Hravá biológia 5 PZ ( 2.vyd.) SK

Hravá biológia 5 PZ ( 2.vyd.)

KATEGÓRIA: Paperback

ISBN: 978-80-89530-95-3
VÝROBCA: Vydavateľstvo Taktik s.r.o

Cena: 5.16 EUR

Inovovaný pracovný zošit Hravá biológia 5 je moderná učebná pomôcka zameraná na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka. Obsah zošita je logicky členený na funkčné časti, korešpondujúce s obsahom používanej učebnice. Pútavé a  atraktívne spracované úlohy podporujú kreativitu žiaka a motivujú ho k práci. Úlohy vychádzajú z obsahových požiadaviek vzdelávacieho štandardu ŠVP. Súčasťou zošita sú aj rozširujúce úlohy pre žiakov s hlbším záujmom o biológiu. Typológia úloh umožňuje samostatnú prácu žiaka, ale aj spoločnú prácu žiakov v škole na vyučovaní.


Hravá biológia 5 PZ ( 2.vyd.) >>

Knihy z rovnakej kategórie:
Hravá etika 7 PZ

Hravá etika 7 PZ

Pracovný zošit je zameraný na osvojenie základných postojov, ktoré podmieňujú medziľudské .. Zistiť viac >>
Slovenský jazyk 3-Učebnica pre 3. ročník ZŠ

Slovenský jazyk 3-Učebnica pre 3. ročník ZŠ

Učebnica slovenského jazyka pre 2. ročník ZŠ z novej edície Nezábudka. Koncepcia je postaven.. Zistiť viac >>
Hravá história 6 PZ

Hravá história 6 PZ

Pracovná učebnica je koncipovaná tak, aby naučila žiakov aktívne poznávať blízku i vzdialen.. Zistiť viac >>
Hravá technika 7 PZ

Hravá technika 7 PZ

Pracovný zošit je zameraný na získanie základných vedomostí z tých oblastí ľudskej činno.. Zistiť viac >>2019 Široký výber slovenských ale aj svetových kníh za skvelé ceny! Kontakt