Hravá etika 7 PZ SK

Hravá etika 7 PZ

KATEGÓRIA: Paperback

ISBN: 978-80-8180-102-0
VÝROBCA: Vydavateľstvo Taktik s.r.o

Cena: 5.16 EUR

Pracovný zošit je zameraný na osvojenie základných postojov, ktoré podmieňujú medziľudské vzťahy, nadobudnutie spôsobilosti na poznávanie, pozitívne hodnotenie seba aj druhých a schopnosti kultivovane diskutovať. Prednosťou pracovného zošita sú aktivizačné úlohy, ktoré je možné využívať pri individuálnej alebo i skupinovej práci, ako aj metódy reflexívne, samoreflexívne a diskusné. Rolové hry dávajú žiakom priestor na individuálnu prácu, na vlastné formovanie názoru, jeho formuláciu a vyjadrenie ústnou i písomnou formou.


Hravá etika 7 PZ >>

Knihy z rovnakej kategórie:
Cool English School 4 Pracovný zošit

Cool English School 4 Pracovný zošit

Pracovný zošit priamo nadväzuje na učebnicu. Pomenovanie kapitol korešpondujú s názvami v uč.. Zistiť viac >>
Krištofove dobrodružstvá s angličtinou

Krištofove dobrodružstvá s angličtinou

Plnofarebný obrázkový slovník s animovaným softvérom určený na výučbu angličtiny pre žia.. Zistiť viac >>
Hravá technika 8 PZ

Hravá technika 8 PZ

Pracovný zošit je zameraný na získanie základných vedomostí z tých oblastí ľudskej činno.. Zistiť viac >>
Hravá slovenčina 7 PZ

Hravá slovenčina 7 PZ

Pracovný zošit Hravá slovenčina 7 sa zameriava na rozvoj komunikačných schopností, rozširova.. Zistiť viac >>2019 Široký výber slovenských ale aj svetových kníh za skvelé ceny! Kontakt