Knieža Matúš - Ján Čomaj SK

Knieža Matúš - Ján Čomaj

KATEGÓRIA: Knihy viazané

ISBN: 978-80-8202-018-5
VÝROBCA: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, s.r.o.

Cena: 10.23 EUR

Kniha Jána Čomaja o Matúšovi Kučerovi sprítomňuje tvorbu dvoch naoko profesne odlišných majstrov vo svojom odbore, ale vnútorným zaujatím skutočnosťami o dejstvovaní i zápasoch o seba i so sebou ako rodných bratov. Nemuseli sa hľadať. Patria k sebe nielen generačne. Matúš Kučera nie je však len historik, profesor a tvorca literatúry faktu, aj pre deti, lež i (načas) politik, diplomat a múzejník. J. Čomaj predstavuje M. Kučeru citlivým pátraním, čo podnecovalo jeho vývin a záujmy, vďaka osobnému poznaniu, prostredníctvom dlhých spoločných rozhovorov i štúdiom historických prác (aj s využitím ich citácie). Kučerov zástoj v slovenskej historickej vede vyjadruje už názvom knihy, čím odkazuje na starší čas, ktorý spracúva i krajové súvislosti rodiska i rodnej krajiny. Sleduje svojho hrdinu, ale nezameriava sa len na biobibliografické skutočnosti jeho personálneho vývinu, ale sa snaží objasniť „jedným dychom“ viacero rovín. Rovnako sa vrství aj plastický spôsob „vyprávania“, keď sa život i dielo predstavuje ako príbeh a stvárňuje esejisticko-dokumentačnými postupmi, spájajúcimi obraznosť s vecným argumentovaním. To zároveň odráža aj skúsenosť a nadanie autora životopisu, tvoriaceho knihu na základe osobných rozhovorov a poznania diela svojho hrdinu. Predstavuje ho aj vhodne vybranými ukážkami. Ján Čomaj tak vytvoril osobitú knihu, ktorá na princípe synergie integruje celú množinu časopriestorových, osobnostných i spoločenských zreteľov vo výnimočnom podaní životopisného príbehu vedca i vedy – ako sa vedec tvaroval a zároveň ako sa vynárali naše dejiny.


Knieža Matúš - Ján Čomaj >>

Knihy z rovnakej kategórie:
Vakcína - Iva Vranská Rojková

Vakcína - Iva Vranská Rojková

Ide o druhé, prepracované a doplnené vydanie čitateľsky úspešného titulu. Pútavý ľúbostn.. Zistiť viac >>
Kam zrak nedosiahne - Jozef S. Hvišč

Kam zrak nedosiahne - Jozef S. Hvišč

Autor je známy historik, literárny vedec, prekladateľ, editor a spoluautor monografických publik.. Zistiť viac >>
Kľúč od rozostavaného domu - Jeremija Lazarevič

Kľúč od rozostavaného domu - Jeremija Lazarevič

Zbierka Kľúč rozostavaného domu, ktorú vydal Spolok slovenských spisovateľov, obsahuje päťd.. Zistiť viac >>
Môj život

Môj život

Istý nemecký vydavateľ ma požiadal o vykreslenie vývoja môjho ducha a charakteru a o niekoľko.. Zistiť viac >>2020 Široký výber slovenských ale aj svetových kníh za skvelé ceny! Kontakt