Hravá etika 8 PZ - Slavomír Lesňák SK

Hravá etika 8 PZ - Slavomír Lesňák

KATEGÓRIA: Paperback

ISBN: 978-80-8180-165-5
VÝROBCA: Vydavateľstvo Taktik s.r.o

Cena: 5.16 EUR

Pracovný zošit je zameraný na osvojenie základných postojov, ktoré podmieňujú medziľudské vzťahy, nadobudnutie spôsobilosti na poznávanie, pozitívne hodnotenie seba aj druhých a schopnosti kultivovane diskutovať. Prednosťou pracovného zošita sú aktivizačné úlohy, ktoré je možné využívať pri individuálnej alebo i skupinovej práci, ako aj metódy reflexívne, samoreflexívne a diskusné. Rolové hry dávajú žiakom priestor na individuálnu prácu, na vlastné formovanie názoru, jeho formuláciu a vyjadrenie ústnou i písomnou formou.


Hravá etika 8 PZ - Slavomír Lesňák >>

Knihy z rovnakej kategórie:
Hravé rozprávanie pre deti 5-6 rokov PZ - Dáša Mochňacká,Mária Župová

Hravé rozprávanie pre deti 5-6 rokov PZ - Dáša Mochňacká,Mária Župová

"Pracovný zošit zahŕňa úlohy, ktoré vedú k rozvíjaniu základných kompetencií dieťaťa v .. Zistiť viac >>
Hravá chémia 8 PZ ( 2.vyd.)

Hravá chémia 8 PZ ( 2.vyd.)

Pracovný zošit vychádza zo situácií, javov a činností, ktoré majú chemickú podstatu a sú .. Zistiť viac >>
Prvouka

Prvouka

Pracovná učebnica reaguje na zmenu ŠVP pre primárne vzdelávanie. Vytvára a formuje vedomostný.. Zistiť viac >>
Hravá biológia 5 PZ ( 2.vyd.)

Hravá biológia 5 PZ ( 2.vyd.)

Inovovaný pracovný zošit Hravá biológia 5 je moderná učebná pomôcka zameraná na rozvoj kľ.. Zistiť viac >>2020 Široký výber slovenských ale aj svetových kníh za skvelé ceny! Kontakt