Zahraničnopolitické súvislosti vzniku Slovenského štátu 14. marca 1939 - Valerián Bystrický SK

Zahraničnopolitické súvislosti vzniku Slovenského štátu 14. marca 1939 - Valerián Bystrický

KATEGÓRIA: Knihy viazané

ISBN: 978-80-224-1364-0
VÝROBCA: VEDA

Cena: 16.77 EUR

Záujem slovenskej verejnosti o vývoj vo svete vzrástol po vzniku ČSR rovnako ako sa zvyšoval interes susedných krajín o túto časť štátu. Po podpísaní Mníchovskej dohody 29. septembra 1938 sa zmenil vzťah nacistického Nemecka k Slovenskej krajine predovšetkým v dôsledku agresívnych cieľov A. Hitlera. Začiatkom roku 1939 sa stretli ambície radikálnej časti členov HSĽS a „vodcu“ tretej ríše na spoločnej platforme, ktorou bolo utvorenie samostatného slovenského štátu. K jeho vyhláseniu malo podľa predstáv Nemecka dôjsť už z 11. na 12. marca 1939, čo sa nepodarilo, a celý problém sa uzavrel po návšteve J. Tisa u A. Hitlera 13. marca 1939. Niektoré udalosti sú známe. Publikácia na základe nových zverejnených dokumentov a literatúry ich však skúma v širších súvislostiach stredoeurópskeho vývoja, organizácie bezpečnosti štátu v 30. rokoch min. storočia, zahraničnej politiky Česko-Slovenska, plánov tretej ríše na vyhlásenie samostatnosti, vzťahov nacistov a politických elít autonómneho Slovenska a postoja slovenskej spoločnosti k problémom medzinárodného vývoja. Dokumentuje, že plány Berlína ohľadom slovenského štátu mali potvrdiť argument, že došlo k vnútornému rozpadu republiky, ukázať rozdielne názory predstaviteľov ľudovej strany a ostatných politických subjektov na štátoprávne postavenie Slovenska v republike, na vývoj medzinárodnej situácie a na vznik a existenciu samostatného štátu. Nedeliteľnou súčasťou práce je ideologicko-politické zdôvodnenie a zhodnotenie 14. marca 1939.


Zahraničnopolitické súvislosti vzniku Slovenského štátu 14. marca 1939 - Valerián Bystrický >>

Knihy z rovnakej kategórie:
Židia na Slovensku po roku 1945 - Peter Salner

Židia na Slovensku po roku 1945 - Peter Salner

Kniha Petra Salnera prináša doteraz neznáme poznatky z prostredia židovských náboženských ob.. Zistiť viac >>
Na čele Slovenskej akadémie vied (1974 - 1989) - Vladimír Hajko

Na čele Slovenskej akadémie vied (1974 - 1989) - Vladimír Hajko

Spomienky na svoje pôsobenie vo funkcii predsedu SAV spracoval Vladinír Hajko už začiatkom 90-ty.. Zistiť viac >>
Podnik a podnikanie 4 - Interné procesy - Štefan Kassay

Podnik a podnikanie 4 - Interné procesy - Štefan Kassay

Ďalší zväzok zo série Podnik a podnikanie. Kniha je určená širokému okruhu odborných čita.. Zistiť viac >>
Niekoľko pohľadov na kresťanskú sociálnu etiku a jej vplyv na Slovensku - Milan Katuninec

Niekoľko pohľadov na kresťanskú sociálnu etiku a jej vplyv na Slovensku - Milan Katuninec

Hoci po Novembri 1989 bolo na Slovensku napísaných niekoľko kvalitných knižných prác a štúd.. Zistiť viac >>2019 Široký výber slovenských ale aj svetových kníh za skvelé ceny! Kontakt