príspevkov, ktoré boli uverejnené za posledných päťdesiat rokov v spomenutej rubrike, editorky vybrali a upravili tie, ktoré sú stále aktuálne aj pre súčasných používateľov a v ktorých sa nielen odpovedá na jednotlivé otázky, ale riešenie problému sa v nich často aj vysvetľuje. Príspevky sú rozdelené do jednotlivých kapitol podľa tematických okruh.. Zistiť viac >>Vladimír Fajnor - Jozef Vozár

Vladimír Fajnor - Jozef Vozár shop >>

Vladimír Fajnor - narodil sa 23. októbra 1875 v Senici, zomrel 5. januára 1952 v Bratislave. Bol najvýraznejšou slovenskou právnickou osobnosťou prvej polovice 20. storočia. Svoju právnickú dráhu začal ako advokát vo Zvolene. Popri advokátskej činnosti založil Zvolenské noviny a neskôr s kolegami aj Zvolenskú ľudovú banku a kníhtlačiareň. Po vzniku Československa a krátkom pôsobení vo funkcii zvolenského župana ho vymenovali za prezidenta Súdnej tabuly v Bratislave. V roku 1920 bol spoluzakladateľom spolku Právnická jednota na Slovensku a členovia ho zvolili za svojho starostu. Uvedený spolok, okrem iných aktivít, prevzal vydávanie časopisu Právny obzor a V. Fajnor bol 16 rokov jeho hlavným redaktorom. Pôsobil aj na novovzniknutej Právnickej fak.. Zistiť viac >>Věda nepadá daleko od stromu - Příběhy význačných českých vědců a jejich rodů - Eva Bobůrková

Věda nepadá daleko od stromu - Příběhy význačných českých vědců a jejich rodů - Eva Bobůrková shop >>

Těžko najít v ČR někoho, kdo by neobdivoval slavného vědce a vynálezce Otto Wichterleho. Všichni znají i jediného českého vědeckého nositele Nobelovy ceny, Jaroslava Heyrovského, objevitele polarografie. Do trojice nejznámějších českých badatelů patří bezesporu chemik Antonín Holý, z jehož výzkumu vzešly léky proti AIDS a jiným virovým onemocněním. Co vlastně dělají děti těchto vynikajících vědců? A co potomci dalších úspěšných českých výzkumníků? Zdědili „vědecké geny“ po svých slavných rodičích? A jaké vlastnosti a sklony mezi tyto „vědecké geny“ patří? Je to inteligence, schopnost soustředění, silná vůle, nebo jiné myšlení a vidění světa? Zvědavost? Nasměrovaly je na dráhu vědce zděděné vlohy, n.. Zistiť viac >>Od přírody podřadné - Jak se věda mýlila v ženách - Angela Sainiová

Od přírody podřadné - Jak se věda mýlila v ženách - Angela Sainiová shop >>

Liší se ženský mozek od mužského? Jsou muži od přírody promiskuitnější? Je pro kluky přirozenější hrát si s autíčky a pro holky s panenkami? Měl Charles Darwin pravdu, když považoval ženy za méně vyvinuté a intelektuálně podřadné? Britská vědkyně, novinářka a popularizátorka vědy Angela Saini v knize Od přírody podřadné zkoumá fenomén výzkumů mezipohlavních rozdílů, který od dob Darwina patří mezi nejžhavější témata vědeckého zkoumání. Kniha vyšla ve Velké Británii v roce 2017 a získala cenu Physics World Book of the Year 2017 a druhé místo v žebříčku Goodreads v kategorii věda a výzkum. Časopisy The Spectator, deník The Guardian a mnohé další ji zařadily mezi knihy roku... Zistiť viac >>Válka o červeného medvěda: Zapomenutí če - Jindřich Marek

