Slovenské provokácie - Dalimír Hajko SK

Slovenské provokácie - Dalimír Hajko

KATEGÓRIA: Knihy viazané

ISBN: 978-80-8194-093-4
VÝROBCA: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, s.r.o.

Cena: 8.60 EUR

Po úspešnej knižke esejí Antické provokácie prichádza Dalimír Hajko, erudovaný filozof a literárny historik, s knižkou literárnohistorických esejí Slovenské provokácie (vydal Spolok slovenských spisovateľov), ktoré venoval šiestim významným osobnostiam našej kultúry, a to Ľudovítovi Štúrovi, Karolovi Kuzmánymu, Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi, Štefanovi Markovi Daxnerovi, Jánovi Franciscimu a Mikulášovi Dohnánymu. Ide o šesť osobností s rôznym vzdelaním, s odlišnou špecializáciou – a aj s odlišnými životnými osudmi, no s podobne vrúcnym vzťahom k svojmu národu, k slovenskej kultúre, s podobnou vierou v budúcnosť tohto národa a jeho kultúry, s podobným odhodlaním prekonávať nepriaznivé spoločensko-politické okolnosti a venovať tomuto zápasu maximum svojich síl. V súlade s podtitulom knihy D. Hajko píše príbehy spomínaných osobností práve ako príbehy úzkostí a nádejí, a zároveň ako príbehy takpovediac „tichých revolúcií“, pretože opodstatnene vníma úlohu vzdelancov aj ako úlohu „tichých revolucionárov“, ktorí napomáhajú zániku starého, neuspokojivého stavu vecí a pripravujú zrod niečoho nového, v danom prípade – zrod novej, svojbytnej slovenskej kultúry a aj kultúrnej identity. Mnohé úvahy vyslovené v súvislosti s pôsobením uvedených šiestich osobností majú v Hajkovom texte aktuálny charakter, či už ide o vzťahy medzi národným a univerzálne ľudským, o problematiku tolerancie k inakosti rôzneho druhu alebo o dnes toľko diskutovanú európsku (stredoeurópsku) jednotu, ktorá by sa nemala chápať redukovane v ekonomickej podobe...


Slovenské provokácie - Dalimír Hajko >>

Knihy z rovnakej kategórie:
Metodov boj - Richard Marsina

Metodov boj - Richard Marsina

Tretie a rozšírené vydanie publikácie sa koncentruje na pôsobenie sv. Metoda v rámci byzantske.. Zistiť viac >>
Smädné čarodejstvá - Marian Grupac

Smädné čarodejstvá - Marian Grupac

Autorovi sa aj touto básnickou zbierkou podarilo posunúť o krok vpred, obohatiť poetiku o nový .. Zistiť viac >>
Verte cisárovi - Anton Hykisch

Verte cisárovi - Anton Hykisch

Možno milióny ľudí obšťastniť rýchlo, bez lásky a často aj proti ich vôli? Túto otázku .. Zistiť viac >>
Duo s ozvenou - Ingrid Lukáčová

Duo s ozvenou - Ingrid Lukáčová

Ingrid Lukáčová, stredoškolská profesorka slovenského jazyka a filozofie, má už sa sebou vyd.. Zistiť viac >>2020 Široký výber slovenských ale aj svetových kníh za skvelé ceny! Kontakt