Hravá slovenčina 7 PZ ( 2.vyd.) SK

Hravá slovenčina 7 PZ ( 2.vyd.)

KATEGÓRIA: Paperback

ISBN: 978-80-8180-151-8
VÝROBCA: Vydavateľstvo Taktik s.r.o

Cena: 5.59 EUR

Pracovný zošit sa zameriava na rozvoj komunikačných schopností, rozširovanie slovnej zásoby a osvojovanie základných pravidiel pravopisu slovenského jazyka. Obsahuje úlohy precvičujúce nadobudnuté vedomosti a zručnosti v nižších ročníkoch a obohacuje ich o nové poznatky v súlade s inovovaným Štátnym vzdelávacím programom. Zahŕňa aj úlohy venované slohovému výcviku, ktoré podporujú rozvíjanie vyjadrovacích schopností a zručností žiaka. Dôležitou súčasťou pracovného zošita sú cvičenia zamerané na čítanie s porozumením a rozvoj slovnej zásoby. Pracovný zošit poskytuje primeraný priestor na opakovanie učiva v rámci každého tematického celku a na konci prináša súhrnný prehľad učiva z celého ročníka.


Hravá slovenčina 7 PZ ( 2.vyd.) >>

Knihy z rovnakej kategórie:
Hravá ruština 5 PZ (2.vyd.)

Hravá ruština 5 PZ (2.vyd.)

Pracovný zošit tvorí 22 lekcií, ktoré klorešponduju s lekciami v učebnici, celkovo 92 strán .. Zistiť viac >>
Precvičovanie pravopisu 3 PZ

Precvičovanie pravopisu 3 PZ

Pracovný zošit slúži na precvičovanie gramatických javov, ktoré sa preberajú v 3. ročníku .. Zistiť viac >>
Hravá história 6 PZ

Hravá história 6 PZ

Pracovná učebnica je koncipovaná tak, aby naučila žiakov aktívne poznávať blízku i vzdialen.. Zistiť viac >>
Tvorivé aktivity

Tvorivé aktivity

Kniha je dokonalým sprievodcom pri rozvoji praktických a kognitívnych zručností detí predškol.. Zistiť viac >>2019 Široký výber slovenských ale aj svetových kníh za skvelé ceny! Kontakt