Precvičovanie pravopisu 2 PZ SK

Precvičovanie pravopisu 2 PZ

KATEGÓRIA: Paperback

ISBN: 978-80-8180-106-8
VÝROBCA: Vydavateľstvo Taktik s.r.o

Cena: 3.96 EUR

Pracovný zošit Precvičovanie pravopisu pre 2. ročník sa zameriava na precvičovanie rôznych gramatických javov, s ktorými sa žiaci oboznamujú v tomto ročníku - mäkčene, dĺžne, rozlišovanie krátkych a dlhých samohlások, mäkkých a tvrdých spoluhlások, osvojenie si dvojhlások, delenie slov na slabiky, precvičovanie abecedy. Tematicky teda vychádza z preberaného učiva slovenského jazyka a pripravený je v súlade s iŠVP. Každá kapitola obsahuje veľké množstvo doplňovačiek do slov, slovných spojení či viet. Pracovny´ zošit zostavil odborny´ tím pedagógov a lektorov na základe prakticky´ch skúseností s vyučovaním na 1. stupni.


Precvičovanie pravopisu 2 PZ >>

Knihy z rovnakej kategórie:
Hravé počítanie pre deti 4-5 rokov PZ - Dáša Mochňacká,Mária Župová

Hravé počítanie pre deti 4-5 rokov PZ - Dáša Mochňacká,Mária Župová

Pracovný zošit zahŕňa úlohy, ktoré vedú k osvojovaniu si základov matematických poznatkov a.. Zistiť viac >>
Hravý dejepis 6 PZ

Hravý dejepis 6 PZ

Pracovný zošit je koncipovaný tak, aby naučil žiakov aktívne poznávať blízku i vzdialenú m.. Zistiť viac >>
Čítanie s porozumením 3 - Berta a jej kamaráti - Libuša Bednáriková

Čítanie s porozumením 3 - Berta a jej kamaráti - Libuša Bednáriková

"Pracovný zošit je zameraný na rozvoj čitateľskej gramotnosti nielen pre literárny zážitok, .. Zistiť viac >>
Šlabikár 1 2.diel

Šlabikár 1 2.diel

Učebnica pre 1. ročník ZŠ z novej edície Nezábudka. Koncepcia je postavená na tradičných pr.. Zistiť viac >>2019 Široký výber slovenských ale aj svetových kníh za skvelé ceny! Kontakt