Hravá biológia 9 PZ SK

Hravá biológia 9 PZ

KATEGÓRIA: Paperback

ISBN: 978-80-89530-42-7
VÝROBCA: Vydavateľstvo Taktik s.r.o

Cena: 2.58 EUR

Pracovný zošit Hravá biológia 9 je moderná učebná pomôcka zameraná na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka. Obsah zošita je logicky členený na funkčné časti, korešpondujúce s obsahom používanej učebnice. Pútavé a  atraktívne spracované úlohy podporujú kreativitu žiaka a motivujú ho k práci. Úlohy vychádzajú z obsahových požiadaviek vzdelávacieho štandardu ŠVP. Súčasťou zošita sú aj rozširujúce úlohy pre žiakov s hlbším záujmom o biológiu. Typológia úloh umožňuje samostatnú prácu žiaka, ale aj spoločnú prácu žiakov v škole na vyučovaní.


Hravá biológia 9 PZ >>

Knihy z rovnakej kategórie:
Hravá matematika 9 PZ ( 2.vyd.)

Hravá matematika 9 PZ ( 2.vyd.)

Pracovný zošit Hravá matematika 9 obsahuje príklady a úlohy precvičujúce odmocniny, mocniny, .. Zistiť viac >>
Hravý dejepis 7 PZ

Hravý dejepis 7 PZ

Pracovný zošit sprostredkúva nové pohľady na zdanlivo jednoduché historické súvislosti. Konc.. Zistiť viac >>
Pracovné vyučovanie 4 PU - Mária Vargová,Zuzana Bruchterová

Pracovné vyučovanie 4 PU - Mária Vargová,Zuzana Bruchterová

Pracovná učebnica je zameraná na získanie základných vedomostí a zručností z rôznych oblas.. Zistiť viac >>
Hravá etika 8 PZ - Slavomír Lesňák

Hravá etika 8 PZ - Slavomír Lesňák

Pracovný zošit je zameraný na osvojenie základných postojov, ktoré podmieňujú medziľudské .. Zistiť viac >>2019 Široký výber slovenských ale aj svetových kníh za skvelé ceny! Kontakt