Príprava na maturitu + CD - English grammar workbook - Monika Srnková SK

Príprava na maturitu + CD - English grammar workbook - Monika Srnková

KATEGÓRIA: Paperback

ISBN: 978-80-07-01898-3
VÝROBCA: Vydavateľstvo Príroda s.r.o.

Cena: 9.37 EUR

Cvičebnica anglickej gramatiky ponúka možnosť dôkladne sa pripraviť na maturitnú, prípadne jazykovú skúšku prostredníctvom literárnych textov a životopisov anglicky píšucich autorov. Cvičebnica je spracovaná formou testov, ktoré zodpovedajú súčasným písomným maturitným skúškam. Skladajú sa z troch častí: použitie jazyka, čítanie s porozumením a počúvanie s porozumením. Okrem testov je v každej kapitole niekoľko tém na slohovú prácu, ktorá je tiež súčasťou písomnej maturitnej skúšky. Cvičebnica je výborným pomocníkom aj pri príprave na ústnu maturitnú skúšku. Okrem poznatkov z literatúry anglicky hovoriacich krajín ponúka každá kapitola prácu s obrázkami, rozhovory, prípadne prácu v skupinách, ale aj otázky na diskusiu, ktoré zahŕňajú tematické okruhy ústnej maturitnej skúšky. Počúvajte a čítajte úryvky z diel svetoznámych autorov a precvičte si gramatiku • testy • slovotvorba • gramatika • počúvanie s porozumením • čítanie s porozumením • slohová práca • rozprávanie • práca s obrázkami • dialógy • práca v skupinách


Príprava na maturitu + CD - English grammar workbook - Monika Srnková >>

Knihy z rovnakej kategórie:
Abeceda hubára - Vincent Kabát, Anton Janitor

Abeceda hubára - Vincent Kabát, Anton Janitor

100 najchutnejších druhov húb Pri zvažovaní náplne tejto knihy autori vychádzali z vlastnýc.. Zistiť viac >>
Maturita z umenia a kultúry, dejín umenia a estetiky - Katarína Platznerová

Maturita z umenia a kultúry, dejín umenia a estetiky - Katarína Platznerová

Príprava na prijímacie skúšky na vysokú školu Pomocou tejto príručky si budúci maturanti d.. Zistiť viac >>
Zbierka úloh zo slovenského jazyka pre 9. ročník základných škôl - Renáta Somorová

Zbierka úloh zo slovenského jazyka pre 9. ročník základných škôl - Renáta Somorová

Zbierky rôznych krátkych cvičení a úloh sú výbornými doplňujúcimi pomôckami k učebniciam.. Zistiť viac >>
Opakujeme si matematiku pre 9. ročník základných škôl - Ľudovít Bálint, Jozef Kuzma

Opakujeme si matematiku pre 9. ročník základných škôl - Ľudovít Bálint, Jozef Kuzma

Publikácia uzatvára súbor učiva stanoveného pre základnú školu a nižšie ročníky osemroč.. Zistiť viac >>2019 Široký výber slovenských ale aj svetových kníh za skvelé ceny! Kontakt