Hravé poznávanie pre deti 4-5 rokov PZ - Dáša Mochňacká,Mária Župová SK

Hravé poznávanie pre deti 4-5 rokov PZ - Dáša Mochňacká,Mária Župová

KATEGÓRIA: Paperback

ISBN: 978-80-8180-160-0
VÝROBCA: Vydavateľstvo Taktik s.r.o

Cena: 3.87 EUR

Pracovný zošit zahŕňa úlohy, ktoré sa zameriavajú na všeobecný rozhľad u detí predškolského veku. Prostredníctvom úloh sa deti dozvedia o ročných obdobiach a ich charakteristických znakoch, získajú informácie o rodine a svojej vlasti, naučia sa orientovať vo svojom okolí a v čase, oboznámia sa so sviatkami a tradíciami, spoznajú svoje telo, získajú poznatky o význame pohybu a zdravej výživy pre zdravie, naučia sa triediť odpad a recyklovať. Zadania sú doplnené ľahko zapamätateľnými básničkami, ktoré korešpondujú s témou a úlohou, ktorú deti plnia. Pracovný zošit je v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie v materských školách.


Hravé poznávanie pre deti 4-5 rokov PZ - Dáša Mochňacká,Mária Župová >>

Knihy z rovnakej kategórie:
Hravá fyzika 8 PZ

Hravá fyzika 8 PZ

Pracovný zošit Hravá fyzika 8 obsahuje zaujímavé a originálne príklady, ktoré pomáhajú upe.. Zistiť viac >>
Hravá technika 6 PZ

Hravá technika 6 PZ

Pracovný zošit je zameraný na získanie základných vedomostí z tých oblastí ľudskej činno.. Zistiť viac >>
Precvičovanie pravopisu 6 PZ

Precvičovanie pravopisu 6 PZ

Pracovný zošit slúži na precvičovanie gramatických javov, ktoré sa preberajú v 6. ročníku .. Zistiť viac >>
Sada písaniek k šlabikáru Nezábudka

Sada písaniek k šlabikáru Nezábudka

"Sada písaniek pozostáva z 8 ks písaniek k Šlabikáru Nezábudka. Písanka č.1 na nácvik čast.. Zistiť viac >>2019 Široký výber slovenských ale aj svetových kníh za skvelé ceny! Kontakt