Podnik a podnikanie 4 - Interné procesy - Štefan Kassay SK

Podnik a podnikanie 4 - Interné procesy - Štefan Kassay

KATEGÓRIA: Knihy viazané

ISBN: 978-80-224-1233-9
VÝROBCA: VEDA

Cena: 90.30 EUR

Ďalší zväzok zo série Podnik a podnikanie. Kniha je určená širokému okruhu odborných čitateľov. Uľahčí štúdium zložitej problematiky účastníkom postgraduálneho štúdia a rekvalifikačných kurzov, doktorandom a študentom iných foriem vyššieho vzdelávania. Kniha vytvára mostík medzi teóriou a praxou a je využiteľná pre vlastníkov podnikov, akcionárov, vrcholných a stredných manažérov. Je užitočná pre odborníkov v rozličných oblastiach, pretože jej zjednocujúcim aspektom je riadenie ako disciplína univerzálneho významu. určenej napríklad študentom postgraduálneho štúdia alebo rekvalifikačných kurzov, ktorá je vhodnou pomôckou pri premostení z teórie do praxe.


Podnik a podnikanie 4 - Interné procesy - Štefan Kassay >>

Knihy z rovnakej kategórie:
Z mojej vtáčej záhrady - Miroslav Saniga

Z mojej vtáčej záhrady - Miroslav Saniga

Kniha obsahuje 75 poviedok známeho popularizátora prírody. Rozdelil ich do šiestich tematických.. Zistiť viac >>
Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2014- Statistical Yearbook of the Slovak Republic 2014

Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2014- Statistical Yearbook of the Slovak Republic 2014

Dvadsiaty štvrtý ročník Štatistickej ročenky SR poskytuje súhrnný prehľad na demografický,.. Zistiť viac >>
Synonymický slovník slovenčiny

Synonymický slovník slovenčiny

Rozsiahly slovník sprevádza čitateľa po slovnej zásobe podľa kľúča významovej zhody alebo .. Zistiť viac >>
Sociálna sonda 2 v koncepcii Veroniky Rónaiovej

Sociálna sonda 2 v koncepcii Veroniky Rónaiovej

Blažej Baláž, Mária Balážová, Cyril Blažo, Štefan Blažo, Zuzana Branišová, Roman Gajdoš.. Zistiť viac >>2019 Široký výber slovenských ale aj svetových kníh za skvelé ceny! Kontakt