Hravá etika 6 PZ SK

Hravá etika 6 PZ

KATEGÓRIA: Paperback

ISBN: 978-80-8180-058-0
VÝROBCA: Vydavateľstvo Taktik s.r.o

Cena: 5.16 EUR

Pracovný zošit je zameraný na osvojenie základných postojov, ktoré podmieňujú medziľudské vzťahy, nadobudnutie spôsobilosti na poznávanie, pozitívne hodnotenie seba aj druhých a schopnosti kultivovane diskutovať. Prednosťou pracovného zošita sú aktivizačné úlohy, ktoré je možné využívať pri individuálnej alebo i skupinovej práci, ako aj metódy reflexívne, samoreflexívne a diskusné. Rolové hry dávajú žiakom priestor na individuálnu prácu, na vlastné formovanie názoru, jeho formuláciu a vyjadrenie ústnou i písomnou formou.


Hravá etika 6 PZ >>

Knihy z rovnakej kategórie:
Hravý dejepis 6 PZ

Hravý dejepis 6 PZ

Pracovný zošit je koncipovaný tak, aby naučil žiakov aktívne poznávať blízku i vzdialenú m.. Zistiť viac >>
Hravá matematika 8 PZ ( 2.vyd.)

Hravá matematika 8 PZ ( 2.vyd.)

Pracovný zošit Hravá matematika 8 poskytuje žiakom aj učiteľom zaujímavé a pútavé cvičen.. Zistiť viac >>
Hravá technika 6 - učebnica - Ľubomír Žáčok

Hravá technika 6 - učebnica - Ľubomír Žáčok

V novej učebnici techniky žiaci nájdu nielen teoretické vedomosti, ale aj praktické námety vý.. Zistiť viac >>
Pravopisné finty alebo Ako si poradiť s i-y - Viera Spišáková

Pravopisné finty alebo Ako si poradiť s i-y - Viera Spišáková

Túto ojedinelú pomôcku ocení každý, kto bojuje so slovenským pravopisom. S jej pomocou zvlád.. Zistiť viac >>2020 Široký výber slovenských ale aj svetových kníh za skvelé ceny! Kontakt