Marxizmus, morálka a sociálna spravodlivosť - Rodney G. Peffer SK

Marxizmus, morálka a sociálna spravodlivosť - Rodney G. Peffer

KATEGÓRIA: Paperback

ISBN: 978-80-8061-815-5
VÝROBCA: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, s.r.o.

Cena: 12.47 EUR

Rodney G. Peffer (významný americký politický filozof, pôsobiaci na Univerzite San Diego v Kalifornii a vystupujúci z pozície liberálneho marxistu) svoju teóriu spravodlivosti sformuloval v roku 1990, keď vyšlo jeho najslávnejšie dielo Marxizmus, morálka a sociálna spravodlivosť. Toto dielo bolo medzitým preložené do viacerých svetových jazykov a po štvrťstoročí sa jeho preklad dostáva aj do rúk slovenských čitateľov. R. G. Peffer je jedným z najcitovanejších predstaviteľov tzv. analytického marxizmu a jeho práca o tomto filozofickom prúde ponúka aj veľmi prehľadný výklad. Marxova teória je dodnes prameňom inšpirácií filozofov a politologických autorov, ktorí starú tému skúmajú z nových pohľadov. R. G. Peffer si všíma v Marxovom diele aspekt morálky a sociálnej spravodlivosti. Mapuje Marxov filozofický a názorový vývin a posuny v jeho postojoch, keď prechádza z pozície radikálneho liberalizmu, cez revolučný humanizmus, až k historickému materializmu, ktorý významne inšpiroval teórie marxizmu. Pokúša sa o určitú kombináciu morálnej filozofie sociálneho liberalizmu (John Rawls) a moderného marxizmu. Morálku pritom kladie do roviny vedeckého statusu marxizmu a nezabúda ju skúmať z aspektu histórie. Rozoberá aj morálny relativizmus v konfrontácii s morálnou objektivitou. V poslednej kapitole diela sa venuje marxizmu vo vzťahu k sociálnej spravodlivosti, pričom začína kritikou justície a práva a končí medzinárodnými štandardmi sociálneho systému a triednym záujmom. Kniha je určená študentom a pedagógom filozofických smerov, sociológie a laickej verejnosti so záujmom o filozofické vedy.


Marxizmus, morálka a sociálna spravodlivosť - Rodney G. Peffer >>

Knihy z rovnakej kategórie:
Besy kapitalizmu alebo začiatok novej éry? - Pavol Dinka

Besy kapitalizmu alebo začiatok novej éry? - Pavol Dinka

Pavol Dinka, spisovateľ literatúry faktu a publicista, sa podujal vo svojej ôsmej knihe na neľah.. Zistiť viac >>
Polychromatické jablko - Simona Dolníková

Polychromatické jablko - Simona Dolníková

Básnický debut mladej poetky Simony Dolníkovej (1997) Polychromatické jablko je rozdelený do 4.. Zistiť viac >>
Laterna magica - Janko Mičko

Laterna magica - Janko Mičko

Janko Mičko (1978) študoval právo, systematickú filozofiu, katolícku teológiu, učiteľstvo n.. Zistiť viac >>
Strážni anjeli

Strážni anjeli

Námetmi prozaickej knihy sú skutočné príbehy, ktorým však autor jemnou iróniou, kafkovským .. Zistiť viac >>2020 Široký výber slovenských ale aj svetových kníh za skvelé ceny! Kontakt