Válka o červeného medvěda: Zapomenutí če - Jindřich Marek shop >>

Příběh vysoké morálky českých vojáků z března 1939, nezlomených na Podkarpatské Rusi při útoku maďarské armády odtržením Slovenska ani německou okupací zbytku českých zemí, zůstával dlouhá léta zakryt mlhou zapomnění či alespoň falešných mýtů. K jeho serióznímu zpracování nejprve bránilo šest let nacistické okupace, a když byl tento úkol na konci roku 1946 svěřen historikům Vojenského historického ústavu, rázně jejich práci přerušil únor 1948. Po patnácti letech mlčení se pokusil opět otevřít pro veřejnost tento příběh historik Ota Holub (1930 – 1992). On i jeho mladší následovníci, včetně autora této knihy, se museli při nedostatku archivních materiálů opírat především o vzpomínky pamětníků. Jazyková .. Zistiť viac >>Čechy, domov můj aneb Malá vlastivěda o místech, lidech, řeči, krojích, zpívání… i stravování + CD - Kamila Skopová

Čechy, domov můj aneb Malá vlastivěda o místech, lidech, řeči, krojích, zpívání… i stravování + CD - Kamila Skopová shop >>

Nová kniha populární výtvarnice a etnografky Kamily Skopové je poutí po zemích českých, po jejích etnografických regionech. Jednotlivé kapitoly přibližují vybrané oblasti a popisují krajové zvyky, jazyk, architekturu, stravu či odívání. Lidová kultura hmotná i duchovní vytvořila nespočet projevů hodných našeho zájmu, inspirovala mnoho slavných osobností ze světa kultury. Lidové stavby, kroje, písně, taneční projevy a muzika, slovesnost a nářečí, vzájemné vztahy, zvyky a obyčeje, rituály a obřadnost, způsob hospodaření, lidový výtvarný projev, ale také lidová strava – to vše poutalo pozornost mnoha skladatelů, básníků, spisovatelů a výtvarníků. Koneckonců i Kamily Skopové, která svůj zájem o danou problematiku osvědči.. Zistiť viac >>Slavné vyzvědačky dvou světových válek

Slavné vyzvědačky dvou světových válek shop >>

Války jsou tragédií dějin, k historii však neodmyslitelně patří... A v moderních válkách hrála vždycky svou roli špionáž a ve dvou světových tím spíš, vždyť šlo o osud mnoha zemí a vlastně i celé planety. Do bojů na frontách šly miliony mužů v uniformách, zatímco žen, které oblékly stejnokroj, bylo nesrovnatelně míň, jenže ve špionážním přítmí to už tak jednoznačné nebylo. Proslulých vyzvědaček se za obou světových válek i v nervózním meziválečném dvacetiletí dá najít tolik, že o nich Karel Pacner, zkušený autor literatury faktu, napsal tuto knihu. A to ještě mezi nimi vybíral ty, jejichž příběhy byly zvlášť zajímavé. Ženy v tajných službách dovedly často využít svou přitažlivost a krásu – byla to j.. Zistiť viac >>Vlastiveda pre 3. ročník základnej školy

Vlastiveda pre 3. ročník základnej školy shop >>

Učebnica sprostredkuje žiakom nové poznatky z vlastivedy skúmaním, objavovaním okolia, ale aj objavovaním v širších súvislostiach. Učebnicu tvoria štyri celky – prvý z nich sa venuje vzniku a významu plánov, rôznym druhom máp a orientácii podľa svetových strán. Tieto zručnosti žiak využije v druhom celku Objavujeme Slovensko, prostredníctvom ktorého spoznáva prírodu Slovenska. Tretí celok sa venuje dejinám Slovenska, ktorého históriu spoznáva cez významné osobnosti. V štvrtom tematickom celku Naše starobylé pamiatky a ich krása je pozornosť venovaná významným mestám a pamiatkam... Zistiť viac >>„Civilizácia na rázcestí” po polstoročí

