Hravá etika 8 PZ - Slavomír Lesňák SK

Hravá etika 8 PZ - Slavomír Lesňák

KATEGÓRIA: Paperback

ISBN: 978-80-8180-165-5
VÝROBCA: Vydavateľstvo Taktik s.r.o

Cena: 5.16 EUR

Pracovný zošit je zameraný na osvojenie základných postojov, ktoré podmieňujú medziľudské vzťahy, nadobudnutie spôsobilosti na poznávanie, pozitívne hodnotenie seba aj druhých a schopnosti kultivovane diskutovať. Prednosťou pracovného zošita sú aktivizačné úlohy, ktoré je možné využívať pri individuálnej alebo i skupinovej práci, ako aj metódy reflexívne, samoreflexívne a diskusné. Rolové hry dávajú žiakom priestor na individuálnu prácu, na vlastné formovanie názoru, jeho formuláciu a vyjadrenie ústnou i písomnou formou.


Hravá etika 8 PZ - Slavomír Lesňák >>

Knihy z rovnakej kategórie:
Príprava na Testovanie 9- Slovenský jazyk a literatúra

Príprava na Testovanie 9- Slovenský jazyk a literatúra

Publikácia je určená na systematickú prípravu na Testovanie 9. Publikácia žiakom ponúka zhrn.. Zistiť viac >>
Hravý dejepis 6 PZ ( 2.vyd.) - Lenka Krajňáková

Hravý dejepis 6 PZ ( 2.vyd.) - Lenka Krajňáková

Pracovný zošit sprostredkúva nové pohľady na zdanlivo jednoduché historické súvislosti. Konc.. Zistiť viac >>
Hravá matematika 2 1.diel

Hravá matematika 2 1.diel

Pracovný zošit Hravá matematika 2 je moderná učebná pomôcka zameraná na rozvoj kľúčových.. Zistiť viac >>
Dobrodružstvá ducha Fridolína - Beatrica Čulmanová

Dobrodružstvá ducha Fridolína - Beatrica Čulmanová

"Malý nezbedník Fridolín je duch. Býva v starobylom hrade s ockom Hugom a mamkou Margarétkou. Z.. Zistiť viac >>2019 Široký výber slovenských ale aj svetových kníh za skvelé ceny! Kontakt