Čítanie s porozumením 4 - Paľkové dobrodružstvá PZ - Libuša Bednáriková SK

Čítanie s porozumením 4 - Paľkové dobrodružstvá PZ - Libuša Bednáriková

KATEGÓRIA: Paperback

ISBN: 978-80-8180-155-6
VÝROBCA: Vydavateľstvo Taktik s.r.o

Cena: 5.16 EUR

Pracovný zošit je zameraný na rozvoj čitateľskej gramotnosti nielen pre literárny zážitok, ale aj na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti informačných textov. Preto sú do literárnych textov zahrnuté aj také útvary, ako sú recept, leták, list, plán, zoznam a tabuľka. So všetkými týmito útvarmi sa žiaci oboznamujú na hodinách slovenského jazyka a literatúry v druhom, treťom alebo štvrtom ročníku. Pracovný zošit obsahuje úlohy rôzneho charakteru: zatvorené s výberom odpovede, doplňovacie, otvorené s formuláciou odpovede, priraďovacie, zoraďovacie, úlohy na prácu s mapou, plánom a ďalšie. Úlohy, v ktorých musia žiaci v texte niečo podčiarknuť, zakrúžkovať, prípadne vyznačiť odsek, sú zamerané na orientáciu v texte.


Čítanie s porozumením 4 - Paľkové dobrodružstvá PZ - Libuša Bednáriková >>

Knihy z rovnakej kategórie:
Hravá história 6 PZ

Hravá história 6 PZ

Pracovná učebnica je koncipovaná tak, aby naučila žiakov aktívne poznávať blízku i vzdialen.. Zistiť viac >>
Pracovné vyučovanie 4 PU - Mária Vargová,Zuzana Bruchterová

Pracovné vyučovanie 4 PU - Mária Vargová,Zuzana Bruchterová

Pracovná učebnica je zameraná na získanie základných vedomostí a zručností z rôznych oblas.. Zistiť viac >>
Slovenský jazyk 3-Pracovný zošit pre 3. ročník ZŠ

Slovenský jazyk 3-Pracovný zošit pre 3. ročník ZŠ

Pracovný zošit Hravá slovenčina 3 obsahuje zaujímavé a originálne cvičenia, pomocou ktorých.. Zistiť viac >>
Hravá etika 8 PZ - Slavomír Lesňák

Hravá etika 8 PZ - Slavomír Lesňák

Pracovný zošit je zameraný na osvojenie základných postojov, ktoré podmieňujú medziľudské .. Zistiť viac >>2019 Široký výber slovenských ale aj svetových kníh za skvelé ceny! Kontakt