Slovo robí človeka SK

Slovo robí človeka

KATEGÓRIA: Knihy viazané

ISBN: 978-80-89727-28-5
VÝROBCA: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, s.r.o.

Cena: 8.60 EUR

Základom výberu Belákovej knihy Slovo robí človeka (vydal Spolok slovenských spisovateľov, 2015) sú glosy uverejňované v Slovenských národných novinách v rokoch 2005 – 2009 a v revue Kultúra a Kultúra slova v rokoch 2009 – 2013. Zaoberá sa praktickými otázkami jazyka a jazykovej kultúry. Autor sa opiera o publikovanú odbornú literatúru a v jednotlivých glosách rozoberá rôzne aspekty fenoménu jazyka, ktorý ako tvorivý nástroj sám využíva, preto sú jeho krátke literárne útvary trefné, presné a užitočné pre praktickú činnosť. Pretože práve v praxi – pri používaní jazyka v printových médiách, v televízii a rozhlase, v politike, v reklame s dopadom na jazyk používaný radovým občanom – sa v dnešnej dobe robia prehrešky, na ktoré treba upozorniť a dať ich aj do pozornosti odbornej verejnosti, aby sa hľadali spôsoby na ich systematické odstraňovanie, aby jazyk, ako dedičstvo národa, ostal čistý a nedeformovaný. Kniha ponúka aj veľmi zjednodušený, ale aj veľmi praktický „slovníček“ jazykových prehreškov s paralelne uvádzanými správnymi či aspoň vhodnejšími slovami a slovnými spojeniam. Belákove glosy mali v čitateľskej verejnosti priaznivý ohlas, preto je predpoklad, že verejnosť privíta aj sumárne dielo tohto autora.


Slovo robí človeka >>

Knihy z rovnakej kategórie:
Až na jednu vec - Radomír Andrić

Až na jednu vec - Radomír Andrić

Básnický rukopis Radomíra Andrića nie náhodou vychádza zo slova, darujúceho a osvecujúceho, .. Zistiť viac >>
Rozpomienky - Ivan Thurzo

Rozpomienky - Ivan Thurzo

Rozpomienky Ivana Thurzu (1882 – 1964) sú významným svedectvom doby z pera žurnalistu a liter.. Zistiť viac >>
Pivnica plná vlkov

Pivnica plná vlkov

Román zachytáva obdobie Slovenského národného povstania a kolektivizácie. Dobu autor vníma ce.. Zistiť viac >>
Výmena stráží na oceáne - János Erdödy

Výmena stráží na oceáne - János Erdödy

Pútavá publikácia prístupným spôsobom približuje najmä mladým čitateľom jedno z najzaují.. Zistiť viac >>2020 Široký výber slovenských ale aj svetových kníh za skvelé ceny! Kontakt