„Civilizácia na rázcestí” po polstoročí shop >>

Koncom šesťdesiatych rokov minulého storočia vyšiel vo viacerých vydaniach dokument výskumného tímu pod vedením akademika Radovana Richtu Civilizace na rozcestí. Kríza industrializmu s dôrazom na ťažký priemysel sa vtedy prejavila v nastupujúcej novej (tretej) technologickej revolúcii na Západe a s kumulatívnym oneskorovaním na Východe po úspešnej socialistickej industrializácii. Výrazné zmeny v technike a technológii vrátane sociálnych dôsledkov boli pomenované ako postindustriálna spoločnosť (USA), resp. vedecko-technická revolúcia (ZSSR). Zásadnú otázku priemyselnej civilizácie, ktorá je rovnako naliehavá a kontroverzná v súčasnosti ako pred polstoročím, predstavuje otázka spôsobu ekonomického rastu. Civilizácie (nielen západná, dnes.. Zistiť viac >>Vlastiveda 2 pre 2. ročník ZŠ - Mária Kožuchová

Vlastiveda 2 pre 2. ročník ZŠ - Mária Kožuchová shop >>

Učebnica vlastivedy pre 2. ročník základných škôl/i> sprevádza žiaka pri objavovaní okolitého sveta a ľudí, ktorí v ňom žijú. Učebnicu vlastivedy pre 2. ročník tvorí 6 častí – tematických celkov, pomocou ktorých sa žiaci učia orientovať v priestore a čase (Škola a okolie, Cesta do školy a domov, Objavujeme predmety okolo nás), ozrejmujú si vlastnú kultúru a históriu, spoznávajú svoj kraj (Môj rodný kraj, Zvyky a tradície, Čo sa mi v našom kraji najviac páči)... Zistiť viac >>Vlastiveda pre 4. ročník základnej školy

Vlastiveda pre 4. ročník základnej školy shop >>

Učebnica vlastivedy pre 4. ročník základnej školy nadväzuje na predchádzajúce dva ročníky. Podstatou vlastivedy vo 4. ročníku je práca na projektoch, pri ktorých si žiak rozvíja základné kompetencie (učenie, personálne a sociálne schopnosti, riešenie problémových úloh, komunikovanie). Učivo je rozdelené do šiestich tematických celkov: Krajina, v ktorej žijeme, Mestá a dediny, Cestujeme, Ako pretvárame krajinu, Tradície a zvyky, V súlade s prírodou... Zistiť viac >>Vlastiveda 3 pre 3. ročník základnej školy - Mária Kožuchová

Vlastiveda 3 pre 3. ročník základnej školy - Mária Kožuchová shop >>

Učebnica sprostredkuje žiakom nové poznatky z vlastivedy skúmaním, objavovaním okolia, ale aj objavovaním v širších súvislostiach. Učebnicu tvoria štyri celky – prvý z nich sa venuje vzniku a významu plánov, rôznym druhom máp a orientácii podľa svetových strán. Tieto zručnosti žiak využije v druhom celku Objavujeme Slovensko, prostredníctvom ktorého spoznáva prírodu Slovenska. Tretí celok sa venuje dejinám Slovenska, ktorého históriu spoznáva cez významné osobnosti. V štvrtom tematickom celku Naše starobylé pamiatky a ich krása je pozornosť venovaná významným mestám a pamiatkam... Zistiť viac >>
Vžentek Bohumil     VYUKA.cz.     Vysoká škola Danubius, s.r.o.     Vyšehrad, s.r.o. - Nakladatelství     Vydavelství MCU s.r.o     Vydavateľstvo Zelený Kocúr s.r.o.     Vydavateľstvo YOUNG SCIENTIST     Vydavateľstvo Tatran s.r.o.     Vydavateľstvo Taktik s.r.o     Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, s.r.o.     Vydavateľstvo Slovart s.r.o.     Vydavateľstvo Príroda s.r.o.     Vydavateľstvo Prešovskej univerzity     Vydavateľstvo Pozsony/Pressburg/ Bratisl     Vydavateľstvo Pandora     Vydavateľstvo Nové mesto s.r.o     Vydavateľstvo Motýľ-B.Kocian     Vydavateľstvo Metro Media, s.r.o     Vydavateľstvo Maxim, s.r.o.     Vydavateľstvo MATYS, s.r.o.     Vydavateľstvo Matice Slovenskej, s. r. o.     Vydavateľstvo Koruna s.r.o     2019 Široký výber kníh za skvelé ceny! Kontakt